KrFs Kjell Ingolf Ropstad: Vil ikke svare på om han anbefaler skissen

– Jeg kommenter hverken hva jeg har anbefalt eller sagt til landsstyret. Det sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til Aftenposten søndag kveld.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ønsker å fortsette forhandlingene om en bompenge-pakke alle regjeringspartiene kan godta.

Ropstad orienterte partiets landsstyre i telefonkonferanse søndag kveld om skissen som ligger til grunn for den betente bompengestriden mellom Venstre og Frp.

Klokken 22.15 holdt Ropstad en pressekonferanse på fortauet utenfor boligen på Frogner.

Her ordla Ropstad seg på en måte som viser at partiet legger seg tett opp til Høyre ved at de hverken støtter eller forkaster skissen, men ønsker å forhandle videre om en løsning som forener både Venstre og Frp.

– Skal vi løse denne saken, er det best at vi tar forhandlingene internt. Vi ønsker å finne en løsning. Det har vært konstruktive samtaler, og det håper jeg det fortsetter å være, sier Ropstad, som vek tilbake for konkrete svar som kunne plassere ham på den ene eller andre siden i striden.

– Innstilt på å finne snarlig løsning

– Stiller KrF seg bak skissen?

– Det diskuterer jeg med de andre partilederne som er det rette forumet å forhandle videre. Vi har hatt et møte i landsstyret der jeg har orientert om forhandlingene og referert en del av innholdet.

– Vi har vært tydelige om at vi ønsker å sikre ren luft, sikre klima og at staten skal bidra mer til å bygge ut kollektivtilbudet i de store byene. Men også at vi ta inn over oss hensynet til at bompengebelastningene høy for noen grupper.

– Anbefalte du skissen for landsstyret?

– Landsstyret har hatt en orientering om skissen, og så vil jeg eventuelt ta de inn igjen hvis behov.

– Er du åpen for nye forhandlinger som Venstre?

– Vi er innstilt på å finne en snarlig løsning. Derfor må vi samles og ta det der. Jeg tror det er bedre at vi fire snakker sammen, slutter Ropstad.

Tilspisset seg

Bompenge-striden tilspisset seg gjennom hele forrige uke, og slo ut i full åpenhet søndag ettermiddag.

Først behandlet og godtok Frps landsstyre i et ekstraordinært landsstyremøte skissen de fire partilederne er kommet frem til. Men før Frp fikk presentere løsningen og det som skulle være en gladsak etter mye bråk og motgang, kom signalene om at Venstre ikke støtter skissen.

Venstres ledelse presenterte skissen for sentralstyret allerede fredag og ga uttrykk for at den ikke var god nok. Et samstemt styre var enig.

Høyre støtter skisse hvis de andre stiller seg bak

Statsminister Erna Solberg vil ikke spekulere i hva som kan skje hvis ikke Frp eller Venstre beveger seg fra den fastlåste situasjonen.

– Skissen er nå til behandling i alle de fire regjeringspartiene. Jeg avventer tilbakemeldingene før jeg sier noe mer om innholdet. Vi har klarert at Høyre kan gå for en slik skisse hvis alle partiene er enige om det, sa Solberg til Aftenposten tidligere søndag kveld.