Politikk

Bistand og flyktninger: Her er kompromissene i statsbudsjettet

De har kranglet om både bistandsmidler og kvoteflyktninger. Hva ble resultatet?

afp000391952-RrqdZuBGZ9.jpg
 • Stine Barstad
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Bistand

Dette ble løsningen : Partiene sier de øker bistanden så mye at de når målet: minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) til bistandsformål. Økningen skjer over flere budsjettposter. Deler av økningen kommer via økte overføringer til Det grønne klimafondet.

Dette var utgangspunktet før forhandlingene :

 • Regjeringen økte bistandsbudsjettet med ca. en milliard kroner, men økningen ville ikke bety at Norge opprettholdet målsettingen om at en prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) går til bistandsformål. Samtidig foreslo Regjeringen en innstramming av antall land som skal motta bistand: fra 116 til 84.
 • KrF: Foreslo å øke bevilgningene med drøyt 700 millioner kroner for å nå målet om minst én prosent av BNI går til bistandsformål. Partiet ville at forslaget om å konsentrere innsatsen skulle behandles som egen sak i Stortinget — og tas ut av budsjettet
 • Venstre : Foreslo å øke bevilgningene med 465 mill. kroner slik at én prosent av BNI går til bistandsformål.

Kvoteflyktninger

Dette ble løsningen : I budsjettkompromisset går partiene inn for å ta imot 500 flere kvoteflyktninger.

Dette var utgangspunktet før forhandlingene :

 • Regjeringen : Foreslo å Norge tar imot totalt 1500 kvoteflyktninger.
 • KrF : Foreslo en dobling - til totalt 3000 .
 • Venstre foreslo å ta inn 500 flere kvoteflykninger, altså totalt 2000.

Asylmottak m.m.

Dette ble resultatet: Det settes av 42 millioner kroner til gratis barnehage for 4-5-åringer som bor på asylmottak, 4,7 millioner kroner til mottaksplasser for mindreårige, og 4 millioner til aktivitetstilbud for barn på mottak.

 • Regjeringen: Foreslo å avvikle det såkalte vertskommunetilskuddet som finansierer barnehageplass til fire- og femåringer i asylmottak.
 • KrF: Foreslo å opprettholde tilskuddet og øke andre bevilgninger for å bedre livskvaliteten i asylmottak. Foreslo å stryke bevilgninger til utvidelse av lukket mottak på Trandum - i protest mot at Regjeringen ikke gjennomfører alle deler av avtalen om asylsøkere og flyktninger som Høyre, Frp, KrF og Venstre har inngått på området. Foreslo også en reduksjon i bevilging for å få fortgang i retur av asylsøkere med avslag på opphold .
 • Venstre foreslo å sette av 75 millioner til gratis barnehageplass til alle 4-5-åringer som bor på asylmottak, 25 millioner til å utvide forsøksordningen med gratis halvdagsplass på SFO for asylbarn, og 64 millioner kroner for å reversere Regjeringens kutt i stønadssatsene, kutt i bevilgninger til helsehjelp for asylsøkere og mottaksplasser for mindreårige.

Se alt de fire partiene ble enige om til slutt. Les hele avtalen her.

Her er oversikt over alle summene som er flyttet på.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk