Stortinget innfører krav om dokumentasjon for pendlerbolig

Presidentskapet på Stortinget har vedtatt regler som plikter stortingsrepresentantene til å informere om forhold som kan føre til at de ikke har rett på pendlerbolig.

Stortingspresident Masud Gharahkhani gikk onsdag ut med nye regler for hvordan stortingsrepresentanter skal forholde seg til retten til pendlerboliger.

De nye reglene skjerper kravene til hvem som kan få pendlerbolig av Stortinget, skriver TV 2.

Til kanalen sier nyutnevnt stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) at det er nødvendig med en opprydding i regelverket for å vinne tilbake tilliten hos befolkningen.

Nå skal reglene være krystallklare, og ikke til å misforstå, ifølge Gharahkhani.

«Stortingsrepresentanter som er folkeregistrert, faktisk bosatt eller selv disponerer bolig innenfor 40 km i kjørelengde fra Stortinget har ikke rett til pendlerbolig. », står det formulert.

– Det betyr at dersom du eier eller leier en bolig som du disponerer daglig, innenfor 40 kilometer fra Oslo, så har du ikke rett på pendlerbolig, forklarer stortingspresidenten.

Leiekontrakt

Han forklarer videre at representanter som eier en bolig innenfor 40 kilometer fra Stortinget, må plikter å legge fram en leiekontrakt som viser at de ikke disponerer den daglig, dersom de skal ha rett på pendlerbolig.

Reglene legges fram samme dag som advokatfirmaet Grette la fram sin rapport hvor de slår fast at politikere som bor gratis hjemme, kan ha skattefri, gratis pendlerbolig.

Advokatfirmaet har imidlertid kun tatt stilling til om en ytelse skal være skattepliktig eller skattefri.

Hansen trakk seg

Kravet om dokumentasjon knyttet til reglene for å få pendlerbolig ble aktualisert på nytt da Adresseavisen kunne avdekke at Eva Kristin Hansen (Ap) hadde pendlerbolig i Oslo, selv etter at hun bodde sammen med ektemannen i Ski.

I 2014 kjøpte Hansen seg inn i ektemannens bolig i Ski, hvor hun også bodde. Ski er under 40 kilometer fra Stortinget og for nært Oslo til å utløse rett på pendlerbolig fra Stortinget. Men i perioden 2014 til 2017 var hun samtidig folkeregistrert i Trondheim, der hun leide en hybel av Trond Giske, og hun fikk derfor gratis pendlerbolig i Oslo.

Hansen trakk seg som stortingspresident som følge av avsløringen og fordi politiet opplyste at de skulle undersøke flere av sakene som omfattet stortingsrepresentantene.

Kan ikke misforstås

Gharahkhani sier at de nye reglene som kommer skal være lettere å forholde seg til, og peker på utvalget som er satt ned, og som ledes av tidligere ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.

Dette utvalget skal se på alle godtgjørelsene og økonomiske ordningene som stortingsrepresentantene er omfattet av.

– Nå har vi et eksternt utvalg som ser gjennom alt, og det er et utvalg hvor partene i arbeidslivet og tidligere stortingsrepresentanter er representert. Jeg er rimelig sikker på at når de legger fram sine anbefalinger, så er det med utgangspunkt i ordninger som er rettferdige, legitime og ikke kan misforstås, sier Gharahkhani til TV 2.