Fem milliarder i bypakkene til å kutte bompenger. Det ble for mye for Venstre.

Venstre frykter at kutt i bompengene alt i år vil føre til økt biltrafikk, mens det vil ta år før nye kollektivløsninger er på plass. Dette er hovedårsaken til partiets nei til skissen til bompengeløsning.

Isfront mellom Venstre og Frp i regjeringen. Frp-leder Siv Jensen sier det er ferdig snakket, mens Venstre-leder Trine Skei Grande mener det ikke er noen avtale.
  • Alf Ole Ask

Venstre står på at biltrafikken i de store byene skal ned.

Når det i skissen til løsning av bompengekrisen skal brukes 5 milliarder kroner over 10 år på å kutte i bompengene, vil det gi lavere bompenger umiddelbart. Dette frykter Venstre kan gi en økning i biltrafikken inn i de store byene.

Vil du lese mer om valget? Les siste nytt fra vårt valgstudio

Frp legger press på Venstre ved å vise til at partiet sier nei til 5 milliarder flere statskroner til kollektivtrafikk ved å avvise skissen. Kilder i Venstre viser til at det vil ta år å bygge ut kollektivløsninger. I mellomtiden vil kutt i bompengene gi økt biltrafikk umiddelbart.

Flere sentralt plasserte kilder i Venstre sier at dette er den store bøygen for partiet.

Å øke den statlige andelen i finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent, er det bred enighet om. Det er hva denne økningen skal brukes på, som utløser striden.

I regjeringen ønsker Venstre at hele økningen skal gå til kollektivløsning i bypakkene, mens spesielt Frp vil bruke den til å dempe bompengebelastningen for bilistene.

Møttes mandag

Mandag ettermiddag møttes regjeringen til ordinær regjeringskonferanse. Ingen vil overfor Aftenposten bekrefte at det blir samtaler/forhandlinger om bompengesaken.

Venstre, KrF og Høyre har sagt at de er beredt til å forhandle. Frp sa søndag at de har sagt ja til skissen og at saken er ferdig forhandlet. Det er en oppfatning Frp er alene om.

Det er ikke enighet mellom de tre partiene om hvorvidt dette var en skisse de var enige om, eller elementer til en skisse som skulle avklares med de enkelte partiene. Frp mener det var et ferdig forhandlet opplegg. Venstres sentralstyre sa fredag tvert nei, fordi de mente at den vil utfordre målet om nullvekst i biltrafikk inn i de store byene. Deres oppfatning var at man skulle forhandle videre.

Høyre: Forhandler videre

I politisk kvarter hos NRK mandag fastslo Høyres nestleder Jan Tore Sanner gang på gang at samtalene fortsetter, mellom alle de fire partiene.

– Det er vårt ansvar å finne løsninger. De fire partiene må bli enige også i denne saken, sa han.

Sanner slo flere ganger fast at alle de fire partiene har et felles ansvar for regjeringsprosjektet og at ingen kan stille ultimatum i den type samtaler.

Høyres skisse?

Nettstedet Minerva skriver mandag at det var Høyres skisse som ble sendt ut. Den var aldri ment å være noe mer enn et foreløpig arbeidsdokument. Og den var aldri et omforent dokument i de borgerlige partiene.

Høyrekilder bekrefter at de har bidratt til skissen. Men vil ikke gå god for at de alene sto bak den.

Den versjonen Minerva skriver om, bekrefter Venstres versjon, hevder kilder i Venstre.

Statsminister Erna Solberg bekrefter også indirekte at det ikke er en ferdig forhandlet avtale i en e-post hun skrev til Aftenpostens søndag: «Skissen er nå til behandling i alle de fire regjeringspartiene. Jeg avventer tilbakemeldingene før jeg sier noe mer om innholdet.»