Arbeiderpartiet vraker Marianne Marthinsen og gjør Trond Giske til ny finanspolitisk talsperson

Partileder Jonas Gahr Støre blir som ventet parlamentarisk leder og skal fortsette å sitte i utenriks- og forsvarskomiteen.

Nestleder Trond Giske blir finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Selv om Trond Giske, den ene av Aps to nestledere, får den mer fremtredende posisjonen som fraksjonsleder i finanskomiteen, er det den andre nestlederen Hadia Tajik som får i oppgave å være parlamentarisk nestleder i Ap. Et verv hun også har hatt i siste stortingsperiode.

Marianne Marthinsen har vært finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet de siste fire årene. Da det kom frem at flere ønsket dette vervet, gjorde hun det klart at hun ville forsette som Aps fraksjonsleder i finanskomiteen. Men valgkomiteen og partiledelsen ville det annerledes.

Marianne Marthinsen var finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i forrige stortingsperiode.

Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig. Arbeidet med å fordele øvrige verv er ennå ikke sluttført. Stortinget skal konstitueres 7. oktober.

Les saken: De avgjør strid om posisjoner i Aps stortingsgruppe

På grunn av det dårlige valgresultatet har Ap mistet lederverv i komiteer i Stortinget. I forrige periode hadde det fire lederverv og nå er dette redusert til tre. Ap skal fordele 49 representanter på 12 komiteer.

– Arbeidet i valgkomiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, opplyser valgkomiteens leder Kjersti Stenseng til NTB.

Avviser maktkamp

– Vi er alle på samme lag. Det er ikke unaturlig at partiledelsen snakker oss imellom og at partiet ser på gruppen på nytt, som en helhet, etter et valg, sier Ap-nestleder Trond Giske til NTB.

Da meldingen om at Giske ble ny finanspolitisk talsperson kom, sa to rådgivere i finansfraksjonen i Aps stortingsgruppe opp sine stillinger i protest, ifølge NRK. De to er Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walber so, m begge har jobbet for Marthinsen.

Leder for Aps gruppesekretariat på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, sier til NRK at han ikke har mottatt noen oppsigelser.

Færre topper

Det er vanlig at det største opposisjonspartiet leder utenriks- og forsvarskomiteen og kontrollkomiteen. Tajik skal være Aps fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen. I siste periode var det Dag Terje Andersen som har den jobben. Det betyr at Tajik kan bli leder, dersom kabalen på Stortinget fører til at Ap får ledervervet i denne komiteen. Tajik var i siste periode leder av justiskomiteen. Hvilke komitélederverv de enkelte partiene får avgjøres i forhandlinger mellom partiene, men fordelingen av antall lederverv ser slik ut: Ap tre, Høyre tre, Frp to, Sp ett, KrF ett, V ett, SV ett. De to minstepartiene Rødt og MDG får ingen lederverv.

Kvinneopprør

Etter at det ble kjent at Giske ønsket å bli finanspolitisk talsperson har en rekke kvinner i Ap reagert på det de oppfatter som degradering av en dyktig kvinne.

Tidligere statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i et innlegg på Facebook argumentert sterkt for Marthinsen. Hun reagerer sterkt på argumenter om at Ap trenger en erfaren mann i denne posisjonen dersom det skulle bli regjeringskrise i løpet av perioden.

Kritikken fra enkelte i partiet som mener vrakingen av Marthinsen ikke hører hjemme i et parti som holder likestillingssaken høyt, har Giske følgende å si:

– Det er lov å ha sterke følelser rundt oppgaver som folk skal ha i stortingsgruppen. Jeg kan love at det blir en jevn kjønnsbalanse mellom de tolv fraksjonslederne våre. Dette er noe vi tar med lave skuldre og som jeg er sikker på at partiet vil lande på en god måte, sier han.

Oslo Ap bak Marthinsen

Oslo Arbeiderparti – som er det største fylkeslaget i Ap og også fylkeslaget til Jonas Gahr Støre – stilte seg bak Marthinsen.

– Når Marianne Marthinsen selv ønsker å fortsette som finanspolitisk talsperson, mener vi det er naturlig at hun får fortsette, sa Oslo Aps leder Frode Jacobsen til NTB onsdag.

Det er også kjent at tidligere utenriksminister Espen Barth Eide har ønsket seg lederverv i utenrikskomiteen. Et verv som Anniken Huitfeldt har hatt og hun ønsker å fortsette. Dette er av de spørsmål som ennå ikke er avklart. Huitfeldt er valgt fra Akershus og Barth Eide fra Oslo.

Partisekretær Stenseng sier at de har frist på seg til 2. oktober med å lage innstillingen.

– Du begrunner at dere gikk ut hvem som skulle bli finanspolitisk talsperson nå på grunn av stor interesse, vil dere gjøre det samme med hvem som skal være leder i Utenrikskomiteen?

– Vi fremskynder ikke arbeidet på grunn av spekulasjoner. Komiteen startet med å fordele oppgavene for partiledelse, noe som er naturlig. Det andre kommer når vi er ferdige, sier Stenseng.

Saken oppdateres.