Røe Isaksen: Fantasiløst av Tajik å tro at en regel løser alle likestillingsproblemene

– Dette viser noe av fantasiløsheten til Ap: I det øyeblikket en regel er på plass, så tror de at problemet er løst, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Fire av Hadia Tajiks fem krav er allerede satt ut i livet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tirsdag la næringsministeren frem statens eierskapsberetning 2017. Her kom det frem at kvinneandelen i ledergruppene i selskapene staten er inne i på eiersiden, er 37 prosent, mens andel kvinnelige administrerende direktører er 24 prosent.

Isaksen mener dette ikke er godt nok, men presiserte at Høyre ikke er et parti som ønsker mer regulering for å løse det. Det er ikke Tajik fornøyd med.

– Det virker som vi har en minister som ikke er fornøyd med situasjonen, og likevel ikke vil gjøre noe med den, svarte Tajik.

Her er Tajiks utfordringer til statsråden:

  1. Alle virksomheter må sette forpliktende mål for bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften.
  2. Virksomhetene må utvikle tiltak for rekruttering av det underrepresenterte kjønn.
  3. Alle virksomheter må rapportere om likestillingsarbeidet sitt.
  4. Bruk det statlige eierskapet for å få frem flere kvinner i lederstillinger.
  5. Bruk innkjøpsmakten staten har ved å stille krav om likestilling og kjønnsbalanse i offentlige innkjøp.

Røe Isaksen sier at de fire første punktene er satt i verk for lengst, og at det siste er han uenig i.

– Hvis det er offensivt å komme med fire gamle punkter, har forståelsen av hva det vil si å være offensiv falt ganske betydelig siden jeg satt på Stortinget. Dette er vi i gang med, men vi er ikke ferdig med arbeidet, sier Røe Isaksen.

Røe Isaksen: Ap tror rapporter og regler løser problemene

– Ap derimot har kullsviertro på at bare man rapporter eller vedtar en regel om at dette skal gjøres, så er problemet løst, sier han.

Ifølge Røe Isaksen er Regjeringen og Ap «helt enig om målene», og i stor grad også enige om virkemidlene.

– Men etter det er Aps verktøykasse tom. De etterlyser krav om likestilling ved statens innkjøp. Det er en dårlig idé. Vi har krav om grønnere innkjøp, menneskerettigheter, og å legge på enda et begrep som er vanskelig å definere, er ingen løsning, sier han.

Røe Isaksen sier at han og Barne- og likestillingsministeren har varslet et fornyet og intensivert arbeid med dette.

– Vi vil jobbe med hele privat næringsliv, ikke bare de bedriftene hvor staten er inne på eiersiden. Derfor skal vi ha et møte med de 20 største bedriftene i slutten av juni for å diskutere dette, sier han.

– Disse selskapene kjøper en rekke tjenester. Da kan staten stille krav, på samme måte som de stiller krav til miljø, at det skal være kvinner representert i ledelsen fra de selskapene de kjøper tjenester fra, sier Tajik.

– Kvotering kontroversielt tiltak

Isaksen pekte også på at kvotering av kvinner inn i styrene, et da meget kontroversielt tiltak som ble innført på starten av 2000-tallet, kun har virket på kvinneandelen i styret. Mange hadde håpet at det skulle ha påvirket kvinneandelen i ledelsen. Det mener Isaksen at det ikke har gjort.

– Kvoteringen har ingen betydning for kvinneandelen i toppledelsen. Det er et tankekors, sa Isaksen.

Les også: Sjekk lederlønningene i statsselskapene