Politikk

Frp fikk bare gjennom to nye innstramningskrav

Christian Tybring-Gjedde og Per Sandberg i Stortinget.

STORTINGET (Aftenposten): Av de 15 punktene som ble lansert av Høyre og Frp mandag kveld var bare fire nye - og bare to stammet fra Frp.

 • Lars Molteberg Glomnes

Siden Frps gruppemøte i Stortinget sist onsdag har en trio anført av nestleder Per Sandberg jobbet med nye forslag til ytterligere om innstramninger i asyl— og innvandringspolitikken.

Men da enigheten mellom Frp og Høyre ble lagt frem mandag kveld, og ble omtalt som et «steinhardt krav», var bare to av de 15 forslagene nye Frp-innspill.

Hele 11 av de 15 forslagene lå allerede inne i enten asylavtalen med sentrumspartiene, eller i tilleggsnummeret fra Regjeringen.

«Det er bare spin», sier en Venstre-kilde om hvordan de 15 punktene ble presentert.

KrFs Hans Olav Syversen sier han kjenner igjen mye, og også Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager Høyre og Frp for å selge de samme sakene på nytt.

— Av de 15 forslagene som ble presentert i ettermiddag er det veldig lite nytt. Vi er villige til å sette oss ned og diskutere alle disse punktene. Akkurat som vi var villige til å snakke om alt for en uke siden, sier Støre til Aftenposten.

**I denne kommentaren analyserer Thomas Boe Hornburg Erna Solbergs utfordringer:

Les også

Flyktningkrisen vil avgjøre Erna Solbergs ettermæle

.**

De fire helt nye forslagene er:

 • Å arbeide for å opprette omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelseslandene.
 • Å vurdere å bytte ut kontantytelser med kuponger til kjøp av mat og klær.
 • Å vurdere å kreve at land aksepterer retur egne borgere som forutsetning for bistandspenger.
 • Å — på lengre sikt - vurdere å igangsette arbeid for å «vurdere om internasjonale konvensjoner og fortolkningen av slike konvensjoner er tilpasset en situasjon med store migrasjonsutfordringer.
  Ifølge Aftenpostens kilder kom de to første punktene inn på initiativ fra Høyre, mens de to siste kom inn på initiativ fra Frp.
 • **I denne kommentaren analyserer Thomas Boe Hornburg Erna Solbergs utfordringer:

.**

Fornøyd parlamentarisk leder i Frp

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik sier han uansett er fornøyd.

— Frp har fått stort gjennomslag knyttet til konkretiseringen av tiltakene som var vurderinger i tillegget, utsendelse blir overslagsbevilgning, reduksjon i ytelser, prøving av beskyttelsesbehov, strengere krav til familiegjenforening, sak om økt botid for statsborgerskap etc. Tror nok at man raskt burde kjenne igjen forslag FrP stod alene om i svært mange år, skriver Nesvik i en sms til Aftenposten.

Vannet ut Frp-forslag om stengt grense

Sammen med første Sandberg og stortingsrepresentant Åse Michaelsen satt Christian Tybring-Gjedde i arbeidsgruppen som skulle jobbe med ytterligere skjerping av Regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og innvandringsfeltet.

De tre begynte arbeidet i etterkant av Frps dramatiske gruppemøte forrige onsdag. Der ble det klart at Frp på Stortinget ikke var tilstrekkelig fornøyd med Høyre/Frp-regjeringens foreslåtte tiltak til innstramminger.

Aftenposten vet at både Sandberg og Tybring-Gjedde på gruppemøtet gikk inn for en enda hardere linje enn den som ble vedtatt, men ble nedstemt.

Stenging av Storskog-grensen i Finnmark var et av forslagene Frp ville legge på bordet, ifølge Christian Tybring-Gjedde mandag.

Et av de andre forslagene var å stå utenfor EU-initiativet om relokalisering av flyktninger.

På ingen av punktene fikk de gjennomslag.

For etter at partienes toppfolk hadde samkjørt felles asylkrav, er både punktet om grensen mot Russland droppet og nei til relokaliseringsinitiativet borte.

Om Storskog står det i stedet at «Stortinget ber regjeringen sikre retur av personer som søker asyl til Norge og som har hatt opphold i Russland, og gi dette arbeidet høyeste prioritet».

Sandberg positiv, Tybring-Gjedde åpner for kamp

Per Sandberg velger å se positivt på helheten:

— Alt dette er tidligere Frp-forslag, som aldri har fått tilslutning, fra noen, skriver Sandberg i en SMS.

Tybring-Gjedde vil likevel ikke si at kampen for de vrakede Frp-forslagene er tapt.

— Jeg vil understreke at tiltak som Høyre eller andre ikke vil godta, vil Frp kunne fremme i forbindelse med innstillingen. Hensyn til landet er viktigere enn et hvert samarbeid, skriver Tybring-Gjedde i en tekstmelding til Aftenposten.

- Vi kan vel kalle det en trøstepremie

Parallelt med at Frps interne utvalg har jobbet videre med Regjeingens innstrammingstiltak, har Høyre gjort det samme.

I gruppen har Helleland, Mudassar Kapur og Ingjerd Schou sittet. I tillegg har statsminister Erna Solberg, grunnet sitt sterke personlig engasjement og kjennskap til sakfeltet, deltatt og lagt føringer for arbeidet.

Statsekretær ved Statsministerens kontor, Marit Berger Rølsland, har også deltatt.

I de tre partiene som samarbeider med Frp, er det flere som rister på hodet over Frps opptreden den siste uken. En Høyre-kilde på Stortinget karakteriserer Frp-utvalget på følgende vis, og forventet ikke at de skulle få stort gjennomslag:

— Vi kan vel kalle det en trøstepremie for at de tapte voteringen i stortingsgruppen sist onsdag.

 • Ukens podkast Aftenpodden tar for seg Sandbergs motivasjon, de politiske motivene i flyktningdebatten på Stortinget, og Telenor. Hør og abonner via Itunes på telefonen dinher. Eller via desktopher.

Les også

 1. Siv Jensen krever innstramminger før forlik

 2. Per Sandberg vil ikke samarbeide om annet enn innstramninger

 3. Resultatløst asylmøte på Stortinget, men Ap insisterer på flere toppmøter.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Flyktninger