Bedragerisaken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ender i lagmannsretten

Den tidligere Frp-politikeren må forberede seg på en runde i lagmannsretten etter at statsadvokaten anket dommen for falske reiseregninger. Frem til Frp gikk ut av regjering i januar 2020 fikk han 987.000 kroner i årlig godtgjørelse uten at han møtte på Stortinget.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari fotografert i 2015.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ble i oktober dømt til syv måneders ubetinget fengsel for bedrageri etter at Aftenposten avslørte hvordan han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget gjennom flere år.

Statsadvokaten mente midlertidig at dette var en for mild straff. Påstanden fra påtalemyndigheten var at Keshvari skulle dømmes til halvannet års ubetinget fengsel for å ha levert 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner.

– Vi mener tingretten har lagt for liten vekt på at dette er begått av en stortingsrepresentant, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen til Aftenposten i november.

Saken har vært til ankesiling hos Eidsivating lagmannsrett. Nå er det klart at anken er tatt til følge, og at saken skal behandles på nytt i lagmannsretten, opplyser administrasjonen. Det er fremdeles uklart når dette vil skje.

Forsvarer: Vil foreslå straffereduksjon til fire måneder

Keshvari har gitt en uforbeholden tilståelse, og saken ble derfor behandlet som en såkalt tilståelsesdom i tingretten, noe som er en forenklet rettsbehandling. Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, har tidligere sagt at Keshvari har ønsket å legge saken bak seg.

Keshvaris forsvarer, John Kristian Elden, fotografert under rettssaken i Nedre Romerike tingrett i oktober.

– Vi synes det var dumt at saken ikke kunne avsluttes. Han fikk en svært streng straff, så når saken skal opp i lagmannsretten, kommer vi til å påstå straffen nedsatt til rundt fire måneder, sier Elden.

– Han legger seg flat og skal behandles som alle andre, slik Grunnloven vår bestemmer, sier Elden.

Fikk 987.000 kroner i året uten at han møtte på Stortinget

Keshvari har vært sykmeldt mesteparten av perioden etter Aftenpostens avsløringer i oktober 2018 og har ikke møtt i nasjonalforsamlingen. Han mottok full godtgjørelse frem til Frp gikk ut av regjering i januar 2020, noe som utgjør 987.000 kroner i året.

Keshvari var vara for daværende finansminister Siv Jensen. Da Frp gikk ut av regjering, kom Jensen tilbake til Stortinget, og Keshvari mistet dermed plassen.

Samtidig betalte også Stortinget godtgjørelse for Carl I. Hagen, som møtte i Keshvaris fravær.

Carl I. Hagen inntok Stortinget i Mazyar Keshvaris fravær. Ettersom Keshvari fortsatt fikk full stortingslønn, måtte fellesskapet betale dobbelt så mye.

Vanligvis gjelder arbeidstakeres rett til full lønn under sykefravær i rundt ett år før man må over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, men en slik begrensning opererer ikke Stortinget med for egne representanter.

Stortingets direktør Marianne Andreassen opplyser i en e-post at de ikke vet hvor lenge Keshvari vil være fraværende, men bekrefter at han vil fortsatte å motta godtgjørelse så lenge han har sykefravær. Dette er i følge Andreassen «i samsvar med regelverket og langvarig praksis».

Stortingets presidentskap har midlertidig besluttet at Keshvari ikke vil få utbetalt godtgjørelsen på 987.000 kroner årlig under soningen av en eventuell fengselsstraff.

Aftenposten har også avslørt at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Saken er nå under politietterforskning, og det er fremdeles uklart når denne vil være fullført.