Høyre skylder på bompengebråk: Det mislikte partiets velgere.

– Diskusjonen om bompenger mellom regjeringspartiene har skapt en uro Høyres velgere ikke liker, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Erna Solberg påpekte at «enkeltsaker og prosesser» har preget dagsordenen da hun talte til Høyres valgvake like før midnatt i går.
  • Solveig Ruud

Bompengebråket får en stor del av skylden for Høyres tilbakegang. Litt over midnatt så det ut til at Høyre ble liggende under 20 prosent. Ved forrige kommunevalg endte Høyre på 23.2 prosent.

Flere i Høyre påpeker at det passet partiet dårlig at bilister og miljø fikk prege så mye av valgkampen.

Dette er saker som splitter Høyres velgere. Høyre gikk til valg med et ønske om å gjenerobre mange av landets mest folkerike kommuner, men partiets ledere måtte i løpet av natten erkjenne at det ble vanskelig.

Skylder på enkeltsaker og bompenge-prosess

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg la ikke skjul på at hun selvfølgelig hadde håpet på et bedre resultat for eget parti og beskrev valgkampen som tøff da hun talte til Høyres valgvake like før midnatt.

– For oss er det skuffende at vi går tilbake. Selvsagt hadde Høyre håpet at flere byer og bygde skulle fått et blått styre, sa hun. Samtidig la hun imidlertid til at situasjonen var uoversiktlig mange steder og at Høyre vil samarbeide bredt for å få til styringsdyktige kommuner.

Både hun og Sanner ga signaler om at den langvarige bompengestriden og prosessen internt i regjeringen kan ha ødelagt mye for Høyre.

– Valgkampen ble preget av at enkeltsaker, og prosesser er blitt stående på dagsordenen, sa Solberg.

– Bompenger ble en vanskelig sak i enkelte kommuner, påpekte hun.

Sanner: Overskygget andre saker

Sanner, som mente at bompengediskusjonen skapte en «uro Høyres velgere ikke liker», mener bompengestriden også fikk andre negative konsekvenser.

– Det har også overskygget diskusjonen om mange viktige lokale saker, sier Sanner, som i tillegg til å være nestleder i partiet også er kunnskaps- og integreringsminister.

Bompengestriden dominerte i flere av de aller største kommunene, både i Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen.

Regjeringen har siden starten av juni vært rammet av internt bompengebråk. Forhandlingene mellom de fire regjeringspartiene om Frps bomkrav ble ikke sluttført før 23. august – drøye to uker før valget. Statsminister Erna Solberg måtte til slutt stille et ultimatum overfor sine samarbeidspartnere i regjeringen.

Lite jubel på valgvake

Etter hvert som ulike tall og prognoser føk over TV-skjermene på Høyres valgvake i går, ble det etter hvert et mål for flere å ende opp over 20 prosent når alle stemmene var talt opp.

– Kanskje det kan bli greit. Det er det mest presise næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ville si om Høyres oppslutning et par timer ut i Høyres valgvake mandag.

– Et valgresultat rundt 20 prosent er ok, uttalte utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, som raskt påpekte at det hadde gått mye verre med Ap – og at Sp tross alt ikke gjorde det så bra som enkelte meningsmålinger kunne tyde på.

Også Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset håpet Høyre ville ende opp med et resultat som begynte med et 2-tall innen valgnatten var over.

På spørsmål om hvor han tror Høyres velgere har gått, svarer han raskt at han tror de har satt seg på gjerdet.

Klarer neppe gjenerobre makten i halve kongeriket

Frem til 2015 kunne Høyre skryte av at partiet styrte kommuner som rommet over halve landets befolkning, til tross for at partiet hadde under 30 prosent av ordførerne.

Målet før årets kommunevalg var å gjenerobre halve kongeriket. Rundt midnatt var det lite som tydet på at det ville kunne skje, selv om Erna Solberg la vekt på at Høyre skulle samarbeide bredt og inngå allianser for å sikre styringsdyktige kommuner.

Får trolig en mindre andel ordførere

Etter forrige valg endte Høyre opp med 74 ordførere. Siden det den gang har Høyres og regjeringens kommunereform bidratt til å redusere det totale antallet kommuner. Fra nyttår er vil det være 356 kommuner i Norge. Ved kommunevalget for fire år siden gikk innbyggerne til valg i 428 kommuner – 72 flere enn i år.

Rundt tredve av de drøyt sytti kommunene der Høyre har hatt ordfører de siste fire årene, slår seg sammen med én eller flere nabokommuner.

Derfor er det vel så interessant å se på hvor stor andel av ordførerne Høyre kapret sist: 17,3 prosent. Å få like stor andel med det resultatet Høyre endte på, vil bli krevende.