Kravet om å fjerne forbudet mot sexkjøp får støtte på Stortinget

Stortingsrepresentanter fra Høyre, Frp og Venstre støtter ungdomspolitikerne som vil fjerne forbudet mot å kjøpe sex.

Leder i Høyres kvinneforbund Tina Bru mener arbeidet med å fjerne sexkjøpsloven går for sakte.
  • Karen Tjernshaugen

Sexkjøpsloven må bort, helst allerede før valget neste år, krevde lederne i Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom og Unge Venstre i Aftenposten mandag.

Nå får ungdomspartilederne støtte av flere stortingsrepresentanter fra sine egne partier.

Stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum Tina Bru støtter kravet og er klar på at sexkjøpsloven bør bort.

– Jeg er mot loven og mener at den ikke fungerer etter hensikten. Sexkjøpsloven bidrar ikke til å gjøre hverdagen til de som selger sex tryggere, snarere tvert imot, sier hun til Aftenposten.

– Opplever at det står litt stille

Bru viser til at Høyre har et programvedtak om at forbudet mot å kjøpe sex skal bort, og mener dette bør følges opp.

– Man må gjerne evaluere mer. Men akkurat nå opplever jeg at det står litt stille, sier Bru.

Hun har forståelse for at rapporten som kom i 2014 som blant annet viste at det er blitt mindre prostitusjon etter at forbudet ble innført fikk motstandere av loven til å tenke seg om en gang til. Den har likevel ikke fått henne til å skifte mening.

– De som selger sex er mye mer utsatt enn de var før, og miljøet er blitt hardere, sier hun.

Forventer lovendring i denne perioden

Også leder i helsekomiteen på Stortinget Kari K. Kjos (Frp) vil ha bort forbudet.

– Jeg trodde egentlig det var politisk flertall for å fjerne sexkjøpsloven, og vet ikke hvorfor det har stoppet opp, sier hun.

Kari K. Kjos (Frp), leder i helsekomiteen på Stortinget.

Frp-representanten mener forbudet har ført til at prostitusjonen foregår mer i det skjulte, og at det har ført til vanskeligere forhold for dem som selger sex.

– Hvis målet bare var at vi skal se færre prostituerte på gaten, kan de som var for sexkjøpsloven være fornøyd. Men jeg savner stemmen fra dem som virkelig lever dette livet, sier hun.

– Forventer du at Regjeringen legger frem et forslag om å oppheve forbudet i denne stortingsperioden?

– Ja, det hadde jeg egentlig forventet, sier Kjos.

Venstre: – Vi er utålmodige

Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V) sier Venstre er utålmodige etter å få fjernet sexkjøpsforbudet og har tatt opp saken flere ganger.

– Regjeringspartiene virker som de er fornøyd med sosial renovering på gateplan. Sexkjøpsloven kommer tydeligvis langt ned på prioriteringslisten. Dette burde de ha greid å levere noe på hvis de virkelig ville, sier Kjenseth.

Venstre-representanten peker på at det er krevende å rekke å endre loven før stortingsvalget, men mener det ikke er umulig om Regjeringen legger frem en sak i høst.

Regjeringens andre samarbeidsparti, KrF, er sterk motstandere av å oppheve forbudet mot å kjøpe sex, og har varslet kamp for å beholde loven.

Kjenseth tror ønsket om å beholde et godt forhold til KrF er en viktig grunn til at Justisdepartementet ikke har gjort noe mer med saken.

– Dette kan være en enkel sak å gi til KrF og det er heller ikke noe stort krav i opinionen om å endre loven. Problemet er at den skaper så mange skjebner. Vi frykter at mye prostitusjon og menneskehandel i dag går under radaren og under bakken, sier han.

– Høyre har ikke konkludert

Statssekretær Gjermund Hagesæter sa til Aftenposten mandag at planen er å legge frem en melding om sexkjøpsloven før valget neste høst.

Margunn Ebbesen sitter i justiskomiteen for Høyre og har ansvar for saken om sexkjøpsloven.

Hun sier Høyres stortingsgruppe vil avvente stortingsmeldingen før den tar endelig stilling.

– Høyre har programfestet at vi vil oppheve sexkjøpsloven. Samtidig viste en intern høring i partiet i 2014 at det var stemning for å beholde forbudet. Det er viktig at Høyre har en grundig prosess på dette, sier Ebbesen.

Justispolitikeren har selv ikke konkludert.

– Jeg må jobbe mer med meg selv, for å være ærlig. Dette er ikke en sak det er enkelt å si ja eller nei til, sier hun.

Etterlyser helt ny prostitusjonspolitikk

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) fra Oslo etterlyser en helhetlig, ny prostitusjonspolitikk der man også ser på blant annet hallikparagrafen.

Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentant.

– Det handler ikke bare om man er for eller mot sexkjøpsloven, men om noe mye større. Vi bør høste erfaringer blant annet fra New Zealand som har gått den helt motsatte veien med liberalisering og regulering, mener hun.