Denne gangen mener også Per Sandberg at Hege Storhaug går for langt

Frp-nestleder Per Sandberg har lenge vært opptatt av integrering. «Fremelskingen av det multikulturelle samfunnet har slått feil. De andre partiene vil videreføre gårsdagens politikk, med de resultatene det medfører. Deres fargerike fellesskap og multikulturelle forsøk har spilt fallitt», uttalte han blant annet til Klassekampen tidligere i år.
  • Solveig Ruud
  • Forslagene hennes går for langt, mener Høyre. - Hun definerer seg ut av debatten, mener Ap. Heller ikke Frp-nestleder Per Sandberg støtter henne fullt ut.

Forslagene Hege Storhaug mener er nødvendige for å unngå at Norge overtas av fundamentalistiske muslimer, vekker sterke reaksjoner i flere partier.

Les saken om forslagene her:

Ved første øyekast sier Frp-nestleder at det Storhaug foreslår «ikke er ukjente forslag». Han opplyser blant annet at han kjenner dem igjen fra Bærekraftutvalgets rapport – en Frp-rapport han la frem i 2013. Rapporten, som handlet om hva slags innvandring som var «bærekraftig» for Norge, vakte oppsikt i 2013-valgkampen. Hege Storhaug var med på å utarbeide den for Frp.

— Men går hun nå for langt?

– Nei, jeg synes ikke Hege Storhaug går for langt i noen sammenheng, jeg, sier Sandberg før han leser forslagene hennes nøyere. Da kommer det litt andre svar – på e-post.

Han understreker at «mye» av det hun tidligere har foreslått, enten er «inntatt, implementert eller under innføring» og viser konkret til blant annet 24-årsgrense for familieetablering. Men forslag om å stryke vers i koranen, får ikke hans støtte.

Vil ha «trollene» frem i lyset

— Nei, sensur er jeg sterk motstander av. «Trollene» må frem i lyset, mener han. Han vil heller ikke at norske politikere skal blande seg inn og styre muslimers praktisering av egen religion.

— Jeg er prinsipielt for fri religionsutøvelse, påpeker han.

Han legger til at «handlinger innenfor slik fri utøvelse som bryter med lov, og bryter med grunnleggende verdier, må slås ned med straff og ordet». Aftenposten får ikke utdypet hva han mener med det siste, siden dette formidles på e-post.

Sandberg vil endre asylinstituttet, men mener det ikke er aktuelt «å diktere hvem som er forfulgt, og skal få opphold».

Mange får i dag tilbud om «returkompensasjon», noe Frp støtter, men når Storhaug vil tilby dette til det hun kaller dysfunksjonelle familier og folk som er «mentalt hjemmehørende i hjemlandet», bemerker han at det «kanskje er noe uklart å måle dette ut fra "mental" tilstand og dysfunksjon"».

Når det gjelder forbud mot niqab og burka, mener Sandberg at «et minimum» er å forby dette i grunnskolen.

— Hva voksne måtte velge, vil jeg ikke blande meg i, sier han.

Flere av de andre forslagene tar han ikke direkte avstand fra. Frp-nestlederen sier han ikke har noe grunnlag for å kommentere anslaget om at 30-35 prosent av norske muslimer kan være fundamentalistiske og utgjøre en trussel mot det norske demokratiet.

Helleland: Segregering ut fra religion

- Å stigmatisere en hel religion og de store folkegruppene som tilhører den, det er ikke vi i Høyre med på, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

– Jeg må si jeg synes forslagene fra Hege Storhaug går altfor langt. Det er jo en segregering ut fra religion, og det er jeg ikke interessert i å bidra til, sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland.

Han sier vi selvsagt skal bekjempe kriminelle og brudd på norsk lov.

— Men å stigmatisere en hel religion og de store folkegruppene som tilhører den, det er ikke vi i Høyre med på, sier han.

Han har lite til overs for Storhaugs anslag over andel fundamentalistiske muslimer i Norge.

– Å si at 35 prosent av norske muslimer – basert på en undersøkelse gjort i Tyskland – er en fare for rikets sikkerhet, da tror jeg PST ville slått alarm for lengst.

- Hun bruker ikke ord som fare for rikest sikkerhet, men mener de er en trussel mot det norske demokratiet?

– Det norske demokratiet står fjellstøtt, og det skal veldig mye til for å rokke ved det. Hvis noen i det hele tatt forsøker å undergrave det norske demokratiet, ser jeg det som en utfordring for våre nasjonale sikkerhetsmyndigheter, PST og for andre å bidra til å avsløre det. Og det er også en utfordring for oss politikere å sørge for at det ikke skjer, sier han.

Les forskeres kommentarer til Storhaug anslag her:

Ap: Storhaug definerer seg ut av debatten

— Hege Storhaug definerer seg selv ut av debatten når hun svartmaler hele grupper av minoriteter, mener Aps Helga Pedersen, som påpeker at noen av forslagene går på tvers av grunnleggende verdier som trosfrihet og menneskerettigheter.

Pedersen sier Hege Storhaug har all rett til å ytre seg. Men Ap-politikeren mener vi gjør klokt i å lytte til mer moderate stemmer i innvandrings— og integreringsdebatten, selv om Storhaug er opptatt av noen problemstillinger Pedersen mener er relevante: at enkelte barn og ungdommer fra innvandrerfamilier er for dårlig integrert og at noen blir radikalisert.

Skei Grande: Orker ikke kommentere Storhaug

Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande vil ikke kommentere forslagene.

— Jeg orker ikke kommentere Hege Storhaug. Jeg har ikke noe behov for å bidra til at hun skal være med på å prege norsk debatt, sier hun.

Hege Storhaugs bok: Islam, den 11. landeplage, har ført til mye debatt. Noen av ytringene kan du lese her:

Hareide: Oppsiktsvekkende

— Å stemple en så stor gruppe av muslimer i Norge som fundamentalister, synes jeg er meget oppsiktsvekkende, sier KrF-leder Knut Arild Hareide. Han frykter at en gjennomføring av det Storhaug foreslår, vil ha motsatt effekt enn det hun ønsker.

— En forbudslinje mot en religiøs gruppe vil føre til stigmatisering og isolasjon av grupper, noe vi ikke ønsker. Dette vil i sin tur vil føre til radikalisering og i ytterste konsekvens ekstremisme, sier han, men presiserer at «undertrykking, overgrep, tvangsbruk og kriminalitet» selvsagt skal bekjempes og straffeforfølges gjennom straffeloven.

— Skal man jobbe for å endre uønsket adferd hos folk, er det lurt å starte med en dose forståelse for hva tro og eller religion og kultur kan bety i mennesker liv, sier han og legger til at han opplever det slik at Storhaug mangler den forståelsen når hun legger frem slike tiltak.

— Å gi rettigheter, eller frata noen rettigheter ut fra tro og religion kan, aldri være en del av noen løsninger, mener han.

Har du fått med deg Aftenpodden? I denne podcasten er barneekteskap ett av temaene .