MDG er nesten halvparten så stort som ordførererpartiet Sp, men risikerer å knapt få noen ordførere. Hvordan henger det sammen?

Sp kan ende opp som partiet med flest ordførere av alle.

Sp-lederen kunne smile i natt. Han kan regne med å få en større andel av landets ordførere enn partiet har hatt. Sp fikk 98 etter forrige valg, men siden den gang er antall kommuner blitt redusert.
  • Solveig Ruud

– Vi fikk 23 prosent i Vardø. Der begynner vi å nærme oss en «Sp-posisjon», sier MDGs partisekretær, Torkild Vederhus. Om partiet får ordføreren, er imidlertid usikkert, siden andre partier er større. Om partiet får noen ordførere i det hele tatt, er også usikkert.

– Men det er håp, sier Vederhus.

Ulik fordeling av stemmene mellom store og små kommuner

Både Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har gjort et svært godt valg. Men mens Sps jubel raskt vil munne ut i en rekke ordførerkjeder, vil det altså ikke skje i MDG.

Hovedforklaringen er ulik spredning av partienes stemmer. Sp gjør det bra i kommuner med lavt folketall. Der får partiet raskt en stor andel av stemmene og kan lett bli største parti. MDG gjør det svært bra i folkerike kommuner, men blir ikke størst.

Slik har ordførerfordelingen sett ut i perioden vi har bak oss:

Studerer man valgresultatet i et fylke som Rogaland, ser man lett hvilke utslag dette gir:

  • Sp har fått ca. 381.000 stemmer i Rogaland.
  • MDG har fått ca. 177.000.

Likevel tyder ingenting på at MDG vil kunne kapre noe i nærheten av halvparten så mange ordførere som Sp, og det skyldes hvordan de to partienes stemmer fordeler seg lokalt.

Sp vinner kommuner med få velgere

Sp gjorde det best i Sauda, Hjelmeland, Suldal og Bokn. Partiet har hatt ordføreren i alle disse fire kommunene og vil ikke usannsynlig få det igjen.

MDG gjorde det best i Stavanger, Sandnes, Haugesund, og Hjelmeland. Partiet har ikke ordføreren i noen av disse kommunene og vil neppe få noen, heller.

Bak flere av Sps vinnerkommuner i Rogaland er det relativt få stemmer: f.eks. i Hjelmeland ca. 620, i Suldal ca. 920, i Bokn ca. 200.

I flere av MDGs vinnerkommuner i samme fylke er det derimot mange stemmer: I Stavanger ca. 4540 og i Sandnes ca. 1820.

  • De velgerne som har stemt på Sp i partiets vinnerkommuner, utgjør en stor andel. Derfor blir partiet største parti med få stemmer og kan sikre seg ordføreren.
  • Selv om tallmessig flere har stemt på MDG i flere av deres vinnerkommuner, utgjør de bare en liten andel i disse. Andre partier er mye større og innkasserer ordførerkjedet eller byrådslederen.

Ordførermakt gir innflytelse

Ordførerkjeder gir selvfølgelig innflytelse lokalt. Men å ha mange ordførere betyr også noe for nasjonal innflytelse.

Ordførere er høringsinstans i en rekke saker. Når en ny lov som får konsekvenser for landets kommuner, sendes ut på høring, kan alle kommunene sende inn sitt syn på saken.

Å være et sterkt ordførerparti gir også stor innflytelse i kommunenes interesseorganisasjon, KS. KS har jevnlige møter med regjeringen om saker av stor betydning for kommunene. KS og staten inngår også en rekke avtaler om f.eks. ulike velferdsoppgaver.

Dersom Sp blir landets største ordførerparti, kan det også ha en viss betydning for rikspolitikken.

I perioden vi har bak oss, hadde Sp nesten en fjerdedel av landets ordførere, mens MDG ikke hadde noen. Sp hadde en større andel ordførere enn Høyre, som da hadde mye større oppslutning. Men også Høyre hadde flere av sine stemmer i urbane strøk enn Sp.

Lan Marie Berg er ett eksempel på MDG-innflytelse i store bykommuner der Ap er avhengig av å ha partiet med på laget.

MDG kan få stor makt i byene

Hvor stor innflytelse MDG får i de kommunene i Rogaland der partiet har gjort det best, avhenger av resultatet i de største partiene. Om partiet kommer på vippen, eller naturlig vil utgjøre en del av det flertallet som går av med seieren, har det stor betydning.

– Vi kommer til å få innflytelse, spesielt der vi er på vippen, sier Vederhus, som nevner store bykommuner som Oslo, Bergen, Trondheim og kanskje Lillehammer.

– Det er uavklart mange steder, påpeker han.

Siden Ap har gjort et dårlig valg og gjerne vil ha med MDG på laget i mange byer i Norge, vil MDG få forholdsvis stor innflytelse i en rekke bykommuner. Både Sp og MDG har fordel av å være sentrumspartier og kan samarbeide til begge sider.

I Oslo har MDG allerede gjort seg gjeldende de siste fire årene og vil kreve enda flere posisjoner og større innflytelse med det valgresultatet partiet nå har fått – selv om både Ap og Høyre er større enn dem. Men MDG er største parti i bydelene Sagene og Grünerløkka.