Ti kjappe med Kristelig Folkepartis Ungdom: – Nei til homoterapi, ja til samtykkelov

KrFU-leder Edel-Marie Haukland (24) kunne ønske Kristelig Folkeparti ikke var så rause med pengesekken.

Vi utfordret Edel-Marie Haukland til å ta med én fysisk ting som representerer KrFU. Valget falt på dette pennalet.– Glimt er det beste laget, det er KrF også, ler hun. Inni ligger en KrFU-penn for å minne om at pennen er sterkere enn sverdet, og at partiet er klart for å ta kampen for en mer rettferdig verden.

1. Hva er du mest uenig med Kristelig Folkeparti i?

– Det må være antall dyre tiltak i partiprogrammet. Vi unge skal ikke bare arve kloden, men pengesekken også. Da blir tiltak som for eksempel ekstra ferieuke for barnefamilier, for kostbare.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?

– Det skal ikke være lovlig. Det går rett og slett ikke går an å endre hverken legning eller kjønnsidentitet. Samtidig må vi ha et lovverk som det er mulig å håndheve.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?

– KrF har sagt at den store skillelinjen i dag går mellom dem som ønsker å bevare dagens grense på 12 uker, og dem som ønsker å utvide den til mellom uke 18 og 22. Når det er dette som er alternativene, ønsker vi å beholde dagens abortlov. Den er et kompromiss mellom kvinnens rett til selvbestemmelse og fosterets økende rettsvern.

4. Hva er det viktigste dere vil gjøre for å løse klimakrisen?

– Å kutte utslipp internasjonalt. Det er der de store utslippene skjer eller kommer til å skje i fremtiden. Det viktigste vi kan gjøre, har vi allerede begynt på gjennom å opprette et klimafond som skal investere i grønn energi i utviklingsland.

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Norge er så langt og rart at det burde fylkeskommunene vurdere selv. Avgjørelser bør tas på lavest mulig hensiktsmessig nivå.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Vi burde i alle fall spise mer norsk kjøtt. Vi vet at dagens kjøttforbruk er for høyt med tanke på både helse og klima. Men jeg skulle gjerne sett at vi var mer opptatt av hvor maten kom fra, og hvordan dyrene har hatt det.

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Ja, definitivt! Rettsvernet i dag er ikke godt nok. En samtykkelov vil sende et tydelig signal om at sex uten samtykke er voldtekt.

8. Hvordan vil dere fjerne rasisme?

– Det skal være nulltoleranse for rasisme på arbeidsplasser og på skoler, i kommentarfelter og i budsjetter. Vi må følge opp handlingsplanen mot diskriminering og rasisme, og vi skal bekjempe holdninger og strukturer som fører til at mennesker behandles ulikt på bakgrunn av hudfarge og etnisk bakgrunn.

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– Ja, det skal være straffbart, men det må være større fokus på hjelp, både hos tunge rusmisbrukere og hos dem som akkurat har begynt med rus. Vi ønsker at ulovlig rus skal bli møtt med sanksjoner, men vi vil flytte ansvaret for rusfeltet fra justis til helse. Slik vil vi klare å hjelpe flere til et rusfritt liv.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– Vi har mange gode ideer! Blant annet å bygge flere boliger, senke kravet til egenkapital for dem som ønsker å etablere seg i distriktet, og å gjøre det enklere å bygge egen bolig. I tillegg vil vi la unge som jobber, beholde mer av opptjent lønn.