Politikk

Ap og Sp i full klinsj om Norges klimamål

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener det er en elefant i rommet at de norske klimamålene kan bli utsatt. Det sier hun selv om regjeringsplattformen fastslår at de skal nås. Ap avviser utspillet kontant.

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad (t.v.), sier hun i utgangspunktet håper Norge skal innfri sine klimamål, men åpner for debatt om temaet. Her sammen med nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim og Sandra Borch.
  • Solveig Ruud
    Journalist

Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Elektrifisering av sokkelen er et svært viktig tiltak for at Norge skal nå vedtatte klimamål. Men de høye strømprisene har ført til en ny debatt om elektrifisering. Den debatten mener Sps parlamentariske leder at vi nå bør ta – selv om mindre elektrifisering kan bety at Norge ikke når sine klimamål for 2030.

Utspillet kommer én uke før FNs klimapanel (IPCC) leverer tredje del av sin hovedrapport om hvordan verden ligger an med å kutte klimaskadelige utslipp.

Utspillet blir kontant avvist av Sps regjeringspartner Ap. Aps Marianne Sivertsen Næss er leder av Stortingets energi- og miljøkomité. I en skriftlig uttalelse til Aftenposten uttaler hun:

– Arbeiderpartiet står fast på klimamålene som ligger i Hurdalsplattformen. Den slår fast at vi skal «sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen». Vi er helt avhengig av å elektrifisere både sokkelen og hele samfunnet for å nå våre klimamål, og vi skal ikke senke ambisjonene.

Utspillet har også ført til kraftige reaksjoner i SV.

– Det er svært uansvarlig å svekke kampen mot klimakrisen, slik Sp nå foreslår, og totalt uaktuelt for SV å være med på, sier partiets energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken.

Støttet utspill fra Gjelsvik

Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, uttalte tidligere i vinter at vi må «revurdere alle elektrifiseringsplanene sett i lys av den energikrisen vi nå har».

Mandag fikk han full støtte av Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad. Hun gikk samtidig et skritt lenger og skisserte hva denne debatten kunne føre til. Det skjedde i en tale til Sps landsstyre.

– Debatten om elektrifisering blir tegnet helt svart/hvitt. Det er det ingen grunn til. Det er helt urealistisk å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen med kraft fra fastlandet, sa hun.

Ifølge regjeringsplattformen fremforhandlet av Sp og Ap i Hurdal sies det at regjeringen skal «sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt».

Regjeringspartiene sier at det skal skje «samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny- og eksisterende industri på fastlandet». Videre sies det at elektrifiseringen av sokkelen i størst mulig grad skal «skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen».

Kalte klimamål «elefanten i rommet»

Arnstad poengterte at det i denne regjeringsplattformen ikke sies hvordan elektrifiseringen skal skje.

– Det betyr en nyansert inngang til elektrifisering. Noen felt kan bli elektrifisert med kraft fra fastlandet, blant annet de som ligger i de områdene av landet som har vedvarende lav pris, men flesteparten må elektrifiseres med havvind. Elefanten i rommet blir i så fall at klimamål i 2030 kan bli noe utsatt, men det må vi ta en ærlig diskusjon om, sa hun i talen.

Regjeringsplattformen: Klimamål skal nås

I regjeringens politiske plattform står det svart på hvitt at klimamålene skal nås.

Norge har som en del av den internasjonale klimarammeverket Parisavtalen forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030. Dette er sammenlignet med nivået i 1990.

I regjeringsplattformen har regjeringen pålagt seg selv et enda mer ambisiøst mål. Innen 2030 skal 55 prosent av de norske klimagassutslippene kuttes, målt mot 1990. Denne forpliktelsen gjelder hele økonomien, inklusive kvotepliktig sektor. Kvotepliktig sektor er utslippskategoriene som er omfattet av EUs kvotesystem. Dette er typisk virksomheter som fastlandsindustrien, olje- og gassvirksomhet og luftfarten.

Arnstad: Håper de kan nås

Arnstad sier til Aftenposten at hun ønsker å oppfylle klimamålene for 2030, men poengterer at hun ønsker en mer oppriktig debatt.

– Jeg sa ikke at man skal utsette klimamålene, men jeg synes det kreves litt mer ærlighet om debatten om elektrifisering, sier hun til Aftenposten.

– Det kan bety at vi får utfordringer med 2030-målene på den måten vi har tenkt oss.

– Hvordan ser du for deg at vi kan nå dem da?

– Vi kan bruke skog, vi kan bruke kvoter, og vi kan diskutere om 2030-målet bør utsettes. Jeg vil ikke ønske det, sier hun om det siste.

Arnstad sier at færre og færre tror på at «alt skal elektrifiseres med kraft fra land».

– Innad i Høyre er det sterke krefter mot det. Hos oss er det en stor diskusjon om det, og det tror jeg det også er i andre partier, sier hun og legger til at alternativet, energi fra havvind, tar lang tid å få på plass.

SV-kritikk av Arnstads utspill

Arnstads utspill faller ikke i god jord i SV.

– Vi trenger flere utslippskutt, ikke færre. Vi vil bruke elektrifiseringen av sokkelen for å få fortgang i satsingen på havvind. Det bør Sp gjøre også. Vi deler bekymringen for å bruke landstrøm til oljeplattformene, men svaret er ikke å svekke klimakampen, sier Haltbrekken.

SV mener oljeselskapene skal ta jobben med å elektrifisere ved hjelp av selv å bygge ut havvind.

Heller ikke Høyre er særlig imponert. Partiets talsperson på olje og gass, stortingsrepresentant Ove Trellevik, omtaler utspillet fra Arnstad som «ingenting annet enn useriøst».

– Det er helt ubegripelig at Marit Arnstad ikke har mer kunnskap om hva som gjøres på sokkelen for å nå klimamålene. Det er snakk om å elektrifisere 24 av 94 felt med kraft fra land for å nå klimamålene. 16 av dem har allerede fått konsesjon, sier han.

Arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Norsk olje og gass føyer seg inn blant kritikerne. De mener det blir umulig å nå klimamålene uten elektrifisering.

– Det er ikke slik at hele sokkelen skal elektrifiseres, og vi vil ikke elektrifisere for enhver pris. Men også med en reduksjon på 40 prosent innen 2030 vil elektrifisering med kraft fra land være hovedvirkemiddelet frem mot 2030, uttaler organisasjonens klimadirektør, Benedicte Solaas.

Les mer om

  1. Klimakrisen
  2. Klimapolitikk
  3. FNs klimapanel
  4. Elektrifisering
  5. Marit Arnstad
  6. Lars Haltbrekken
  7. Regjeringsplattformen