Politikk

«Vi har fått 355.000 nye arbeidsplasser i Norge. Mer enn 2 av 3 har kommet i privat sektor»

Statsminister Jens Stoltenberg skryter av veksten i nye arbeidsplasser så ofte han kan. Men snakker han sant?

I Jens Stoltenbergs tid som statsminister er 354.500 flere blitt sysselsatt.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

«Det er altså slik at vi fra 2005 og frem til i dag har fått 355.000 nye arbeidsplasser i Norge. Og mer enn 2 av 3 har kommet i privat sektor».

Statsminister Jens Stoltenberg, under debatten på NRK, 29.08.2013.

Omtrent det samme utsagnet er blitt gjentatt av Stoltenberg mange ganger, men av og til bruker han «private bedrifter» istedenfor «privat sektor».

2,71 millioner i jobb

Det finnes flere ulike beregningsmåter av sysselsettingsendringer i Norge, men ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det nasjonalregnskapet som gir det beste sammenligningsgrunnlaget for disse tallene over tid.

Tallene viser at antall sysselsatte personer i Norge økte med 354.500 personer fra 3. kvartal 2005 til 2. kvartal i 2013. Da var 2,71 millioner personer sysselsatt i Norge.

Del én av utsagnet er derfor riktig.

2 av 3 i privat sektor

Når Stoltenberg regner ut sysselsettingen i «privat sektor» tar han totaltallene for sysselsatte i alle næringer og trekker fra tallene for undergruppen som kalles «offentlig forvaltning».

Les også

«Annenhver kvinne i Oslo mellom 20–24 år tar abort»

Sysselsettingen i offentlig forvaltning har, ifølge nasjonalregnskapet, økt med 103.600 personer i den aktuelle perioden. Altså utgjør denne gruppen 29,2 prosent eller under 1/3 av sysselsettingsveksten, slik Stoltenberg sier.

Veksten i antall sysselsatte

 3. kvartal 20052. kvartal 2013Endring
Totalt for alle næringer2.355.5002.710.000354.500
Bare offentlig forvaltning710.100813.700103.600
Andel som jobber i offentlig forvaltning30,1 %30,0 % 
Kilde: SSB/Nasjonalregnskapet (sesongjusterte tall)

SSB understreker imidlertid at motstykket til «offentlig forvaltning» ikke er det samme som «privat sektor», men derimot «privat og offentlig markedsrettet virksomhet».

Grunnen til at denne gruppen ikke kalles «privat sektor» er at den også inneholder en rekke hel— og deleide statlige foretak.

NRK i privat sektor?

– Offentlig eiet virksomhet som selger tjenester og konkurrerer i et marked, havner utenfor «offentlig forvaltningsvirksomhet». Derfor er det ikke helt presist å kalle denne gruppen privat sektor eller private bedrifter, men de er en del av næringslivet, sier Ann Lisbet Brathaug, leder for seksjon for nasjonalregnskap i SSB.

Les også

99 av 100 nye jobber går til innvandrere

SSB har egne definisjoner av offentlig og privat sektor.Offentlig sektor omfatter forvaltningen og finansielle— og ikke-finansielle foretak hvor staten eier mer enn 50 prosent (se fakta). Resten av bedriftene tilhører da privat sektor.

NRK, Vinmonopolet, NSB, Eksportkreditt, Statnett, Norsk Tipping, Norges Bank, Lånekassen, Statskog, Statkraft, Entra Eiendom, Avinor, Mesta, Petoro og Posten er eksempler på heleide offentlige foretak som havner i Stoltenbergs «private sektor».

Små utslag

I tillegg kommer også annen kommunal forretningsdrift som vannverk, kraftselskaper, kinoer, kollektivselskaper (som Sporveien Oslo og Ruter i Oslo) og eiendomsselskaper.

– Men sysselsettingsendringen innen en del av disse virksomhetene har vært relativt begrenset. Det er næringer som bygg og anlegg, varehandel, teknisk- og forretningsmessig tjenesteyting inklusive tjenester som rettes mot oljevirksomhet, som har bidratt til den sterke veksten, sier Brathaug.

SSB har ikke ferdige tall på sysselsettingsveksten i henhold til sine definisjoner av «offentlig sektor» og «privat sektor», men Brathaug sier bildet ikke ville sett veldig annerledes ut med andre definisjoner.

Lik andel

Andelen personer som jobber i offentlig forvaltning, har vært stabil i perioden.

Les også

«I matte er norske tiåringer nå best i Norden»

I 3. kvartal 2005 jobbet 30,1 prosent av de sysselsatte i offentlig forvaltning. Ved utgangen av 2. kvartal 2013, var tallet 30,0 prosent. 75 prosent av veksten i offentlig forvaltning er skjedd i kommunesektoren.Selv om antall arbeidsplasser er økt betydelig i perioden, er andelen sysselsatte i prosent av hele befolkningen i arbeidsfør alder omtrent på samme nivå nå som i 2005.

Les tidligere «Snakker de sant?» om andel og antall utenfor arbeidslivet

– Brukes som anslag

Arbeiderpartiet forsvarer bruken av begrepet «privat sektor».

«Vår beste kilde for sysselsetting i Norge er tallene fra nasjonalregnskapet. Disse tallene gir ikke opplysninger om privat og offentlig sektor, men gir tall for offentlig forvaltning. Et vanlig brukt anslag for sysselsetting i privat sektor er å trekke tall for offentlig forvaltning fra total sysselsetting», skriver partiet.

De peker på at bedrifter som Telenor og Statoil opererer i markedet på linje med andre bedrifter, men defineres som offentlig sektor av SSB.

«Ved en diskusjon av sysselsettingsutviklingen ville det virke rart å slå disse sammen med departementer, kommunale skoler, helseforetak og universiteter mv. En slik behandling er heller ikke mulig, siden nasjonalregnskapet ikke publiserer egne tall for disse foretakene. Dette kan være forklaringen på at en i Norge i mange sammenhenger bruker privat sektor som en kortversjon på alt det som ikke er offentlig forvaltning.»


Har du forslag til andre påstander vi bør faktasjekke? Tips oss på faktasjekk@aftenposten.no.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk