Slik vil SV endre politiet i koronatiden: Slutt på trafikkontroller for å få tid til overgrepssaker

SV vil ha slutt på trafikkontroller, jakt på ulovlige asylsøkere og gi tollvesenet utvidede fullmakter for å frigjøre kapasitet hos politiet til koronainnsats.

SVs Petter Eide vil verne de svakeste for endringer som politiet må gjøre i denne koronatiden.

– Epidemien krever kraftige omprioriteringer av politiets ressurser, slik den har gjort i helsevesenet, sier SVs justispolitiske talsperson, Petter Eide til Aftenposten.

Han mener at det viktige er at politiet tar seg av de svakeste i samfunnet.

Han understreker at politiet skal brukes til smittevernhåndtering, karantenehåndtering, lokale versjoner av portforbud, grensekontroll, men legger til:

– Vi forventer ny kriminalitet i kjølvannet av epidemien som økt vold i nære relasjoner, flere overgrep og voldssaker, økt vinningskriminalitet, innbrudd i stengte butikker. Det betyr økte oppgave for politiet, samtidig som politiet får redusert kapasitet.

Les også

Strenge tiltak kan måtte pågå i måneder, sier Folkehelseinstituttet

Skjerme etterforskning av vold og overgrep

– Det er viktig at politiet bekrefter at områder som vold i nære relasjoner, overgrep mot barn og voldtekt at det ikke er på disse områdene en skal spare på ressurser nå, sier han.

Via sin informasjonsmedarbeider skriver Riksadvokat Jørn S. Maurud i en e-post til Aftenposten: «Etterforskning og oppklaring av saker om vold i nære relasjoner er og vil fortsette å være en prioritert oppgave for politi og påtalemyndighet også i den situasjonen vi nå er i.»

Riksadvokaten er øverste påtalemyndighet i landet og er den som prioriterer hva det er viktigst å etterforske.

SVs Petter Eide mener at det må settes i gang en rekke tiltak for å sikre at politiet har kapasitet i denne koronatiden:

  • Politiet må ikke bruke kapasitet på kontrollere og straffeforfølge rusmiljøet.
  • Ikke bruke kapasitet på trafikkontroller.
  • Slutte å spore opp ulovlige asylsøkere for utsending. Måltall for dette må suspenderes inntil videre.
  • Vurdere å omdisponere politiressurser fra områder i landet med lite kriminalitet, til områder hvor det nå er større behov for politiressurser til håndtering av epidemien.
  • Håndhevelse av hytteforbud og lokale portforbud kan overlates til vektere som engasjeres av kommunen.
  • Politiet skal fortsatt ha ansvar for grensekontroll, men politiet kan i større grad hente bistand til dette fra tollvesenet og Forsvaret. Utvidede fullmakter kan gis til Tollvesenet som midlertidig tillatelse til bevæpning med pepperspray bør også vurderes.
Les også

Fylkesmann står på sitt – nekter å følge nasjonale karanteneregler

– Viktig å prioritere overgrep

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland under befaring tidligere i år på Grønland med til venstre politimester i Oslo Beate Gangås og politistasjonssjef i Oslo sentrum Tore Soldal.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vil ikke kommentere listen fra SV.

Men hun skriver i en e-post følgende:

«Vi står i en situasjon som endrer seg raskt, og som krever at vi står sammen. I en situasjon med knappe ressurser, er det viktigere enn noensinne at Politiet prioriterer å bekjempe vold og overgrep mot barn og annen alvorlig kriminalitet.»

Les også

Slik gikk diskusjonen på toppnivå da Norge ble stengt ned: «Det er uro ute i befolkningen»

Riksadvokaten: Må foreta justeringer

Riksadvokat Jørn S. Maurud.

Riksadvokaten vil heller ikke kommentere flere av de enkelttiltakene som Eide ramser opp, fordi mye av dette er vurderinger som Politidirektoratet er den nærmeste til å ta, men skriver følgende:

«En vil måtte justere og tilpasse måten avhør gjennomføres på, og etterforskningen vil kunne ta noe lengre tid, men anmeldelser av vold og overgrep tas tak i på vanlig måte. Etterforskning som er akutt, for eksempel hvor det nettopp er begått vold eller overgrep, vil bli fulgt opp straks. Etterforskning av hendelser som er avsluttet og som ligger tilbake i tid vil derimot kunne bli nedprioritert, avhengig av kapasiteten til enhver tid.»