Fiskeriminister Per Sandberg bekrefter at han reiste til Iran uten å informere departementet eller statsministeren

Nærings- og fiskeridepartementet trodde at statsråd Per Sandberg (Frp) var i Tyrkia på ferie. På NRKs Dagsnytt 18 innrømmet han at han ikke informerte hverken Statsministerens kontor eller departementet om den omstridte ferieturen.

Fiskeriminister Per Sandberg
  • Alf Ole Ask

Fiskeriminister Per Sandberg kom mandag hjem fra en ukes ferietur til Iran. Fra Gardermoen gikk ferden nesten direkte til Dagsnytt 18, der statsrådens ferietur til Iran var hovedtema.

Hverken Statsministerens kontor eller Nærings- og fiskeridepartementet visste at Sandberg befant seg i Iran før det den 16. juli dukket opp en e-post fra den norske ambassaden i Iran til fiskeriministerens forværelse.

I den videreformidlet ambassadens fungerende leder Sean Lobo ønsket fra det iranske utenriksdepartementet om offisielle møter med Sandberg, skriver Dagens Næringsliv.

Nærings- og fiskeridepartementet var imidlertid ikke kjent med Sandbergs planer om ferie i Iran i sommer. Underdirektør Håvard Figenschou Raaen i handelspolitisk avdeling svarte dermed at det ikke var planer om offisielle møter.

Ikke i Tyrkia, men Iran

Nettstedet Filter Nyheter avslørte i går at på statsrådens ferieliste sto det at han var i Tyrkia.

På Dagsnytt 18 forklarte Sandberg dette med at hans ferieplaner i år «hadde blitt pulverisert.» Planen var å reise til Tyrkia, men at det av ulike årsaker ikke gikk.

Derfor bestemte hans seg på kort varsel, sammen med sin iranskfødte venninne Bahareh Letnes (28), isteden å reise til Iran.

Ikke naturlig å informere

– Tenkte du aldri på at du burde informere departementet om dette?

– Det er ikke slik at jeg i de samtalene jeg har med mitt departement og statsministeren, orienterer om alle reiser jeg foretar. I dette tilfellet reiste jeg som privatperson på ferie til Iran, svarte statsråd Sandberg i Dagsnytt 18.

Han gjorde det klart flere ganger at han tok denne turen som privatperson, og at han ikke hadde hatt noen kontakt med iranske myndigheter, men anså det som naturlig at de hadde henvendt seg via ambassaden for å be om møter.

Fiskeeksportør

Det som gjør saken spesiell, er at Letnes har et selskap som blant annet oppgir at det skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

Dette har fått opposisjonen til å be om nærmere forklaringer på hvilke relasjoner Sandberg har til dette selskapet.

Letnes kom til Norge som 16-åring. Hun oppga at hun rømte fra et tvangsekteskap. Ifølge NRK fikk hun avslag på asylsøknaden tre ganger. Hun ble først tvangsutsendt til Iran, men ble satt på flyet tilbake til Norge og fikk opphold i 2008.

Les også: Per Sandberg skilles og flytter til Mandal

I Fiskeribladet fra 11. juli ber Senterpartiets Geir Pollestad statsminister Erna Solberg (H) avklare Sandbergs forhold til Iran. Saken dreier seg blant annet om at Sandberg flere ganger har deltatt på arrangementer i regi av den iranske ambassaden i Norge og en venneforening mellom Norge og Iran etter at han tiltrådte som fiskeriminister i 2016.

Må svare for seg

Torgeir Fylkesnes i SV vil stille skriftlig spørsmål i Stortinget til fiskeriminister Per Sandberg om hans private Iran-tur. Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland sier det kan bli aktuelt å stille skriftlig spørsmål om saken dersom det ikke kommer en tilfredsstillende redegjørelse fra Sandberg.

Både i Dagsnytt 18 og i en rekke SMS til mediene har Sandberg sagt at han ser frem til å svare på spørsmål i Stortinget og avklare dette. Han gjentar at han ikke har noe med Letnes’ selskaper å gjøre.

På TV2 Nyhetskanalen mandag ble også utenriksminister Ine Eriksen Søreide konfrontert med regjeringskollega Sandbergs tur til Iran. Hun avviste å kommentere hans feriereise.