Politikk

Frp-statsrådene strøk ordet «klima» fra instruksene til Oljedirektoratet

Tre olje- og energiministre fra Frp har strøket ordet «klima» ut av departementets årlige instrukser til Oljedirektoratet.

Fra venstre Frps olje- og energiministre siden 2013 Tord Lien, Terje Søviknes og Kjell-Børge Freiberg.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.

Hvert år får det mektige Oljedirektoratet (OD) i Stavanger et tildelingsbrev fra Olje- og energidepartementet. Her forteller departementet hva som skal prioriteres i året som kommer.

Etter at Frp rykket inn i statsrådskontorene i departementet, er tydelige henvisninger til klima redigert vekk fra de årlige tildelingsbrevene. OD er det organet som på vegne av staten tettest følger opp selskapene på norsk sokkel.

 • Les også: Venstre og Frp uenige om tildeling av letelisenser

Aftenpostens gjennomgang av tildelingsbrevene viser følgende:

* I 2011, 2012 og 2013 inneholdt tildelingsbrevet et eget resultatmål om oppfølging av klimaarbeidet. I 2012 og 2013 ble det slått fast at OD «skal bidra til at Norge oppfyller sine klima- og miljømessige målsettinger»

* Dette videreføres av Solberg-regjeringen som pkt. 3c i 2014.

* I 2015 fjernes resultatmålet på klima, men formuleringen ", ... herunder klima" kommer inn i hovedmålet. I hele tildelingsbrevet for 2015 er ordet klima kun nevnt én gang – som en hale på hovedmålet.

* I 2016 fjernes ordet "klima" fra tildelingsbrevet. Arbeid med CO₂-håndtering videreføres som et særskilt oppdrag i kap. 3.2.

* I 2017 finnes heller ikke ordet "klima" i tildelingsbrevet. Arbeid med CO₂-håndtering er nå redusert til en opplistet aktivitet der de skal støtte OED under kap. 3.3, Andre særskilte oppdrag.

* I 2018 finner en heller ikke ordet klima i tildelingsbrevet. Som i 2017 er CO₂-håndtering listet opp som en av flere i kap. 3.4.

* Situasjonen er sammenlignbar om man søker på ordet «miljø» som også brukes i mye mindre grad etter regjeringsskifte i 2013 enn før.

Avviser påstandene

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg vil ikke stille til intervju om disse endringene, men i et skriftlig samlesvar via informasjonsavdelingen heter det:

«Påstanden om at statsråder fra Frp har nedprioritert oppgavene Oljedirektoratet har når det gjelder utslipp til luft fra sektoren stemmer ikke».

Edvard Grieg-feltet på norsk sokkel. Oljedirektoratet skal ikke lenger være så opptatt av klima, ifølge pålegg fra det Frp-styrte Olje- og energidepartementet.

SV: Nedprioriterer klima

Lars Haltbrekken (SV).

– Det er dessverre alt for tydelig at regjeringen over tid har nedprioritert arbeidet med å kutte utslippene fra sokkelen, sier SVs miljøtalsperson i Stortinget Lars Haltbrekken, som tidligere var leder i Naturvernforbundet.

– Klima er ikke engang nevnt i brevene som styrer Oljedirektoratets arbeid de siste tre årene. Tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes hadde helt rett da han for ett år siden sa det var stø kurs i oljepolitikken, selv etter at Venstre kom inn i regjeringen, sier han.

Venstre: Etterlyser grønne øyne

Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V) henviser til oljeministeren, fordi Venstre ikke har sittet i regjering før det siste året.

– Men generelt vil jeg si at Oljedirektoratet bør medvirke til å gjennomføre regjeringens klimapolitikk. Det er all grunn for OED til å se på Oljedirektoratet med grønnere øyne, sier han.

Skal øke verdiene

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Statsråden har heller ikke svart på konkrete spørsmål fra Aftenposten om hvorfor klimakravene ikke er formulert like tydelige som tidligere og hvordan dette harmonerer med regjeringens klimamål.

Han har valgt å komme med en generell beskrivelse der det blant annet heter:

« Direktoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, hensyntatt helse, miljø, sikkerhet og andre brukere av havet. Dette målet er forankret i Stortinget og reflektert i de årlige tildelingsbrevene. »

Freiberg viser til at «hovedvirkemidlene i klimapolitikken på sokkelen er en høy CO₂-avgiftssats og kvoteplikt. Virkemidlene fungerer: gjennomsnittlige utslipp fra produksjonen er vesentlig lavere pr. produsert enhet enn i andre land.»

Klimapolitikk mer enn utslipp

Espen Barth Eide (A).

Nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Espen Barth Eide (A) sier Freibergs holdning er veldig merkelig.

– Det er svært uheldig for bransjen, som jo slik jeg oppfatter det, selv ønsker å bidra til å oppnå klimamålene. Her gjør regjeringen med andre ord både oljebransjen og klimaet en bjørnetjeneste, sier han.

I Equinors egenkampanjer understreker konsernsjef Eldar Sæthre at oljebransjen er på inn i en tid «med nye energiformer og større krav til karboneffektivitet under produksjon.»

Barth Eide sier at regjeringen selv har sagt at klimapolitikken skal gjennomsyre hele regjeringens politikk.

– Dermed omfatter ikke dette bare utslipp fra sokkelen, men også hvordan OD håndterer arbeidet med nye lisenser, sier Barth Eide.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Klima
 2. Utslipp
 3. Klimapolitikk
 4. Statsbudsjettet
 5. Biodrivstoff
 6. CO2