Politikk

Frps ønske om kun å drøfte asylinnstramninger er nedstemt

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland (t.h.) leder asylforhandlingene på Stortinget der bl. a. Aps parlamentariske leder Jonas Gahr Støre og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad delter.

Frp ville at partitoppene kun skulle forhandle om tiltak som virker innstrammende på tilstrømningen av asylsøkere. Slik blir det ikke.

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Det blir asylforhandlinger i flere trinn – og om flere temaer – på Stortinget. De parlamentariske lederne er enige om først å legge frem innstrammende tiltak som kan iverksettes forholdsvis raskt. De vil komme i nær fremtid. Men de stopper ikke forhandlingene med det – slik fremtredende krefter i Frp har ønsket.

— Vi er enige om å gå i gang med umiddelbare innstrammende tiltak først og senere integreringstiltak og øvrige tiltak, uttale Høyres parlamentariske leder Trond Helleland etter et toppmøte om asylsøkerne mandag ettermiddag.

— Vi har store utfordringer også knyttet til integrering. De må vi forholde oss til. Det er naturlig å se dette i sammenheng, uttalte han mandag ettermiddag.

Temaet bredere enn 15 innstrammende tiltak

Dermed vil forhandlingene som nå pågår på Stortinget bli utvidet til å dreie seg om noe mer enn det Frp og Høyre i utgangspunktet la opp til forrige mandag. Etter det Aftenposten erfarer vil samtalene om integrering også foregå nå før jul.

Mandag 9. november la Helleland og Frps Harald T. Nesvik frem en liste med 15 tiltak som alle dreide seg om innstramninger av ulik art.

Les også:

Les også

  1. Høyre overkjørte Frp om grensestenging

  2. Frp fikk bare gjennom to nye innstrammingskrav

De dreide seg om at fra utdeling av matkuponger i stedet for penger til asylsøkere på mottak og økt brukt av midlertidig oppholdstillatelse til strengere krav for å bli norsk statsborger.

Men allerede senere i uken, da Helleland på vegne av Frp, KrF og Venstre sendte innbydelsen om asylsamtaler til de andre partiene, ble alle partiene invitert til å komme med sine innspill.

Det førte til en rekke forslag om alt raskt å gi asylsøkere arbeidstillatelse, øke tilskudd til kommunene og en rekke andre forslag som kan føre til bedre integrering.

En forutsetning for flere av partiene

— Vi tar det akutte først. Men det er en forutsetning fra vår side og fra andre at vi også skal snakke om langsiktige tiltak, uttalte Miljøpartiets parlamentariske leder Rasmus Hansson etter dagens møte.

Og nå har partiene altså konkludert at de vil gå bredere til verks. Både KrF og Venstre la frem lister som handlet vel så mye om integrering og kommunenes muligheter til å håndtere et sterkt økende antall, som innstramminger.

Og SV la frem en liste der det bl.a. slås fast at det er "akutt behov for å iverksette tiltak for god integrering, dette kan ikke vente til regjeringens integreringsmelding våren 2016. Forslag som svekker integreringen av dem som får opphold i Norge bør avvises."

Forhandler om rask retur og nøkterne ytelser

De parlamentariske lederne forsøker å først samle seg om innstrammingene – det kan dreie seg om alt fra tiltak for å få til raskere retur av grunnløse asylsøkere til mer nøktern standard på ytelser. Men når de er langt frem, fortsetter altså forhandlingene.

Før partiene kom sammen uttalte mange i Frp at deres utgangspunkt kun var å få størst mulig flertall bak hver av de 15 punktene på Høyre og Frps liste. De viste til at Regjeringen skulle komme med en melding om integrering til

våren, og at det derfor ikke sto på dagsordenen nå. Flere i Frp har avvist at et bredest mulig forlik om asylpolitikken er en målsetting.

Les også:

Les også

Asylkrangel gir kraftig løft for Frp

Etter mandagens møteunderstreket Nesvik at "vi konsentrerer oss nå om innstrammende tiltak" men la til at Frp "selvsagt kan være med på å diskutere integreringstiltak som er en viktig del av dette." Han unngikk imidlertid å svare på om hvorvidt et bredt forlik nå er noe Frp håper på.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Stortinget
  3. Asylpolitikk