Politikk

Her kan voksne starte på videregående skole når de vil. Slik vil Høyre ha det over hele landet.

Julian Berrino Fontana (33) mistet hotelljobben da koronaen rammet. Takket være et pilotprosjekt på Åkrehamn VGS kunne han gå rett over i en utdannelse som gir ham fagbrev som industrimekaniker.

Julian Berrino Fontana (midt på bildet) er i gang med fagbrev i voksen alder etter å ha mistet jobben han hadde på et hotell under koronaen. Faglærer William Louis Park (t.v.) gir her opplæring i fres med elevene. Til venstre er elev Maryann Ånensen.
  • Robert Gjerde
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Åkrehamn videregående skole på Karmøy har startet et helt eget pilotprosjekt for å hjelpe voksne som ikke har fullført videregående skole.

Stikkord for voksen-skolen:

  • Du kan starte når som helst på året
  • Du kan ta eksamen når du er klar

– For meg var dette perfekt, sier argentinskfødte Julian Berrino Fontana.

Han mistet jobben på grunn av nedbemanning høsten 2020. Han tenkte han måtte reorientere seg, få et fagbrev. Men han trodde han måtte vente til skolestart i august året etter.

Det lokale Nav-kontoret ga ham imidlertid telefonnummeret til Åkrehamn videregående og fortalte ham om tilbudet der.

– Jeg trodde jeg måtte vente lenge, men her kunne jeg begynne med en gang, sier Fontana.

Han er spansk statsborger og bosatt i Haugesund sammen med sin seks år gamle datter.

Julian Berrino Fontana tar sikte på å ta fagbrev som industrimekaniker.

– Vi kan ikke ha det slik!

Rektor Åse Bratthammer har lenge brent etter å lage en videregående skole tilpasset voksne som har droppet ut av videregående. Eller som av andre årsaker ikke har vitnemål.

– Dagens skole er tilrettelagt for 16–19-åringer. Den følger en fast struktur, med rigid undervisning og faste datoer. Opptak i august. Eksamen i mai, sier hun

Hun sier at for mange voksne som plutselig står uten en jobb, så passer ikke dagens system.

– Vi kan ikke ha det slik! Industrien skriker etter fagarbeidere, helsevesenet det samme. Da må vi som skole være på tilbudssiden. Da er det viktig at vi kan gi et tilbud med en gang til de som ikke har tid til å vente i mange måneder til skolestart, sier Bratthammer.

Rektor Åse Bratthammer har gått i bresjen for at voksne om ønsker å fullføre videregående skole, kan starte på undervisningen når som helst på året.

Korona-midler ga mulighet

Men Bratthammer visste ikke helt hvordan hun skulle få det til – og ikke minst: hvordan finne pengene?

– Under koronaen kom det imidlertid midler via det såkalte Utdanningsløftet. Da grep vi sjansen, sier hun.

Utdanningsløftet var et av regjeringens tiltak for håndtering av permitterte og ledige etter covid-19-krisen våren 2020.

Sammen med Nav lokalt ble det laget et pilotprosjekt.

Fordrer motiverte og fleksible ansatte

Skolen har et eget spesialtilpasset verksted, og har avtaler med private entreprenører der elevene får opplæring.

– Men alt dette må koste mye penger?

– Foreløpig har vi midler frem til 2023. Jeg krysser fingrene for at myndighetene ser at dette er et bra tiltak.

Bratthammer fremhever de ansatte.

– Det er ikke til å komme utenom at dette fordrer ansatte som er veldig motivert, som er fleksible og som liker utfordringer. Men det har vi heldigvis. Uten det hadde vi ikke fått det til.

– Lykkes dere?

– Vi har ikke holdt på lenge, men flere er allerede over på lærlingeplasser. Så dette virker.

Solberg: Fantastisk hva Åkrehamn har fått til

Erna Solberg har selv besøkt Åkrehamn VGS. Hun er mektig imponert.

– Det er bare helt fantastisk hva de har fått til der. De er kjempeflinke til alt, sier hun.

Nå ønsker Høyre at «videregående for voksne» skal bli et tilbud over hele landet.

Erna Solberg, Høyre-leder

Solberg peker på at i dag står to av fem voksne som ikke har fullført videregående opplæring, uten en jobb. Og at nesten 600.000 voksne i alderen 25 til 66 år ikke har vitnemål.

Hun viser også til Navs bedriftsundersøkelse som viser at det er en mangel på arbeidskraft tilsvarende 46.000 personer.

– En av de viktigste oppgavene fremover blir å spleise alle dem som står utenfor arbeidslivet med de ledige jobbene. Derfor vil vi lage en ny videregående skole for voksne, sier Erna Solberg.

Hun sier dagens videregående ikke er tilpasset behovene for mange voksne, eller for næringslivet.

– Hvis vi ikke tilpasser systemet så blir retten til å fullføre bare en rett på papiret. Det er et stort behov for å tenke nytt her, og det er det Høyre nå gjør, sier hun.

Samarbeid Nav, skole og bedrift

Hun ser for seg et samarbeid mellom Nav, skole og bedrift, slik det er i Åkrehamn.

– Vi ønsker en landsomfattende løsning. Det kan starte med at det lages noen forsøk i regi av fylkene. Kanskje kan noen få skoler få en nasjonal funksjon, gjennom at de lager et opplegg som andre skoler kan bruke.

Solberg sier dette er et forslag de jobber med og som de vil utfordre regjeringen på.

Hun sier dette forslaget er en oppfølging av fullføringsreformen fra Solberg-regjeringen. Den etablerte en rettighet for alle til å fullføre videregående utdanning uavhengig av alder. Før var det en tidsbegrensing på tre år.

– Men hvor mye vil dette koste?

– Vi har ikke en eksakt sum, men det vil uansett være mye dyrere å la folk stå utenfor arbeidslivet enn å hjelpe dem inn i jobb. Vi bruker allerede store penger på dem som står utenfor arbeidslivet. Dette handler egentlig om å gjøre systemene bedre.

– Er det nok lærere til å gjennomføre dette på landsbasis?

– Å sikre mange nok flinke lærere er en viktig del av jobben vi må gjøre. Men jeg tror vi kan få mye ut av lærerressursene gjennom digital undervisning,

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Erna Solberg
  3. Videregående skole
  4. Undervisning