Solberg er FNs pådriver for bærekraftsmålene – vil ikke møte i Stortinget til debatt om arbeid med målene

Dag Terje Andersen (Ap) mener det er merkelig at statsminister Erna Solberg ikke vil møte i Stortinget for å drøfte regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Statsminister Erna Solberg sammen med FNs generalsekretær António Guterres. Han har gjort henne til leder av pådrivergruppen for FNs bærekraftsmål.
  • Alf Ole Ask

Erna Solberg ble i 2016 utpekt til å lede FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Det betyr at hun leder en gruppe av kjendiser, politikere, næringslivstopper og kongelige. Målet er å få flest mulig land til å oppfylle målene. Med på laget har hun både fotballproff Lionel Messi og den belgiske dronningen Mathilde.

Riksrevisjonen kritiserte i fjor regjeringens arbeid med bærekraftsmålene. Torsdag skal saken opp i Stortinget, som ønsket at Erna Solberg skulle være til stede.

Men hun vil ikke det og viser til ansvarlig statsråd kommunalminister Nikolai Astrup (H).

– Jeg synes det er merkelig. Statsministeren er en pådriver for at andre land skal gjennomføre målene. Når hennes egen regjering kritiseres for manglende planer og rapportering, stiller hun ikke opp debatten, sier Dag Terje Andersen (Ap), lederen i Stortingets kontrollkomité, til Aftenposten.

Han er saksordfører for Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport.

Leder av Stortingets kontrollkomité, Dag Terje Andersen fra Ap.

– Riksrevisjonens rapport faller inn under mitt konstitusjonelle ansvar. Derfor bør det ikke være overraskende at det er jeg som møter. Det gjelder særlig for Dag Terje Andersen, som har vært stortingspresident. Han kjenner formalia, sier statsråd Nikolai Astrup.

Astrups departement tok over det koordinerende ansvaret for bærekraftsmålene ved årsskiftet 2019–20.

Rapporten fra Riksrevisjonen tar for seg forhold helt tilbake til 2016. I Norge følges de 17 bærekraftsmålene opp av hele 12 ulike departementer.

Riksrevisjonens kritikk

Riksrevisjonens rapport undersøkte hvordan regjeringen har håndtert styring og rapportering av arbeidet med bærekraftsmålene.

Den konkluderte med følgende:

  • Den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål har ikke vært godt nok koordinert.
  • Norge har manglet en helhetlig plan for gjennomføring.
  • Involveringen av Statistisk sentralbyrå har vært mangelfull.
  • Rapporteringen gir ikke god nok informasjon til Stortinget om status og fremdrift.

Kontrollkomiteen slutter seg i stor grad til kritikken fra Riksrevisjonen. Den noterer seg at det kommer en handlingsplan i form av en melding til Stortinget våren 2021.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup fra Høyre.

Et omfattende arbeid

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier at meldingen ikke vil komme før etter påske, men før sommeren.

– Dette er et omfattende arbeid. Vanligvis beskriver en stortingsmelding hva regjeringen skal gjøre. Men skal vi lykkes å nå bærekraftsmålene må vi se på tvers av sektorene i samfunnet, sier han.

Statsråden viser til at den skal omfatte og være et verktøy for akademia, de frivillige organisasjonene, næringslivet og offentlig sektor.

– Hensikten er å sette arbeidet med de globale målene inn i en norsk kontekst. Det skal gjøres på en måte som er håndgripelig og konkret for de ulike aktørene i Norge, forklarer han.

Statsråden understreker at han håper det skal bli bred politisk enighet om meldingen i Stortinget.