Politikk

AUF advarer: – Unike sår etter 22. juli-bomben blir borte

AUF protesterer mot at regjeringen vil fjerne rom i 22. juli-senteret i Høyblokken. – Unike sår som vitner om bombens kraft, blir borte, sier AUFs leder Ina Libak og generalsekretær Sindre Lysø.

– Synlige spor etter bomben 22. juli må bevares, sier AUFs leder Ina Libak og generalsekretær Sindre Lysø.
  • Thomas Spence

Mandag møter Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og AUF kommunalminister Nikolai Astrup.

Nye sikkerhetskrav, som truer med å begrense tilgjengeligheten og fjerne autentiske spor, har utløst uro i AUF og støttegruppen.

Senteret dokumenterer terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Historien fortelles på stedet der angrepet startet, og bygningen har fortsatt tydelige spor etter bombeeksplosjonen.

Nå frykter AUF at regjeringen legger opp til en løsning som vil fjerne den fysiske nærheten og sporene til eksplosjonen.

– Vi vil beholde de synlige sporene. Det var her det skjedde. Dette skal også være et minne for å hindre at historien gjentar seg, sier AUFs leder Ina Libak.

Planene for gjenreisningen er for det meste gradert av sikkerhetshensyn. Basert på løpende samtaler med myndighetene, frykter AUF at «regjeringen ikke følger opp stortingsvedtaket».

Stortinget: Fysiske bevis gir troverdighet

  • Les også: Holdt 22. juli-terroren på avstand i mange år

Stortinget vedtok i fjor enstemmig å bevare så mye som mulig av bygget og at minnesenteret skal ligge på stedet hvor bomben eksploderte.

«Komiteen viser til at bruk av fysiske bevis og bruk av autentiske steder gir troverdighet og står helt sentralt internasjonalt i læring og forebygging. Komiteen vil peke på at 9/11 Memorial and Museum i New York er et godt eksempel på at autentiske og sårbare åsteder – også slike med særlig høye krav til sikkerhet og adgangskontroll – kan brukes til læring og forebygging.», het det i innstillingen.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) har stilt spørsmål til statsråden om hvordan de tre rommene som er mest utsatt – Minnerommet, Prologrommet og Ettertidsrommet- skal bevares.

Mandag møter AUFs leder Ina Libak og generalsekretær Sindre Lysø kommunalminister Nikolai Astrup og vil kreve at bygningssårene etter 22. juli bevares.

– Unike autentiske flater og sår

13. januar i år sendte støttegruppen og AUF et bekymringsbrev til departementet. De skriver at skissene «viste gode løsninger for fasadebearbeidelse, inngangssituasjon og en tydelig forståelse for verdien i autentiske spor.»

Men AUF mener det er «krevende» å slå seg til ro med at de tre rommene og vandringen gjennom det romlige landskapet blir fjernet.

– Unike autentiske flater og sår som vitner om bombens kraft og ettertidens håndtering av angrepet vil da bli borte. Vi som representerer etterlatte, ofre og vitner mener dette reduserer fortellerkraften og den historiske troverdigheten, skriver de.

AUF mener planene vil redusere senterets verdi som et «demokratibyggende læringssted for fremtidige generasjoner.»

– Synlige spor må bevares. Det er å investere i sikkerhet i en tid med voksende høyreekstremisme og falske nyheter, sier AUF-erne, som begge opplevde terroren på Utøya. Libak ble truffet av fire kuler.

Regjeringen: Nye sikkerhetsvurderinger

Myndighetenes utfordring er å balansere ønsket om bevare sporene, slippe til publikum og samtidig sørge for sikkerheten.

Statsråd Nikolai Astrup sier at regjeringen «ønsker at så mye som mulig av 22. juli-senteret bevares slik det står i dag, og at det blir en viktig del av det nye regjeringskvartalet.»

– Samtidig er departementene og regjeringen underlagt sikkerhetsloven. Vi har en plikt til at det nye regjeringskvartalet oppfyller krav til sikkerhet, sier Astrup, og viser til at han på mandag skal «gjennomgå de nye sikkerhetsmessige vurderingene som er blitt gjennomført.»

– Jeg ønsker å diskutere med Støttegruppen og AUF hvordan vi kan oppfylle Stortingets og regjeringens intensjon samtidig som vi oppfyller nødvendige krav til sikring av departementsbygningene, sier han.

De nye signalene tyder ifølge AUF på at det blir strengere sikkerhetskrav for besøkende til 22. juli-senteret enn til besøkende til departementene i Høyblokken, over senteret.

– Vi skjønner at dette for besøkende, grupper som enkeltindivider, vil kunne innebære forhåndssjekk, gjennomlysning, legitimering og kanskje avvisning. Samt at senteret selvfølgelig også på kort varsel må kunne stenges.

– Vi opplever dette ikke bare negativt. Det har en klar pedagogisk funksjon som et uttrykk for den kontinuerlige vurderingen av trusselbildet som er en realitet, skriver de.

Støttegruppen og AUF har vært i kontakt med de ansvarlige for sikkerheten ved Bundestag (nasjonalforsamlingen) i Berlin og ved 9/11 Memorial and Museum i New York.

Begge institusjonene peker på at nivået på innvendige fysiske sikkerhetstiltak i stor grad avhenger av hvilke prosedyrer som legges til grunn for personkontroll og sikkerhetsscreening før man gis adgang til de de aktuelle lokalene.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. 22. juli
  2. AUF
  3. Nikolai Astrup