Politikk

Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering

FFI-forsker Kari Røren Strand og forsvarssjef Eirik Kristoffersen presenterte mandag Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Foto: Heiko Junge / NTB
FFI-forsker Kari Røren Strand presenterer Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Foto: Heiko Junge / NTB

Forsvarssjefen har tro på å nå målet om null seksuell trakassering i Forsvaret. Dagens tall viser at 46 prosent av kvinnene i Forsvaret har opplevd det.

  • NTB-Kenneth Kandolf Haug, Tor Martin Kvernhaugen, Marius Helge Larsen

Totalt har 46 prosent av kvinnene som har svart på undersøkelsen, opplevd en form for seksuell trakassering minst en eller to ganger i løpet av det siste året. Blant menn er tallet 14 prosent.

Tallene viser en liten nedgang siden 2018, men nedgangen er minst blant yngre kvinner, der problemet var størst i utgangspunktet.

Forsvaret la mandag fram undersøkelsen, som er gjort av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Skuffet

– Jeg hadde håpet at omfanget av mobbing og seksuell trakassering skulle være lavere, selv om resultatene viser en liten nedgang siden 2018, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Det er også en svak nedgang i antallet som har opplevd mobbing i Forsvaret. Totalt er det 11 prosent som har opplevd dette. Mønsteret her er det samme: kvinner opplever mer mobbing enn menn, og yngre opplever mer enn eldre.

– Det gjenstår mye arbeid. Tallene er for høye, det sier seg selv, sier Kristoffersen.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er misfornøyd med funnene.

– En kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret viser en nedgang i antall tilfeller. Samtidig er tallene fortsatt altfor høye. Det er alvorlig, sier forsvarsministeren.

Verst med de yngste

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener imidlertid Forsvaret har en mulighet til å nå målet om null mobbing og trakassering, og at Forsvarets hierarkiske, mannsdominerte organisering med høy avdelingslojalitet ikke trenger å være et problem.

– Jeg vil snu på det. Nettopp det at vi er en militær organisasjon, kan bidra til at vi når nullvisjonen. Det er ikke tvil om hvem som er ansvarlig, fra lagfører til forsvarssjefen selv, sier han.

Han kaller rapporten et tiltak i seg selv og sier Forsvaret må legge til rette for at folk rapporterer trakassering og mobbing.

Forsvarsministeren er særlig bekymret for omfanget av mobbing og seksuell trakassering blant de yngste.

– Årets tall viser at reduksjonen i prosent er minst der problemet er størst. Jeg støtter forsvarssjefens vurdering av behovet for å sette inn særlige tiltak rettet mot vernepliktige og studenter, sier Bakke-Jensen.

Les mer om

  1. Forsvaret