Politikk

NHO: Hele oljeformuen kan gå tapt

Lav yrkesaktivitet blant innvandrere kan føre til enorme kostnader for Norge de neste tiår. Integreringspolitikken må legges om for å unngå alvorlige nasjonaløkonomiske problemer, mener NHO.

  • Aftenpostens Korrespondent
  • Halvor Tjønn

Vi gjør oppmerksom på at denne saken er fra juni 2006.

------------- De dramatiske perspektivene strekes opp i NHOs magasin Horisont, som utkommer denne uken. Sammen med flere fremtredende forskere beskriver NHOs egne eksperter en utvikling som har gått fra galt til verre de siste årene, og som vil akselerere ytterligere i nær fremtid:

Bare frem mot 2015 vil andelen innvandrere i befolkningen fordobles, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Andelen unge med bakgrunn fra den tredje verden vil vokse sterkt.

Deltar ikke

Denne gruppen, spesielt den mannlige halvdel, har store problemer med å komme seg gjennom utdanningssystemet. Fra før av har innvandrere fra ikke-vestlige land langt lavere yrkesdeltagelse enn den etnisk norske befolkningen. Så langt er det lite som tyder på at dette endres til det bedre, snarere tvert i mot.

Denne utviklingen vil i tid sammenfalle med eldrebølgen i den etnisk norske befolkningen. Arbeidslivet og norsk økonomi vil havne i kryssilden fra en stadig eldre norsk befolkning og en sterkt økende innvandrerbefolkning med lav yrkesdeltagelse og høyt trygdeforbruk.

Resultatet blir et fall i andelen sysselsatte i Norge. En reduksjon av arbeidsstyrken med syv prosent tilsvarer tapet av hele oljeformuen. At det kan skje, kan ikke utelukkes, fremgår det av NHOs egne beregninger.

LES OGSÅ:

Les også

KLP dropper 27 kullselskaper

Dansk omen

I Danmark er det noen flere innvandrere fra den tredje verden enn i Norge. Samtidig er yrkesdeltagelsen til denne gruppen enda lavere enn her. En dansk tenketank har foretatt det den hevder er et forsiktig anslag av innvandrernes bidrag til det danske samfunnet. Resultatet er mellom minus 30 og minus 50 milliarder kroner hvert eneste år.

Noen tilsvarende undersøkelse er aldri gjort i Norge. Men professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo sier til Horisont at innvandrernes bidrag til økonomien antakelig også i Norge er negativt.

Storesletten sier at sannsynligheten for at en innvandrer kommer i arbeid og blir der, avhenger av opprinnelseslandet. Innvandringen til Norge de siste år har vært sterkest nettopp fra de land der innvandrerne har de svakeste kvalifikasjoner.

— Å ta inn innvandrere med lav utdannelse, fører ingen steds hen. Vi kan ikke fortsette den innvandringspolitikken vi har ført, sier Storesletten.

LES OGSÅ:

Les også

Oljeprisen sklir videre nedover

Slakter innvandringspolitikken

NHO-ekspertene Kenneth Stien, Torill Lødemel og Baard Meidell Johannesen retter i en egen artikkel en bredside mot den tenkning som har preget norsk innvandringspolitikk de siste årene. Stikk i strid med hva mange politikere fra skiftende regjeringer har sagt de siste tiår, er det ikke slik at problemet med eldrebølgen kan løses gjennom masseinnvandring. Økt innvandring vil i beste fall bare forskyve den demografiske krisen vi før eller siden vil møte.

Imidlertid er perspektivet for Norges del mye mørkere enn som så: I Norge er de sosiale godene mange og lønningene for ukvalifisert arbeidskraft blant de høyeste i verden. Samtidig er lønningene for høyt kvalifisert arbeidskraft lave, og skattene er høye. En innvandrer som får bosettingstillatelse i Norge, får del i et omfattende velferdssystem.

Samlet fører dette til at fortrinnsvis personer med lav utdannelse og kvalifikasjoner søker seg til Norge. Tilgjengelig statistikk viser at det er en klar sammenheng mellom utdanning fra hjemlandet og yrkesdeltagelse i Norge — jo lavere utdanning, desto lavere yrkesdeltagelse. Hva norsk arbeidsliv trenger, er høyt kvalifiserte arbeidstakere. Men de kommer ikke.

Går man inn i utdannelsesstatistikken, viser det seg at 40 prosent av innvandrerelevene som begynte videregående opplæring i 1999, avbrøt utdannelsen i løpet av fem år. Denne gruppen vil ha størst vanskelighet for å skaffe seg jobb senere i livet. - Vi er i ferd med å få en gruppe unge, både med norsk og utenlandsk bakgrunn. som går rett ut i en trygdeordning uten noen gang å ha vært innom arbeidslivet, skriver de tre.

Les også

Utfordrer myndighetene

Norges oljeformue kan gå tapt, frykter NHO. Bildet viser en plattform på Draugenfeltet på Haltenbanken.

Les mer om

  1. Politikk