Kampvotering under MDGs landsmøte ga åpning for nye vindmøller på land, men skjerper kravene til naturvern

Miljøpartiet De Grønne stenger ikke døren helt for ny vindkraft i på land, men skjerper miljøkravene. Det ble klart etter dramatisk kampvotering på landsmøtet.

Vindmøller i norsk natur for å redde klima er stridstema på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte.
  • Alf Ole Ask

Talsperson for Grønn Ungdom, Teodor Bruu, sier at vedtaket betyr at MDG blir mer restriktive overfor utbygging av vindkraft på land som kan bidra til det grønne skifte.

– Det er et skritt i gal retning, konkluderer han.

Bruu var blant dem som var mest positiv til vindkraft på land, selv om det betyr naturinngrep.

Redaksjonskomiteen la i morgentimene frem et kompromiss, men i løpet av formiddagen viste det seg at flere i landsmøtet ikke var fornøyd med kompromisset, og opprettholdt sine forslag.

Avstemningen viste at redaksjonskomiteens forslag passerte med knapp margin, men dirigentene oppga ikke det endelige stemmetallet.

Klimakrise og naturkrise «er noe dritt»

– Det å få en klimakrise og en naturkrise i fanget samtidig, det er noe dritt, sukket en oppgitt Nora Jungeilges Heyerdahl fra talerstolen på Miljøpartiets landsmøte.

Hun satte ord på det som de 210 delegatene på landsmøte følte, der de satt i en kattepine: Valget mellom å verne natur mot inngrep, og det å bygge ut vindmøller på land i norsk natur for å få til det grønne skifte.

Redaksjonskomiteen fikk flertall

Etter en lang natt la redaksjonskomiteen i morgentimene frem et forslag som skulle samle partiet, men det holdt ikke. De ulike fløyene var ikke fornøyd.

Det lå hele fem forslag som landsmøtet voterte over lørdag formiddag. Forslagene gikk fra å åpne opp for betydelig utbygging til å si nei nye konsesjoner for vindkraft. Vedtaket berører ikke allerede tildelte konsesjoner.

Det var 210 stemmeberettigede.

Landsmøtet samlet seg til slutt om kompromissforslaget fra redaksjonskomiteen, der det heter at «vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier.»

Vedtaket dekker over en betydelig uenighet om utbygging av mer vindkraft på land. Noe som kom frem både i debatten fredag, i voteringen over de ulike forslagene og i kommentarene. Mens Bruu var misfornøyd, smilte en annen.

Tidligere stortingsrepresentant Rasmus Hansson ser på vedtaket som en skjerpelse av dagens politikk. – Vi sier nei til den type vindparker som bygges i Norge i dag, der en flytter disse inn i naturen, sier han.

Hansson, som i denne debatten har vært opptatt av de tradisjonelle naturvernet, sier han mener vedtaket er et klart skritt i riktig retning.

Mange på landsmøtet sa i debatten fredag kveld at det er et uttrykk for hvor vanskelig denne saken er, at den alt nå kommer opp på landsmøtet. Det er bare vel en måned siden partiets landsstyre vedtok en vindkraftpolitikk hvor naturkravene er skjerpet.

Klimastreikende skoleelever minnet MDGs landsmøte om at vedtak i dag er deres virkelighet i morgen.

Et veivalg for MDG

– Dette er et veivalg for oss. Er vi et parti som setter klima først eller ikke, spurte Christine Evjen i et innlegg i debatten. Hun leder Grønn Ungdom i Oslo og vil ikke legge lokk på utbygging av vindkraft.

Det EØS-vennlige MDG har i Stortinget vært for kabler til Europa og for å eksportere fornybar strøm for å bidra til det grønne skiftet. Men dette kolliderer med partiets syn om ikke å bygge ned natur.

Flere av talerne mente det var galt å bygge vindmøller i norsk natur med utrydningstruede dyre- og fuglearter, for å hjelpe det grønne skifte på kontinentet. Andre mente vindmølleutbygging var solidaritet i praksis for å få til et grønt skifte.

De som støttet det klassiske naturvernet fikk nylig god drahjelp av FNs rapport om hvor raskt naturen trues og arter forsvinner.

Natur mot klima

Mange talere mente at Norge burde satse tungt på vindkraft til havs. Andre viste til at flytende vindkraft så langt ikke er lønnsom, noe vindkraft på land er. Men også vindkraft til havs hadde en betydelig motstand i debatten.

Hver 6. delegat på landsmøte tegnet seg fredag kveld til det som ble landsmøtets heteste debatt. Frontene var uforsonlige mellom dem som ville legge mest vekt på klimahensyn og dem som sto på det klassiske naturvernet.

Oslo mot distriktene

I denne saken fikk også MDG sitt distriktsopprør. Det var en sterk overvekt av delegater fra Oslo-regionen som i debatten argumenterte for mer vindkraft på land, mens distriktsrepresentantene minnet om hvor vindkraften bygges.

Sindre Sørhus fra Hedmark sa at folk rundt om i landet er forbannet på vindkraftutbyggingen.

– Hvordan kan vi si nei til scooterløyper og hyttefelt, men tillate at vindmølleparker ødelegger den samme naturen, spurte han.

I deler av Distrikts-Norge vekker vindmøller minst like stort engasjement som striden rundt bompenger. Denne saken har i varierende grad satt sitt preg på nesten alle partiers landsmøter denne våren.

Heller ikke MDG går inn for å gi kommuner vetorett mot vindmøller, men i kompromisset heter det at «all utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering.»