Unge Venstres kampanje for legalisering: - Vi deler ikke ut rusmidler

Unge Venstre stiller opp i skoledebatter og på valgtorg med sin kampanje om en ny ruspolitikk. Kampanjen «legalize it» har møtt mye motstand landet rundt.

Slik ser kampanjen til Unge Venstre ut. Disse pinsene, i tillegg til plakater og klistremerker har ungdomspartiet med seg til skolevalgene.

Valgkampen er godt i gang, og på skoler rundt om i landet stiller ungdomspolitikere opp for å fremme sin politikk.

Unge Venstre har lenge kjempet for en mer liberal ruspolitikk, og under årets skolevisitter har ungdomspartiet hengt opp plakater og delt ut klistremerker og pins med teksten «Legalize it» (legaliser det).

Kampanjen for å legalisere hasj har blitt hindret av både politiet og skolene.

– Ungdomspolitikerne er blitt møtt litt ulikt rundt i landet, men noen har måttet ta ned materialet sitt, andre er blitt nektet å sette opp. Flere har fått lov til å drive valgkampen så lenge de ikke tar opp legaliseringskampanjen, sier leder i Unge Venstre Sondre Hansmark.

Les også

Må man være en superstudent som sjonglerer studier og jobb for å lykkes?

Vet at kampanjen provoserer

Hansmark forteller at politiet har vært i kontakt med flere av de lokale ungdomspolitikerne andre steder i landet, for å spørre om de også skulle bruke samme materiale.

– Vi er klar over at kampanjen provoserer, men vi ser det som problematisk når det vi tenker skal være rusforebyggende arbeid blir trampet på, sier ungdomslederen.

Han mener det er en klar forskjell mellom å dele ut rusmidler og å ha holdninger som er for legalisering.

– Den forskjellen ser ikke politiet og skolene. Unge Venstre oppfordrer ikke til rusbruk, og vi deler ikke ut rusmidler. Vi ønsker å ha en kunnskapsbasert debatt om ruspolitikk. De som sliter bør ikke straffes, men få hjelp, forklarer Hansmark.

Les også

– Vi skjønte fort at fattigdom og klasse var den viktigste faktoren til problemene deres – ikke etnisitet

Sondre Hansmark, lederen i Unge Venstre, mener det er en klar forskjell mellom å dele ut rusmidler på stand og å ha holdninger som er for legalisering.

Overtramp og forhåndssensur

Mandag morgen var Unge Venstre-representanter på Nordahl Grieg videregående i Bergen. Der ble de møtt av en representant for rektor som ba dem om å ikke dele ut materiellet sitt, skriver VG.

Assisterende rektor Anita Jensen Ystebø bekrefter at Unge Venstre ble anmodet om å ikke bruke plakatene, og la være å dele ut pins.

– Vi ønsker ikke denne profileringen på vår skole. Vi jobber hardt med unges holdninger mot rus. De får lov å si det i debatt, og det var også en fin debatt vi fikk om det på skolen i dag. Men store bannere som tar til orde for legalisering av hasj, synes vi er problematisk, sier hun.

Det mener Unge Venstre-lederen er et overtramp og et eksempel på forhåndssensur.

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det et overtramp, men skolen vurderer hvilke stemmer vi skal slippe til. Vi har også tidligere diskutert budskap vi mener er i strid med formålsparagrafen, sier Jensen Ystebø.

Les også

Skrot det «frie» skolevalget! | Mina Jørgensen Bergem

– Kan treffe sårbare barn

– Vi er bekymret for det Unge Venstre gjør, de er med på å gjøre det vanskeligere for oss å nå frem med vårt budskap, sier Hans Martin Skovly, seksjonsleder for kriminalitetsforebygging i Agder politidistrikt til NRK.

Han påpeker at flesteparten av elevene på videregående skoler er mindreårige, og ifølge FNs barnekonvensjon plikter samfunnet å beskytte barn mot narkotika.

– Unge Venstre kan treffe sårbare barn med kampanjen, som igjen kan ta feil valg, sier Skovly.

KrF-politiker Raymond Bærø reagerer kraftig på at Venstres ungdomsparti henvender seg til ungdom og sier at hasjbruk er greit.

– Jeg oppfatter det som en markedsføring av hasj. Det går rett og slett ikke an. Venstre må ta ansvar og sørge for at denne typen formidling stoppes, sier Bærø til NRK.