Siv Jensen ser bevegelse i budsjettprosessen

Mer konstruktivt i dag, oppsummerte Frp-leder Siv Jensen etter en ny budsjettrunde onsdag. Men det er fortsatt mye som gjenstår, advarer hun.

Sylvi Listhaug (t.v.) og Frp-leder Siv Jensen på vei inn til budsjettforhandlinger med regjeringspartiene på Statsministerens kontor onsdag.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo

Fremskrittspartiet møtte de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF til forhandlinger på Statsministerens kontor. Samtalene varte i om lag én time.

– Jeg vil si vi hadde et mer konstruktivt møte i dag. Men det er fortsatt ganske mye som står igjen, for å si det forsiktig. Vi har fortsatt de samme utfordringene på bordet, sa Jensen da hun kom ut fra møtet.

Ifølge henne hadde det vært «litt mer bevegelse» enn dagen før.

– Men det gjenstår fortsatt mye før vi kan si at regjeringen har kommet oss i møte.

Jensen sier hun regner med at det blir et nytt forhandlingsmøte torsdag.

– Strukket oss langt

Også statsminister Erna Solberg (H) kommenterte forhandlingene onsdag.

– Vi har avstand på noen viktige punkter, som er viktig både for regjeringspartiene og Frp, med ulikt utgangspunkt.

Men statsministeren mener de allerede har fått på plass mange gode tiltak i pakken som de har blitt enig om, og peker på langtidsplanen for Forsvaret som eksempel.

– Vi har mye som skal inn i 2021-budsjettet på grunn av enighet i andre samtaler enn de vi holder på med nå, sier Solberg.

– Jeg synes vi har strukket oss langt, men det vil sikkert Frp mene noe annet om.

Pandemikrise

På vei inn til møtet fikk Jensen spørsmål om hvor komfortabel hun er med eventuelt å føre landet ut i en budsjettkrise midt under en pandemi.

– Det er regjeringen som er avhengig av å få flertall i Stortinget for statsbudsjettet. Da skulle det bare mangle at gjennomslagene våre er tydelige og reelle, sa hun.

Jensen trakk igjen fram avgiftsreduksjoner for å få ned grensehandelen og skape flere jobber i Norge som et sentralt punkt.

Frp-sjefen har de siste dagene også pekt på et behov for å bruke mer penger på asfaltering og rassikring, som krisetiltak i en koronarammet økonomi. Det er krevende å finne nye veiprosjekter som kan settes i gang allerede neste år, før valget til høsten.

– Innen samferdsel har vi en situasjon hvor mange entreprenører over hele landet sliter, permitterer og sender folk ut i arbeidsledighet, fordi det ikke er igangsatt prosjekter med asfaltering og rassikring som vi likevel trenger mye av i Norge, sier hun.

Kvoteflyktninger

Kvoteflyktninger regnes som den hardeste nøtten i forhandlingene.

I Granavolden-plattformen ble de fire borgerlige partiene enige om at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger årlig. Men Frps utgangspunkt er null, og partiet vil etter regjeringsexiten i januar ikke lenger forholde seg til plattformen.

Saken er en kjernesak for Frp, men også for Venstre og KrF. I budsjettforslaget slås målet om 3.000 fast. Samtidig understrekes det at det ikke vil være mulig å fylle kvoten i 2020 på grunn av pandemien. Også neste år er det høyst usikkert hvor mange som kan hentes til Norge.

Paradokset hvis denne saken setter bom for en budsjettavtale, er dermed at prosessen kjører seg fast i et prinsippspørsmål om et antall som kanskje aldri blir realisert.

Finansinnstillingen avgis fredag. Hvis partene ikke kommer fram til en avtale før det, vil forhandlingene trolig rulle videre gjennom helgen, fram mot finansdebatten 3. desember. En eventuell avtale kan da legges fram i salen før debatten.