Vil unngå ydmykelse av partiledelsen

Høyre-landsmøtet vil trolig vedta en resolusjon som er sterkt kritisk til EUs datalagringsdirektiv, men uten at landsmøtet sier nei.

Resolusjonskomiteen i Høyre jobber på spreng for å unngå et ydmykende nederlag for Erna Solberg og Høyre-ledelsen på helgens landsmøte.

Les også:

Det jobbes nå på spreng i Høyre for å hindre at helgens landsmøte påfører Erna Solberg og Høyre-ledelsen et ydmykende nederlag gjennom å si nei til EUs datalagringsdirektiv.

Etter det Aftenposten erfarer er den mest sannsynlige utgangen at Høyres resolusjonskomité snekrer sammen en helt ny resolusjon om personvern der det uttrykkes betydelig skepsis mot direktivet, men uten at landsmøtet sier nei til det. Med Solbergs sterke posisjon i partiet anses det nesten som utenkelig at en slik resolusjon ikke får et betydelig flertall – hvis Solberg eller Høyres ledelse, fra talerstolen, støtter den.

En slik omforent resolusjon vil også kunne hindre at en nei-resolusjon kommer til avstemning, som motforslag, fordi en nei-resolusjon i en slik situasjon fort kan få et betydelig flertall imot seg. Da kan nei-siden i Høyre ha tapt saken for godt.

Solberg har lenge gjort det klart at hun i utgangspunktet ikke ønsker et vedtak på helgens landsmøte. Hun ønsker å avvente en egen partihøring (svarfrist 27. august), EUs egen evaluering (midten av september) og Regjeringens endelige forslag til implementering (sen høst) før partiet konkluderer.

Samtidig har seks fylkeslag i Høyre sendt inn forslag til nei-resolusjoner, mens et syvende fylkeslag, «nei-fylket» Oslo, ledet av nei-folkene Michael Tetzschner og Nikolai Astrup, har sendt inn et forslag som er generell i formen, men som uttrykker sterk støtte til personvernet. Også Unge Høyre og Høyres studentforbund har laget nei-resolusjoner.

Undervurdert.

Mange frykter at partiledelsen har undervurdert motstanden mot direktivet i partiet. Flere trekker frem at alle nei-resolusjonene, bortsett fra Oppland Høyres, er sendt inn etter at Høyres ledelse signaliserte at man helst så at det ikke ble gjort noe vedtak før utpå høsten. Mange «frykter» derfor at det reelt sett kan være et flertall på landsmøtet mot direktivet.

Alternativet til en resolusjon som uttrykker skepsis, men som ikke sier nei, er at komiteen legger opp til at datalagring ikke skal være resolusjonstema. Det var Høyre-ledelsens opprinnelige plan for landsmøtet. Men da vil det garantert komme forslag fra Unge Høyre, og kanskje også fra noen fylkeslag, om at delegatene selv må avgjøre om man ønsker å behandle direktivet. Da risikerer Solberg å bli påført et ydmykende nederlag, selv om også mange «nei-delegater» som Aftenposten har snakket med sier man uansett vil følge ledelsens plan. Mange delegater er opptatt av ikke å ødelegge for Solberg og Høyre som lenge har notert over 20 prosent på meningsmålingene.

Lørdag kveld.

Datalagring skal debatteres søndag. En eventuell tekst til omforent resolusjon vil trolig være klar senest lørdag kveld.

Leder i resolusjonskomiteen, Trond Helleland, sier komiteen vil legge frem sin innstilling om resolusjonstema kl. 16 i dag. Den møtes kl. 9 for å ta den endelige avgjørelsen.

Helleland vil ikke foregripe begivenhetenes gang, men peker på at Unge Høyre har fremsatt nei-resolusjoner på samtlige fylkesårsmøter, men bare sanket støtte i seks av dem.

–Det er sånn sett flertall for ledelsen og sentralstyrets ønske om å utsette behandlingen av direktivet, sier han.

Unge Høyres leder Henrik Asheim sier UH vurderer å ta dissens hvis komiteen foreslår en omforent resolusjon som er kritisk, men unnlater å ta standpunkt.

–Vi holder døren åpen for en dissens, fordi vi ønsker en reell votering over om direktivet skal implementeres eller ei. Vi har nok kunnskap. Men det er uansett bra om det blir en resolusjon som er svært kritisk til direktivet, sier lederen i Unge Høyre.