Politikk

SVs krav til Støre-regjeringen: Øk skatten for de aller rikeste

– Vi er opptatt av at de rikeste og de med store formuer skal betale mer i skatt. Det sier SVs finanstalsperson Kari E. Kaski. Støre-regjeringen trenger SVs støtte for å få flertall for eget budsjett.

SVs Kari E. Kaski krever økt skatt for personer med de høyeste inntektene og formuene. Det er en betingelse for å støtte Støre-regjeringens budsjett.
  • Thomas Spence

Det gikk ikke mange minuttene fra Solberg-regjeringens presenterte sitt avskjedsbudsjett til søkelyset ble rettet mot Støre-regjeringen:

  • Hvilke endringer vil den foreslå?
  • Og hvilke SV-krav må Ap og Sp innfri for å skaffe seg det nødvendige flertallet?

– Dette er jo et borgerlig budsjett som viderefører en blå regjerings usosiale politikk. Man øker forskjellene ved å øke skattekuttene til landets aller rikeste. Man viderefører også de store velferdskuttene, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Ifølge SV mangler budsjettet også satsing på grønn omstilling av norsk økonomi og næringsliv.

Hva SV selv vil foreslå i sitt alternative budsjett, holder hun tett om. Oppmerksomheten er nå rett mot Støre-regjeringens politiske plattform. Den presenteres i Hurdal onsdag klokken 14.00.

Holder alle utganger åpne

Faren for å stille krav som blir innfridd allerede onsdag, eller avvist som totalt urealistiske, gjør at SV holder alle utganger åpne.

Partiet nøyer seg foreløpig med å gjenta valgkampens slagord: SV vil ha ned klimautslippene og redusere forskjellene.

–Hvordan vil SV redusere ulikhetene?

– Vi skal legge frem prioriteringene i vårt alternative budsjett. Det er ingen tvil om at et rødgrønt flertall må innebære en langt mer kraftfull klimapolitikk som kutter utslippene, bidrar til omstilling og som reduserer de økonomiske forskjellene.

– Har du ingen tall eller konkrete grep for hvordan dere skal få dette til?

– Nei, vi legger frem våre prioriteringer når vi legger frem vårt alternative budsjett, svarer Kaski.

De samlede skatte- og avgiftslettelsene i Erna Solbergs regjeringsperiode er på 38 milliarder kroner. Solberg-regjeringen har kuttet 10,5 milliarder kroner i formuesskatten. Det har de siste årene skjedd gjennom økning av aksjerabatten – såkalt verdsettingsrabatt – som reduserer grunnlaget for formuesskatt.

Neste år foreslår regjeringen å kutte ytterligere til 50 prosent av verdien. Det provoserer Kaski.

– Det er en elendig prioritering i en tid da forskjellene øker, og det er store udekkede behov i velferden. Å øke skatten til landets aller rikeste og sørge for at folk flest skal komme ut i pluss, kommer til å være en del av vårt budsjett, sier Kaski.

Sp: Må justere kursen

Forslaget om å øke CO2-avgiften med 28 prosent og at prisen på bensin og diesel ikke lenger skal skjermes, mener SV er et skritt i riktig retning.

– Det er fint at de tar opp seg litt av SVs tenkning med en grønn folkebonus. Men man må også bruke mange andre virkemidler, som å styrke Enova, sier Kaski.

– Fornuftig med kutt i oljepengene

– Har dere mer penger å bruke enn Solberg-regjeringen?

– Vi mener det er fornuftig at dagens regjering kutter i oljepengebruken. Vi er mer opptatt av å øke skattene til landets aller rikeste for å styrke og bygge ut velferden. Det er viktig at det ikke er fremtidens generasjoner som skal betale regningen for dagens skattekutt.

– Hvor vil dere bruke skal pengene brukes til helse og velferd?

– Det kommer vi ikke til å være konkrete på nå. Men kommuneøkonomien må styrkes. Og vi er opptatt av tannhelsereformen. Vi har fremmet forslag om det og vi vil ha velferdsreformer. Men detaljene kommer vi tilbake til, avslutter hun.

SV åpner også for «koble inn andre saker som ikke direkte budsjett relevant i budsjettforhandlingene.» På Stortingets første arbeidsdag la SV og Rødt frem et felles forslag om «å få de kommersielle ut av barnehagedriften». Det gir også en pekepinn om hvor det blir politisk strid stå fremover.

Rødt: Si opp skatteforliket

Rødts finanspolitiske talskvinne Maria Sneve Martinussen sier at Ap og Sp må gjør store grep i sitt budsjett:

– Det blir parodisk hvis man i valgkampen har kjempekrasse fronter mellom høyre- og venstresiden, og så blir det bare mindre justeringer etterpå, sier hun.

Rødt krever at Støre-regjeringen «sier opp skatteforliket med høyresiden» som åpnet for aksjerabatten.

– Sp har vært ganske god på å snakke om de «vasne forlikene» som ble gjort i forrige periode. Men ingen av dem snakker mye om skatteforliket som vi mener er en selvpålagt tvangstrøye. Sier man opp forliket, kan vi reversere selskapsskatten og ha råd til nye velferdsreformer, mener hun.

Sps Hurdal-forhandler og finanstalsperson Sigbjørn Gjelsvik sier at de er opptatt av «å få justert kursen».

– De største skattekuttene kommer nok en gang til dem som tjener over en million kroner. Vi må redusere forskjellene mellom folk, se hele Norge og ta hele landet Norge i bruk, sier Gjelsvik. Han vil ikke «gå inn i enkeltheter nå».

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.