Tre vedtak der Ap-ledelsen tapte, og syv andre vedtak du bør få med deg fra Arbeiderpartiets landsmøte.

Ap-ledelsen ble nedstemt når det gjelder KRLE-faget, arbeidsavklaringspenger for unge og tvang ved kommunesammenslåinger.

Ap-ledelsen, her ved Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestledere Hadia Tajik og Trond Giske, gikk på en smell i tre saker under avstemningen på landsmøtet.

1. Fjerner K-en i KRLE-faget

Et flertall på 160 mot 140 deltagere på Ap-landsmøtet stemte for at K-en for kristendom i faget Kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen skal bort.
Argumentet er at faget skal bli mer inkluderende. Leder i programkomiteen Hadia Tajik var blant dem som ville beholde K-en.

– K-en bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant, sa Hadia Tajik i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte fredag.

Men lørdag ettermiddag tapte hun kampen om K-en.

– Det lever vi godt med, sa Støre.

2. Kutter ikke i arbeidsavklaringspenger for unge

Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.

Ledelsen viste til at for mange unge blir gående i fire år på arbeidsavklaring, og mente kuttet ville føre til at unge raskere kommer ut i arbeid eller over på trygd.

Her ble partiledelsen nedstemt.

3. Ingen tvang ved kommunesammenslåing

Ap vedtok også, med et knapt flertall (162 av 300 delegater), å fjerne ordene «som hovedregel» før «frivillig» fra programpunktet om kommunesammenslåing.

Den nye formuleringen lyder slik: «endringer i kommunestrukturen baseres på frivillighet og gode lokale prosesser».

Mens partiet tidligere åpnet for tvang i unntakstilfeller, betyr endringen at det aldri skal tvinges. Dette er på linje med Senterpartiets politikk.

4. Vil konsekvensutrede oljeaktivitet utenfor Lofoten

Her fikk ledelsen, som forventet, viljen sin. Kompromissforslaget som ble meislet ut allerede i februar ble vedtatt med overveldende flertall.

Ap går dermed inn for å starte konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor det sørligste området ved Lofoten, Nordland 6, Beslutningen om områdene utenfor Vesterålen og Senja utsettes til etter neste stortingsperiode.

Samtidig opprettes en «petroleumsfri sone» i et område på fem mil ut i havet rundt Lofotodden.

5. Mykner opp reglene for unge enslige asylsøkere

Flere på landsmøtet er bekymret for økningen i bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og før landsmøtet kom det inn flere forslag om å endre reglene.

Støre advarte fredag sterkt mot å gå inn for regelendringer som ville signalisere en oppmykning av norsk asylpolitikk. Det ble jobbet intenst i kulissene natt til lørdag for å spikre sammen et kompromiss for å unngå en splittende avstemning i salen.

Kompromisset innebærer ingen regelendring, men at bruken av midlertidig opphold reduseres. Partiet vedtok også at en vurdering av barnas sårbarhet skal legges til grunn for vedtakene.

6. Innfører lærernorm

Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene, som Aftenposten omtalte tidligere i uken. Det sies ikke noe om hvor mange elever Arbeiderpartiet vil ha pr. lærer. Normen skal være «minst på kommunenivå».

På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler. Dette fikk ikke gjennomslag.

Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.

  • Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad mener:

Dropp lærernormen, Arbeiderpartiet

7. Fraværsgrense

Ap-landsmøtet vil erstatte fraværsreglene i videregående skole med et nytt regelverk.

Ap vil «erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring».

Hvordan de nye reglene skal se ut er ikke klart, men Ap vil altså beholde en form for nasjonal fraværsgrense.

Om partiet vinner valget, vil Ap i høst sette i gang en evaluering.

8. Vil ha opp mot 2 prosent til forsvar

Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.

NATO-toppmøtet i 2014 oppfordret sine medlemsland til å gradvis øke sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent innen et tiår.

I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar uten å tidfeste dette. Flere Ap-lag jobbet for å skjerpe formuleringen.

Redaksjonskomiteen endte med å foreslå at målet skal nås innen «et tiår» og dette ble vedtatt.

Samtidig er formuleringen om to prosent svekket noe ved at man skal jobbe for å få forsvarsbudsjettene «opp mot» 2 prosent.

9. SFO

Ap går til valg på en reform der skolefritidsordningen døpes om til aktivitetsskolen (AKS) og det settes en nasjonal standard for innholdet.

Det skal innføres en makspris for AKS, og tilbys et enkelt skolemåltid i grunnskolen som et spleiselag mellom stat, kommune og frivillige betalingsordninger for foresatte.

Ap har tidligere snakket om å innføre en «helhetlig skoledag», men dette begrepet er nå ute av programmet.

10. Ledertrioen ble gjenvalgt

Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske ble lørdag ettermiddag gjenvalgt for to nye år. Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som partisekretær.

Også de andre kandidatene som var foreslått til sentralstyret ble valgt inn uten motkandidater.

Nye navn i sentralstyret er Maria Aasen-Svendsrud fra Vestfold, Lise Christoffersen fra Buskerud, Fellesforbundets leder Jørn Eggum og LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Sistnevnte blir trolig valgt til ny LO-leder på kongressen i mai.