Venstre vurderer kontrollsak mot kunnskapsministeren etter rødt nivå-strid

Utdanningsdirektøren kritiserte regjeringen for beslutningen om rødt nivå i videregående skole. Nå vurderer Venstre kontrollsak mot statsråden.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sendte elevene hjem i desember. Beslutningen får sterk kritikk fra regjeringens egne faglige rådgivere. Nå vurderer Venstre å etablere kontrollsak.

Aftenposten skrev lørdag at Utdanningsdirektoratet mener at beslutningen om å innføre rødt nivå i videregående skole i desember manglet grunnlag i loven.

Beslutningen ble tatt 13. desember. Da ble elever over hele Norge sendt på hjemmeskole. Den siste måneden har elevene tilbrakt størstedelen av skoledagene hjemme foran dataskjermen. Mange har tatt det tungt.

Regjeringen har fått mye kritikk for dette, også fra sine egne faglige rådgivere i Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet mener at tiltaket ikke var forholdsmessig, slik smittevernloven krever. Det fikk regjeringen beskjed om allerede 7. januar.

Samme dag skrev Folkehelseinstituttet (FHI) til regjeringen at det røde nivået «bør avvikles så snart som mulig».

Likevel ventet regjeringen en hel uke. Rødt nivå ble tatt bort først 14. januar.

Venstre: Kontrollkomiteen bør gå inn i saken

Grunde Almeland sitter på Stortinget for Venstre. Han reagerer på at regjeringen innfører tiltak som direktoratet mener er uforholdsmessige og ikke hjemlet i lov. Hjemmel er det samme som rettslig grunnlag. Altså at loven tillater et vedtak.

Han sier at Venstre derfor vil ta opp saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i komiteens møte på tirsdag.

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V).

– Det er naturlig at komiteen sender brev til statsråden og spør om hvilket grunnlag vedtaket ble gjort på, sier han.

Tiltak må være forholdsmessig. Det betyr at tiltaket står i forhold til trusselen. Nå ønsker Almeland å se de juridiske vurderingene bak vedtaket. Også vurderingene bak valget om å holde på tiltaket en hel uke etter at direktoratet ga beskjed om at vedtaket ikke var forholdsmessig etter loven.

Venstre imot rødt nivå da det ble innført

Regjeringen sier jevnlig at barn og unge skal prioriteres når tiltak innføres. Det ble gjentatt av både Erna Solbergs og nå av Jonas Gahr Støre.

Almeland frykter de negative sosiale og psykiske konsekvensene av rødt nivå på skolene.

– Vi hører også fra rektorer som slår fast at rødt nivå har vært meget problematisk og ført til at elever slutter på skolen, sier han.

Fylkeskommunene ga klar beskjed om at rødt nivå ville være problematisk for undervisning og progresjon for elevene, sier han.

Nok med en tredjedel av komiteen

Nå vil Almeland ha komiteen med seg på å sende et brev til statsråden. Der vil han be om en forklaring.

Det er vanlig at komiteen stiller seg bak et ønske fra ett parti om å sende brev til statsråder. Når statsråden har svart, vurderer komiteen om det skal reises kontrollsak.

Skal det skje, må en tredjedel av komiteens medlemmer i så fall stille seg bak at det gjøres.

Almeland sier at Venstre er innstilt på å etablere kontrollsak mot Brenna. Men først vil han avvente svaret fra statsråden.

Brenna: Derfor innførte vi rødt nivå

Brenna avviste lørdag at tiltaket var ulovlig.

Aftenposten spurte henne hvorfor tiltaket ikke ble fjernet da fagorganene ga beskjed om at det ikke var forholdsmessig.

«Anbefalingene til etatene var å se an de to første ukene i januar før vi endret tiltakene», skriver hun i et skriftlig svar.

Og hvorfor ble tiltaket innført i det hele tatt? Hun ramser opp:

  • Før jul var det en kraftig økning i smitte med delta.
  • Usikkerheten rundt omikron var stor.
  • Det var knapphet på tester.
  • Gult nivå fungerte dårlig på videregående skoler.