Politikk

14 saker der Ap mener noe annet nå enn de gjorde i regjering

Innføring av skolemat. Øremerking i eldreomsorgen. En norm for antall elever pr. lærer. Dette er bare tre eksempler på saker der Ap har endret sin politikk i løpet av helgen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har med seg mye ny politikk i bagasjen etter fire dager på Folkets Hus. Grøtt, Vegard Wivestad

  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Helgens Ap-landsmøtet behandlet ikke noe nytt partiprogram, men signaliserte likevel viktige kursendringer i flere av de politiske uttalelsene som ble vedtatt.

— Ikke noen av satsningene vi har vedtatt her er større enn at det kan dekkes inn av regjeringens skatteløfter, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Han sier at landsmøtet har formet ny politikk som blir viktig i både årets kommunevalgkamp og frem mot stortingsvalget i 2017. Partilederen sier at det ikke er «brå svinger», men en tydeliggjøring av partiets ambisjon.

1. Skolemat

Elever i barne-, ungdoms- og videregående skole skal få skolemat hver dag. Forslaget om å finansiere det med kutt i barnetrygden falt, og hvordan det skal betales er uklart. I den rødgrønne regjeringen var det SV som presset på for innføring av et skolemåltid, mens Ap ikke ville prioritere dette.

2. Lærertetthet

Partiet vil nå at det skal innføres nasjonale normer for lærertetthet, i praksis vil det si regler for hvor mange elever det skal være for hver lærer. Forslaget forutsetter at det ansettes flere lærere.

3. Vaksiner

Oslo Ap fikk gjennomslag for forsøk med obligatorisk vaksinering av barn og unge i Oslo.

Ap har tidligere støttet prinsippet om at vaksinering skal være frivillig, og har ikke før og gått inn for forsøk med en annen ordning.

4. Heroin

Ap gikk i helgeninn for forsøk med heroinassistert behandling, det vil si utdeling av gratis heroin til tunge rusmisbrukere.

Stortingsgruppen gikk i fjor inn for forskning på heroinassistert behandling, men landsmøtets vedtak om et prøveprosjekt går et skritt lengre.

5. Øremerking i eldreomsorgen

Ap går nå inn for økt bruk av øremerking i eldreomsorgen. Kommuner som oppfyller bestemte kvalitetskriterier kan bruke midlene som de vil. Ap har det siste tiåret vært motstander av øremerking av midler til eldreomsorg.

6. Helse Sør-Øst

Partiet vil nå vurdere om Helse Sør-Øst skal deles opp. Giganten dekker 10 fylker og har ansvar for 2,7 millioner innbyggere. Det var under den rødgrønne regjeringen og helseminister Sylvia Brustad (Ap) at Stortinget i 2007 besluttet å slå sammen Helse Sør og Helse Øst til én kjemperegion.

7. Lokalsykehus

Lokalsykehusene er en viktig del av spesialhelsetjenesten og sykehustjenestene skal tilbys så nær bosted som mulig, vedtok Aps landsmøte i helgen.

Ap fikk i regjering sterk kritikk for forslag om nedlegging av lokale sykehustilbud.

8. Homofile blodgivere

Aps landsmøte vedtok at homofile skal kunne vurderes som blodgivere på lik linje med resten av befolkningen. Dette har partiet ikke gått inn for tidligere.

9 . Taxfree

Partiets helseutvalg foreslo å fjerne taxfree-ordningen på flyplassene. Det møtte stor motstand på landsmøtet. I stedet vil partiet at Vinmonopolet overtar salget etter at dagens avtale utløper i 2022. Og utsalgene skal bli mindre påtrengende.

10 . Kollektivtrafikk

Byrådslederkandidat i Oslo Raymond Johansen fikk gjennomslag for at staten skal ta 70 prosent av kollektivregningen til store prosjekter i de største storbyene.

11. Kommunesammenslåing

Ap-landsmøtet vektla at sammenslåing av kommuner skal baseres på frivillighet. I partiets program åpnes det for at en gjenstridig kommune kan tvinges, om alle naboene vil gå sammen.

12. Palestina

Partiet vil nå anerkjenne Palestina som egen stat uavhengig av et forhandlingsresultat med Israel.

13. Syria-flyktningene

Jonas Gahr Støre fikk stående applaus da han sa at Norge må ta imot 5000 syriske flyktninger i år og like mange neste år. Dette ble vedtatt uten protest.

14. Asylpolitikk

Partiet skal ikke lenger føre en «streng, men rettferdig» asylpolitikk. Den nye formuleringen er «Arbeiderpartiet vil føre en human, rettferdig og konsekvent flyktning- og asylpolitikk»

Interessert i saker om politikk? Følg oss på Facebookog Twitter

Hør også hva politisk redaktør Trine Eilertsen, kulturredaktør Sarah Sørheim og politisk journalist Lars Glomnes har å si om blant annet Jonas Gahr Støre, #jegharopplevd og Hillary Clinton i Aftenpostens nye podcast her.

  1. Les også

    Støre skryter av sin unge «gullrekke»

  2. Les også

    Ap går på en smell i ny meningsmåling

  3. Les også

    Solberg-regjeringen vil sette varige spor selv om Støre overtar

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

  1. Politikk
  2. Kommunevalg 2015

Relevante artikler

  1. POLITIKK

    Tre vedtak der Ap-ledelsen tapte, og syv andre vedtak du bør få med deg fra Arbeiderpartiets landsmøte.

  2. POLITIKK

    Ap vil ha skolemat til alle, gratis SFO for de yngste og fortsatt lekser

  3. POLITIKK

    Ap puttet skolematforslag i skuffen i 2006: – Vi vet mer nå, sier Støre.

  4. POLITIKK

    Ap bytter ut ordet «streng», men Støre vil fortsatt bruke det

  5. POLITIKK

    Støre lover milliardsatsing på de yngste elevene

  6. POLITIKK

    Hun blir Aps nye ideolog