Regjeringen ønsker ikke å selge flere Telenor-aksjer nå

Regjeringen ser ikke behov for å selge seg videre ned i Telenor. Dermed ber den ikke om forlengelse av fullmakten til å gjøre dette.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ikke bruke muligheten til å redusere statens eierskap i Telenor ASA fra 53,97 til 34 prosent.
  • NTB

Det kommer frem i forbindelse med fremleggingen av eierskapsmeldingen fredag.

Regjeringen har siden 2015 hatt fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i Telenor ASA fra 53,97 til 34 prosent.

Helhetlig vurdering

– Fullmakten har vært ubenyttet, og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ved eventuelle forslag om industrielle transaksjoner som kan innebære en reduksjon av statens eierandel i Telenor, vil regjeringen vurdere dette på vanlig måte og eventuelt forelegge saken for Stortinget, heter det.

Begrunnelsen for eierskapet i Telenor er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Les også

Jevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt

Viderefører andre fullmakter

Regjeringen har fullmakter fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i teknologiselskap Ambita AS, Baneservice AS, entreprenøren Mesta AS og eiendomsselskapet Entra ASA, og disse videreføres. I Entra er eierskapet allerede redusert gjennom børsnotering og salg av aksjer.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ba regjeringen Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring AS.

Selve eierskapsmeldingen presenteres fredag klokken 12.