Politikk

SV fremmer forslag om at Regjeringen må legge pensjonsoppgjøret frem for Stortinget

SV mener Regjeringen bør legge trygdeoppgjøret frem for Stortinget på vanlig måte, og fremmet torsdag forslag om hastebehandling av dette.

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist
Kirsti Bergstø, SV, fremmer forslag om at Stortinget likevel skal behandle oppgjøret på samme måte som før.

I løpet av kort tid må Frp og de andre partiene på Stortinget ta stilling til om årets trygdeoppgjør likevel skal oversendes Stortinget som egen sak.

I praksis betyr forslaget at pensjonistenes oppgjør skal behandles på samme måte som i fjor og før den tid igjen.

Les også

Les også: SV: Frp vil kvele debatt om og kritikk av årets trygdeoppgjør

Har ikke vedtatt at det ikke skal til Stortinget

– I budsjettforslaget fra Arbeidsdepartementet for 2016 er den nye ordningen omtalt, men det er ikke klart beskrevet at trygdeoppgjøret ikke skal fremmes som egen sak. Heller ikke i budsjettinnstillingen er det gjort noe tydelig fra flertallet som tilsier at Stortinget ikke skal få saken til behandling som vanlig, påpeker Kirsti Bergstø, som fremmer forslaget.

Hun mener derfor det ikke er noe som tilsier at Regjeringen ikke kan legge frem oppgjøret som egen sak.

Som Aftenposten tidligere har skrevet har Regjeringen i statsbudsjettet for 2016 satt av penger til å regulere Folketrygdens grunnbeløp. Politikerne har i varierende grad fått med seg at det som ble kalt en teknisk budsjettmessig endring, også kunne føre til at Regjeringen valgte ikke å legge pensjonsoppgjøret frem for Stortinget.

Vesentlig at Stortinget orienteres nå

– Regjeringens handlingsmønster er et klart brudd med en lang
tradisjon der Stortinget orienteres om utviklingen i trygden, og der norske pensjonister får sin rettmessige fulle behandling i Stortinget, påpeker SVs trygdepolitiske talskvinne.

Hun understreker også at det er vesentlig at Stortinget orienteres før saken er avsluttet og at Stortinget får formell mulighet til å høre organisasjonene.

Les også

Les også: Pensjonistene kan tape igjen. Frp sikret at det ikke blir egen stortingsdebatt.

Kinkig for Fremskrittspartiet

Behandling av saken kan bli kinkig for Frp som sitter i Regjeringen og har har vært med på å bidra til at oppgjøret ikke skal sendes til Stortinget. Det var Frps tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson som i sitt avskjedsbudsjett forslo den nye saksbehandlingen som nå medfører at Stortinget ikke får trygdeoppgjøret som egen sak - og dermed heller ikke som egen debatt i Stortinget.

– Forslaget ble fremmet torsdag. Vi har ikke diskutert det ennå, sier Frps trygdepolitiske talsmann Erlend Wiborg om SVs forslag.

Bergstø foreslår at SV-forslaget skal behandles som en hastesak etter Stortingets forretningsorden § 39 c. Det innebærer at forslaget skal legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandling.

Støttes av Ap og Sp

Ap støtter forslaget. Det opplyser parlamentarisk leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

– Vi må få det inn i salen, sier han og sikter til å få ordinær behandling av pensjonistoppgjøret inne i stortingssalen.

– Det har Ap vært for før, og det er vi for nå, selv om Regjeringen ønsker å løfte saken ut av Stortinget, sier han og understreker at Ap mener det er viktig å få belyst og diskutert trygdeoppgjøret.

Kan være i tenkeboksen til mandag

Sp støtter også SVs forslag. Det er foreløpig uklart hvordan f.eks. KrF og Venstre vil forholde seg til forslaget.

–Vi har ikke konkludert, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Partiene skal både ta stilling til den ekstraordinære hastebehandlingen og innholdet.

Forslaget vil bli referert for Stortinget mandag. Innen den tid må partiene ha bestemt seg for om de støtter hastebehandling av forslaget. Gjør flertallet det, blir saken debattert torsdag kveld i neste uke.

Les også

  1. Trygdeoppgjøret er klart: Så mye får pensjonistene

  2. Pensjonistene kan tape igjen. Frp sikret at det ikke blir egen stortingsdebatt.

  3. Frp til frontalangrep på Pensjonistforbundet

Les mer om

  1. Pensjon
  2. Sosialistisk Venstreparti (SV)