Strid om borgerlig samarbeid i Oslo

Oslo Høyre avviser Hagens samarbeids-invitt.

Les også:

Bare timer etter at Carl I. Hagen (66) lanserte seg selv som ordførerkandidat for Fremskrittspartiet ved kommunevalget i 2011, avslår Høyre invitten til et borgerlig samarbeid før valget.

Hagen tar til orde for en felles byrådserklæring med Høyre før valget, og et tett samarbeid med et felles valgkamputvalg frem mot valgdagen. Men Høyre-toppene avviser et slikt tett samarbeid før valget.

— Det skulle være helt unødvendig så lenge man holder en saklig og fordragelig tone i valgkampen. En sånn samarbeidsavtale om hvordan man skal opptre, har jeg aldri sett før, sier leder av Oslo Høyre, Michael Tetzchner, til Aftenposten.no.

Carl I. Hagen ønsker også at hovedmålet for de to partiene skal være å danne flertall sammen, uten at Venstre og Kristelig Folkeparti (Krf) deltar i den direkte styringen av hovedstaden.

— Vi betrakter også Venstre og KrF som borgerlige og vennligsinnede partier, og det er den innbyrdes styrke i en ikke-sosialistisk blokk som vil avklare det, sier Tetzchner.

Venstre og Krf

Tetzchner får støtte fra medlemmene i bystyret, som ikke ønsker å sette Venstre og KrF til side for et ensidig samarbeid med Fremskrittspartiet.

— Hverken her i Oslo eller andre steder i landet er det aktuelt. Vi ønsker oss et bredest mulig byråd, sier nestleder i Høyres bystyregruppe, Annelise Høegh.

Hagen ønsker at Høyre og Frp skal kunne styre «uavhengig av særinteressene til KrF og Venstre».

— Jeg synes det ville være en fordel om også Kristelig Folkeparti og Venstre blir med, fordi vi mener det blir den beste løsningen, samstemmer lederen i Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg.

Skepsis

Blant de lokale Høyre-toppene er oppslutningen om Fabian Stang som ordfører unison. Politikerne tviler på at den mangeårige Frp-politikeren vil kunne virke samlende for hele Oslo.

— Jeg tror ikke han kan bli så samlende som Fabian Stang, sier bystyremedlem Brit Andreassen.

- Så du ser ikke for deg Carl I. Hagen som ordfører med et Høyre-Frp-byråd?

— Nei, jeg tviler på det, men det er klart at det kommer mye an på valgresultatet og fordeling av posisjoner. Jeg håper vi får beholde Fabian Stang.

- Stor respekt

Dagens byrådsleder Stian Berger Røsland (Høyre) ønsker ikke å spekulere i om Hagen vil kunne gjøre en god jobb som Oslo-ordfører.

— Jeg har ikke noe lyst til å kommentere andre partiers kandidater, utover at Stang over tre år har bygget opp stor respekt for jobben han har gjort. Jeg har all grunn til å tro at mange Oslo-borgere vil at han skal fortsette å gjøre den jobben han gjør, sier Røsland.

Oslo Høyre vil ikke ha en felles byrådserklæring med Frp før valget, slik Carl I. Hagen tar til orde for.