KrF-leder Hareide: Å fjerne kirkeasyl er en stor overreaksjon

Det er en overreaksjon fra Regjeringens side å snakke om å hente folk ut fra kirkeasyl i Kirkenes, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.
  • Dette går ikke an i den situasjonen vi er i nå, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Heller ikke i dag ble det noen uttransportering over grensen til Russland, og det kommer forskjellige forklaringer på årsakene. Men det ble i hvert fall kjent at Regjeringen vurderer å fjerne instruksen om at politiet ikke skal hente ut kirkeasylanter med makt. Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justis— og beredskapsdepartementet sier til NRK at han ikke ønsker en situasjon der personer skal unndra seg lovlige fattede vedtak ved å gå inn i kirkeasyl.

Regjeringen vurderer å endre en 23 år gammel instruks som sier at politiet ikke skal hente ut asylsøkere med makt fra kirker.

Hensikten er at asylsøkere som skal sendes tilbake til Russland, ikke skal kunne unndra seg retur.

– Kirkeasyl undergraver asylsystemet i Norge. Det er det ikke aktuelt å akseptere, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

Reagerer sterkt på at Regjeringen bruker krefter på dette

Dette reagerer ett av regjeringens støttepartier hardt på. KrF-leder Knut Arild Hareide sier det er underlig at Regjeringen bruker tid og krefter på en sak hvor det er så mye annet som burde prioriteres.

— Kirkeasyl er ingen god ordning for dem det gjelder, men det er en stor overreaksjon av regjeringen å true med å fjerne ordningen. Det går ikke an i den situasjonen vi har nå. Dette er prinsippielt, slik jeg ser det. Kirkerommet er et hellig sted, maktbruk skal ikke finne sted. Det er en sikkerhetsventil, Kirken har selv vært med på at dette ikke er blitt utbredt. Her har vi altså en situasjon hvor mindre enn en håndfull mennesker nå sitter, så dette er ikke et stort probllem nå.

Hareide innrømmer at det er tøft oppe i nord:

— Ja, jeg synes det er en krevende situasjon vi står overfor, og synes det er merkelig at det er instruksen om Kirkeasyl som Regjeringen bruker tid og krefter på. Det er historiske argumenter for at et hellig sted ikke skal oppleve maktbruk, sier KrF-lederen.

Les også

Kaos og bråk råder på Finnmark-grensen. Hva skjedde?

— Skal ikke norsk lov gjelde i kirkerommet?

- Mener du da at norsk lov ikke gjelder i kirkerommet?

— Dette er en ordning med historiske røtter. Norsk lov gjelder jo også der, men jeg mener at den tradisjonen vi har, der det ikke skjer maktbruk er en tradisjon vi skal ta vare på. Kirken er gode på å håndtere dette, men noen få i Kirkenes er ingen krevende situasjon i januar 2016 med så mye annet som skjer.

- Men dersom det åpnes for at det er greit å flykte til nærmeste kirke, er det ikke innlysende at alle som har mulighet, vil se det som en mulig utvei, i stedet for å bli sendt tilbake til Russland?

— Vi har hatt endel kirkeasyl i Norge som Kirken har tatt mye lærdom av. Det er bedre å bruke dette samarbeidet som har vært til nå. Men ingen ønsker at det skal bli en utbredt ordning. Jeg tror at dem som bor der lenge, opplever det som vanskelig, sier Hareide.

Også Venstre vil beholde nåværende ordning

— Nå har denne instruksen bestått siden 1993, så vi mener at vi fortsatt skal holde kirkerommet hellig, det er ingen grunn til å gjøre den endringen. Det er menigheten som må gjøre den endelige vurderingen, sier Venstres talsmann Ola Elvestuen.

- Er det grunn til kritikk mot Regjeringen for å vurdere dette?

— De har ikke gjort det ennå, og det er ingen grunn til å gjøre det. Det er veldig få det gjelder. Vi må holde på noen prinsipper, selv om man har en spesiell situasjon. Det har også vært slike spesielle situasjoner tidligere.

— Skal norsk lov ikke gjelde i kirkerommet?

— Folk som begår kriminelle handlinger kan pågripes og politiet kan gripe inn, med den instruksen vi har i dag.

Kirken kritisk

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme er sterkt kritisk til at regjeringen vurderer å trekke tilbake en instruks som sier at politiet ikke skal hente ut asylsøkere med makt fra kirker.

– Det er jo oppsiktsvekkende at regjeringen ser seg tjent med å opptre så brutalt. Og at det er regimer som vi vanligvis ikke liker å sammenlignes oss med, som forholder seg slik til kirkerom, sier Sommerfeldt til NTB.

Kallmyr: - Kirken må gå i dialog med politiet

Ifølge statssekretær Kallmyr i Justisdepartementet må Kirken nå gå i dialog med politiet om hvordan saken skal løses.

– Det er opp til Kirken å forvalte denne situasjonen på en god måte. Hvis de går i aktiv dialog med politiet og sørger for at man får avviklet dette på en god måte, er det ikke sikkert at politiet trenger å bruke makt i det hele tatt, sier han til NTB.

  1. desember i fjor var det for første gang på 22 år ikke en eneste person i kirkeasyl i Norge. 16 dager senere søkte de to syriske familiene tilflukt i Rypefjord kirke i Hammerfest.