Politikk

Håndverkere, kunstnere og andre frilansere som har mistet inntektsgrunnlaget får dekket 80 prosent

Selvstendig næringsdrivende får dekket 80 prosent av inntektsbortfallet som følge av koronakrisen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er fortsatt i karantene hjemme etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Men er i fullt arbeid og presenterer i dag en ny ordning som sikrer selvstendig næringsdrivende – som ikke har organisert virksomheten i et AS – 80 prosent kompensasjon av inntektsbortfall som følge av koronaviruset.
  • Robert Gjerde
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Kompensasjonen er begrenset oppad til 6G (ca. 600.000 kroner) og gis fra dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Kompensasjonen kan avkortes mot annen inntekt i stønadsperioden.

Ordningen omfatter typisk enkeltmannsforetak.

– Denne ordningen omfatter «hvem som helst», altså selvstendig næringsdrivende kunstnere, tannleger, håndverkere som ikke er vanlig ansatte, men driver for seg selv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (h).

Røe Isaksen sier mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mistet hele eller deler av inntekten sin nærmest over natten og at et samlet politisk Norge har ønsket å lage en egen ordning for dem.

– Dette er en stor og variert gruppe, fra kunstnere til konsulenter, som ikke har de samme rettighetene i Nav som vanlige arbeidstagere. Derfor lager vi en egen ordning for dem, sier Røe Isaksen.

Koronasmittet statsråd fortsatt isolert

Arbeids- og sosialministeren er fortsatt isolert i sin egenbolig i Oslo etter at han testet positivt på en koronatest. Kona og deres tre barn i alderen tre måneder til fem år bor i parets bolig i Grenland.

– Jeg har det etter forholdene bra. Jeg har hatt milde symptomer og er ute av karantene tirsdagen i påskeuken, dersom situasjonen ikke endrer seg, sier Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H)

Han sier reglene for ordningen vil komme neste uke, og at det er svært viktig at selvstendige og frilansere får klarhet i hvilke regler som gjelder så raskt som mulig. Dette haster for veldig mange mennesker.

– Den tekniske løsningen vil ikke være oppe før i månedsskriftet april-mai, men vi lager ordningen slik at kompensasjonen skal dekke deler av inntektstapet fra koronakrisen slo inn for fullt. I praksis fra 12. mars.

Ordningen som Stortinget har vedtatt, har 17 «ventedager» først, og de fleste vil derfor få utbetalinger med utgangspunkt i 30. mars.

Les også

Nok en krisepakke på plass. Her er krisepakke én, to og tre oppsummert

Denne nye ordningen kommer i en proposisjon fra regjeringen senere i dag, fredag. Detaljene vil komme i en forskrift som legges frem onsdag i neste uke.

Den nye, og midlertidige ordningen, er hjemlet i den nye fullmaktsloven som Stortinget godkjente i forrige uke, også kalt koronaloven.

Ordningen er en oppfølging av Stortingets anmodning om å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronapandemien.

Vil ikke overlappe kontantstøtten

Røe Isaksen sier den nye ordningen vil treffe bredt og vil ta høyde for at det er stor variasjon blant selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– Den vil gi 80 prosent kompensasjon for tapt inntekt i perioden, men skal ikke overlappe med kontantstøtten for foretak som tidligere lagt frem. Detaljene i dette er ikke ferdig utarbeidet.

Han sier de som søker om denne ytelsen har ikke rett til å samtidig motta ytelser fra andre NAV-ordninger.

– Man har ikke rett på å motta dobbelt opp, men noen kan ha rett til f.eks. noe dagpenger og noe fra denne ordningen, sier han.

Han sier man jobber på spreng med å få detaljene på plass innen onsdag.

Vil omfatte nær 70.000 personer

Regjeringen legger til grunn at om lag 68.000 personer vil motta denne ytelsen i tre måneder i gjennomsnitt. I det anslaget er det brukt det samme beregningsgrunnlag som for permitterte dagpengemottagere. Regjeringen presiserer derfor at forutsetningene er svært usikre.

På bakgrunn av dette foreslår regjeringen at det bevilges 4700 millioner kroner i 2020.

Akademikerne: Svært godt fornøyd

Leder i Akademikerne, Kari Sollien, sier signalene fra regjeringen om innholdet i den nye ordningen er veldig positive.

Mange av hennes medlemmer vil omfattes av ordningen.

– Vi har jobbet mye med å få på plass gode løsninger for denne gruppen og vi ser nå at vi er blitt lyttet til, sier Sollien til Aftenposten.

Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Hun sier selvstendig næringsdrivende ofte lever av korte kontrakter og prosjekter og er spesielt sårbare fordi de ikke har rett til dagpenger.

– Jeg er veldig glad vi har oppnådd et bedre sikkerhetsnett for denne gruppen. Dette er en gruppe som nå rammes hardt. Ordningen gir mange mennesker som opplever å ha mistet oppdrag og livsgrunnlag over natten mer trygghet og forutsigbarhet, sier Sollien.

Les også

Korona sender fire partier på intensiven | Kjetil B. Alstadheim

Hun sier selvstendige næringsdrivende har et svakere sikkerhetsnett rundt seg enn fast ansatte.

– Akademikerne jobber for å sikre denne gruppen gode pensjonsrettigheter, trygghet ved sykdom og når oppdragene tørker inn, sier Sollien.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Torbjørn Røe Isaksen
  3. Solberg-regjeringen