Politikk

Lysbakken krever null oppsigelser i bytte mot koronastøtte

SV-leder Audun Lysbakken går hardt ut mot selskaper som mottar millioner i koronastøtte, men likevel sier opp ansatte.

Regjeringen må stille krav om at bedrifter som mottar store midler i krisehjelp, ikke sier opp ansatte, krever SV.

  • NTB

Til uka vil SV legge fram et nytt forslag i Stortinget om null oppsigelser, opplyste SV-leder Audun Lysbakken da han lørdag talte til partiets landsstyre.

– I Norge stilles det tøffe krav til enkeltpersoner som mottar hjelp fra staten. Hvorfor skal de ikke stilles like tøffe krav til de rike og de store selskapene når det er de som mottar hjelp, sa Lysbakken.

– Skulker dugnaden

Han viser blant annet til selskapet Compass Group, som blant annet driver kantinekjeden Eurest, og hotellkjeden Scandic som begge nylig har sagt opp rundt 300 ansatte.

– Totalt uakseptabelt, sier Lysbakken, som mener at selskapene med dette skulker unna koronadugnaden.

Han påpeker at Compass Group fikk 12 millioner kroner i koronastøtte i fjor, mens Scandic fikk hele 192 millioner kroner.

– Det er ingen dugnad om ikke krisepengene også kommer arbeidsfolk til gode. Hva om folk i faste jobber blir sagt opp nå og i stedet hentes inn som løsarbeidere når tidene blir bedre? spør han.

– Sent på banen

Fredag la regjeringen fram forslag om å forlenge perioden for dagpenger slik at arbeidsledige kan fortsette på ytelsen fram til 1. juli. Men Lysbakken anklager nok en gang regjeringen for å komme sent på banen.

– Igjen og igjen er det opposisjonen som presser regjeringen fram til handling, sier han.

SV-lederen krever samtidig bedre krisehjelp til utsatte bransjer, forlenget koronatillegg på dagpenger, at permitteringsperioden forlenges til 18 måneder, at flere med små stillinger og lav lønn får mulighet til å få dagpenger og at støtten til selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges.

Nei til portforbud

Lysbakken er også svært kritisk til forslaget om portforbud som regjeringen har sendt på høring.

– Det er helt uaktuelt å godta. Det er rett og slett en unorsk løsning, mener SV-lederen, som frykter at om Stortinget vedtar regjeringens forslag, vil det senke terskelen for å innføre portforbud.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Audun Lysbakken
  3. Sosialistisk Venstreparti (SV)