Slik blir kommunereformen: 13 kommuner tvangssammenslås

13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje. Det er, etter det Aftenposten erfarer, det endelige utfallet av lange og vanskelige forhandlinger på Stortinget.

Det innebærer at landets 428 kommuner vil bli redusert til 358:

153 kommuner har pr. dags dato fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en «partner». Disse 94 går sammen i 39 nye kommuner.

Les hele saken med abonnement