Per Sandberg har brutt karantenen og trues med inndragning av inntekt

Karantenenemnda har på ny stadfestet at tidligere Frp-statsråd Per Sandberg har brutt karantenebestemmelsene under sine møter og seminarer i Iran.

Tidligere Frp-statsråd Per Sandberg trues nå med at Karantenenemnda vil inndra inntekt fra eventuell ulovlig virksomhet i Iran. Her sammen med kjæresten Bahareh Letnes.
  • Thomas Spence

– 13. februar må jeg sannsynligvis oppsøke NAV inntil jeg får etablert annen type inntekt, sier Per Sandberg, som er rykende uenig med nemnda, til Aftenposten.

– Nemnda henger seg opp i oppslag om at jeg har hatt møter med ulike institusjoner og personer. Det har ikke vært noen dagsorden, papirer eller møtelister. De bruker sterke ord som om jeg har oppført meg kriminelt, legger han til.

«Du har brutt karantenen du ble ilagt ved vedtak av 20. september 2018. Du pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Du pålegges også å avstå fra slike aktiviteter i perioden med saksforbud, innen feltene saksforbudet gjelder for.

Karantenenemnda gjør på ny oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av saksforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelsesgebyr.», skriver Karantenemnda til Sandberg.

Han ba 21. desember om en ny vurdering av nemndas tidligere vedtak om at han brøt karantenen «da du deltok i møter i Iran oktober 2018.»

Advarer om mulig tvangsmulkt

Karantenenemnda, som ledes av tidligere Ap-statsråd Hill-Marta Solberg, advarer om at den «kan også fatte vedtak om pålegg om opphør av aktiviteter som er i strid med karantenen eller saksforbudet, som kan gjennomdrives med tvangsmulkt.»

Det kan også bli aktuelt å inndra inntekt Sandberg eventuelt har skaffet seg som følge «av brudd på karantenen eller saksforbudet».

Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene da han trakk seg fra ministerposten 13. august, måneden etter å ha brutt sikkerhetsbestemmelsene og tatt med seg tjenestetelefonen til Kina og Iran. Sandberg varslet heller ikke Statsministerens kontor om turen til Iran.

Karantenen er begrunnet med at Sandberg har innsikt fra embetet som statsråd som vil kunne gi selskapet hans «særlige fordeler». Dessuten er karantenen begrunnet i at det kan «svekke tilliten til forvaltningen dersom det oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og nettverk fra tiden som statsråd gir din virksomhet og kunder av selskapet særlige fordeler.».

Sandberg ble også ilagt fire måneders saksforbud fra saker som gjelder kvotesystemet.

Han mottar full statsrådslønn i seks måneder frem til 13. februar på tilsammen 682.508 kroner.

Sandberg: - Lager nye regler etter som tiden går

– Jeg registrerer at jeg er totalt uenig med nemnda. Det virker på meg som om de lager regler etter hvert som tiden går, for det er ingen ting i det første vedtaket som tilsier at jeg skulle få 100 prosent forbud mot å drive næringsvirksomhet, sier Sandberg.

– Det eneste som er tydelig er at jeg ikke har lov å drive næringsvirksomhet på vegne av mitt selskap eller andre selskap. Det har fortsatt ikke nemnda kunnet dokumentere at jeg har gjort. De vil ikke møte meg en gang. De henger seg opp i en formulering jeg hadde i en norsk avis.

– Har du drevet næringsvirksomhet?

– Nei, jeg har ikke tjent en eneste krone. Men jeg har brukt mye penger.

– På hva da?

– På å øke min kunnskap om ulike markeder og muligheter som jeg har. Men alle disse mulighetene har snart gått fra meg fordi jeg må forholde meg til Karantenenemnda, sier Sandberg.

Skulle «tjene penger som gress»

Han er misfornøyd med at nemnda heller ikke har svart på hans fire «fiktive» spørsmål som om han får lov å selge vaniljekrem til Tyrkia, eller lov å praktisere som frisør, men ikke opprette frisørsalong.

Sandberg har tidligere sagt han skal «tjene penger som gress» på blant annet eksport av bildekk og skistaver, og han har reise- og businessplanene klare:

– Jeg er fortsatt optimist. Jeg reiser til Iran i februar. Dessuten til Midtøsten og Sentral-Asia for å prøve å etablere næringsvirksomhet og se på muligheten til import og eksport mellom Norge og disse landene.

Ifølge Store Norske Leksikon er Sentral-Asia de tidligere Sovjetstatene Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Sandberg vil ikke bekrefte at dette er hans definisjon.

– Jeg bruker ikke Store Norske, nei, skriver han.

– Jeg får masse henvendelser fra norske næringsaktører. Jeg svarer dem: Vent til etter 13. februar. Jeg er fortsatt optimist, slutter Sandberg.