Ingen enighet: Budsjettforhandlingene løftes til opp på politisk toppnivå.

Krisemøte i KrF etter at forhandlingene på Stortinget gikk i lås torsdag.

Nå er det disse fire parlamentariske lederne som blir satt inn for å prøve å løse budsjettfloken: Høyres Trond Helleland (t.v.), KrFs Knut Arild Hareide, Venstres Trine Skei Grande og Frps Harald Tom Nesvik.

Etter at det tredje tilbudet fra regjeringen ble lagt på bordet uten endringer i bil-og drivstoffpakken, innkalte KrF torsdag til krisemøte i stortingsgruppen.

På slutten av KrFs gruppemøte gikk Knut Arild Hareide ut av møtet og ringte de parlamentariske lederne i regjeringspartiene.

Her ba han om at de parlamentariske lederne nå må overta, og budsjettforhandlingene må løftes til toppnivå.

-Situasjonen er mer krevende enn vi hadde ønsket, bekrefter Knut Arild Hareide overfor Aftenposten.

Han kritiserte Regjeringen for helt bevisst å gjøre det vanskelig ved å stille ultimatum om den omstridte bensin-og drivstoffpakken.

Frp gjentok ultimatium

Frps Hans Andreas Limi gjorde også torsdag formiddag klinkende klart for Venstre og KrF at det ikke kommer på tale å røre pakken.

Samarbeidspartiene hadde et nytt møte torsdag klokken 11.30.

KrF og Venstre hadde før møtet bedt om en avklaring i det tredje tilbud fra Regjeringen.

De vil ha en avklaring på om det er mulig å justere på, eller endre, noe av innholdet i den mye omtalte bil- og drivstoffpakken.

På vei inn i møtet gjentok Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi at dette ikke er aktuelt.

Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi på vei ut av forhandlingsmøte mellom samarbeidspartiene torsdag formiddag. Limi gjentar at det ikke er aktuelt for Høyre og Frp å forhandle om innholdet i bil- og drivstoffpakken Regjeringen har lagt frem.

– Lite lurt

På vei ut fra møtet i samarbeidspartiene, en drøy halvtime senere, var det klart at det samme budskapet var gjentatt overfor KrF og Venstre under selve møtet: Bensin- og drivstoffpakken ligger fast.

Venstres finanspolitiske talsmann understreket da at det ikke er smart å stille ultimatium.

– Dette er lite lurt av en mindretallsregjering, sa Venstres Terje Breivik, på vei ut fra møtet.

Men han ville ikke svare på om utfallet av dagens møte blir at Venstre nå kan komme til å gi opp å komme til enighet om statsbudsjettet for 2017.

Men han gjentok at han «har tenkt å vise regjeringspartiene at dette er lite lurt».

Venstre vil øke dieselavgiften med 1 krone

Regjeringen har foreslått å øke avgiften på bensin med 15 øre og diesel med 35 øre.

KrF vil øke avgiftene med ytterligere 15 øre på bensin og 20 øre på diesel.

Venstre vil øke avgiften enda mer, med ytterligere 35 øre for bensin og diesel med 65 øre, slik at avgiftene øker med 50 øre på bensin og 1 krone på diesel. I tillegg kommer prisstigningen.

Regjeringen vil også gjøre endringer i årsavgiften for bil, pendlerfradrag og bompengesatsene.


Gruppemøte i KrF

KrF sammenkalte til gruppemøte kl 12.30 torsdag for å diskutere den siste utviklingen i saken.

KrF sammenkalte til haste-gruppemøte torsdag.

Venstre hadde gruppemøte i går - onsdag - der man diskuterte mulige konsekvenser av at Regjeringen ikke firer en tomme i bensin- og drivstoffpakken.

Men fylkesledere i Frp gir et klart signal om at Regjeringen ikke har noe å gå på. Det forklares med at Frp i regjering er bundet opp av Frps landsstyre i denne saken.

– Vedtatt at de ikke skal fire

– Ja, det er blitt vedtatt at de ikke skulle fire noen ting. Det er vi også blitt informert om senere på telefon, sier fylkesleder Liv Gustavsen i Akershus Frp som er svært tydelig på at Frps landsstyre må godkjenne eventuelle justeringer i bil- og drivstoffpakken til Regjeringen.

– De har ikke noe å gå på uten at vi blir involvert, sier hun om Frps folk i Regjeringen.

– Vi ga dem et spillerom, og det har de brukt, legger hun til.

Landsstyret må kobles inn

Også fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp gir uttrykk for at landsstyret må kobles inn dersom Regjeringen skal fire på noe i bil- og drivstoffpakken.

–Ja, definitivt. Men jeg tror ikke det er aktuelt å gjøre noe med den, sier Sve.

Hit, men ikke lenger

Også fra Frp i Østfold gis det et lignende bilde av situasjonen.

– Slik jeg oppfatter det, kan de forhandle om alt annet, men ikke bilpakken, sier fylkesleder Leiv Eriksen. Han omtaler Regjeringens forslag til drivstoffavgifter som «urokkelige». Også han bekrefter at Frps landsstyre var inne i bildet før Erna Solberg og Siv Jensen la frem den omtalte bilpakken et par dager før hele statsbudsjettet ble lagt frem.

Han sier også at det der ble gitt «så sterke signaler» at det kun er «hit, men ikke lenger» som gjelder.

Solberg bundet at Jensens folk

Budskapet fra Frps fylkesledere er altså at Høyre og Frp ikke kan endre bil- og drivstoffpakken uten at Frp avholder et ekstraordinært fylkesledermøte - enten det skjer ved at de samles eller via telefon.

Og om de innkalles, viser signalene at de i utgangspunktet er svært lite lystne på å gi etter.