Politikk

Støre: Svært alvorlig kritikk

– Den påviste svikten i beredskapen som kommisjonen dokumenterer er svært alvorlig. Det er en svært alvorlig kritikk av regjeringen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Jonas Gahr Støre mener kritikken fra Koronakommisjonen er svært alvorlig for regjeringen.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Støre feller en hard dom over Erna Solberg og regjeringens arbeid med beredskapen.

– Rapporten slår fast at vi var dårlig forberedt på den krisen vi visste var den mest sannsynlige, nemlig en pandemi, sier han.

– Vi manglet intensivkapasitet, smittevernutstyr og gode planer.

Han sier en rekke organer advarte mot en pandemi i lang tid på forhånd.

– En pandemi sto på toppen av listene som en rekke internasjonale organer advarte mot. Og så vårt eget Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarte flere ganger. En pandemi var ikke bare var sannsynlig, men noe som det var naturlig å forvente.

Han trekker frem at statsminister Erna Solberg har karakterisert dette som en «skjønnhetsfeil».

– Det er mer enn det. Solberg gikk til valg i 2013 på at hun skulle bedre beredskapen. Hun ville etablere et samordnende beredskapselement på SMK. Det har vært syv ministre med ansvar for beredskap.

– Er dette løftebrudd?

– Solberg har ikke levert på dette valgløftet.

Samme lærdom som fra Gjørv-kommisjonen

Støre sier rapporten dokumenterer svikt i beredskapen og svikt i forhold til å håndtere importsmitte.

– Dette bidro første, andre og tredje smittebølge.

Han sier også at en viktig lærdom fra Gjørv-kommisjonen etter 22. juli-terroren var etatene, eller hendene, som ikke fant hverandre.

– Det samme ser vi her.

Vil ikke bruke kommisjonens «godkjent-stempel»

– Likevel får regjeringen et godkjent-stempel av kommisjonen. Er du enig med kommisjonen i det?

– Norge har klart seg bedre enn mange andre land når vi ser på dødstallene og antall smittede. Men det handler om den samfunnsmodellen og hvordan den har levert, sier Støre.

Han sier «det er riktig at regjeringen etter 12. mars traff viktige beslutninger.»

– Men et sterkt offentlig helsevesen, partene i arbeidslivet, et storting som tar raske beslutninger og helsemyndigheter som nordmenn stoler på: Det er en viktig forutsetning for at dette har gått bra.

– Men den norske modellen som har levert, den inkluderer også regjeringen, ikke sant?

– Vedtakene etter 12. mars har hatt bred oppslutning. Stortinget fattet vedtak på krisepolitikken som endret på regjeringens fremlegg. Men denne historien er ikke ferdig. Kommisjonen skriver urovekkende om situasjonen for barn og unge.

– Er du enig eller ikke enig i at regjeringen får godkjent?

– Jeg er enig i at Norge har klart seg bedre enn mange andre land. Da kan vi sammen være glade or det. Men lærdommen ut fra denne rapporten er at det har vært alvorlig svikt.

Han sier rapporten også dokumenterer at regjeringen har sviktet i håndteringen av importsmitten.

Rapporten slår fast at regjeringen ikke hadde noen plan for å håndtere økende smitte over grensen før andre smittebølge, og at ikke systemer var på plass da det ble åpnet for arbeidsinnvandring. Dette har bidratt til at høy smitte og at folk har levd med unødvendig belastende tiltak over lang tid, sier Støre.

Hypotetisk om rødgrønn regjering ville levert bedre

– Ville en rødgrønn regjering ha håndtert en pandemi bedre?

– Det blir hypotetisk. Vi har fremmet forslag i Stortinget som jeg menet hadde stilt oss i en bedre posisjon. Om en nasjonal smittevernplan og bedre beredskapslagre, men bitt nedstemt.

– Så du kan ikke love at dette hadde vært bedre med dere i posisjon?

– Som sagt. det blir hypotetisk. Nå må de som har regjert i åtte år ta ansvar.

Les også

  1. Kaos, frykt og raske beslutninger. Dette skjedde da skolene stengte.

  2. Regjeringen innfører regelmessig massetesting av skoleelever

Les mer om

  1. Koronakommisjonen