Mer rot på Stortinget: Sentrale pendlerdokumenter er borte

En gang i året må politikerne fylle ut et skjema for å få beholde pendlerboligen. Men Stortinget gir ikke ut presidentens skjemaer. Ropstads skjemaer er slettet.

Stortingets reglement sier at alle representanter skal rapportere om sine boligforhold én gang i året. Administrasjonen har likevel problemer med å legge frem flere av disse dokumentene.

Det er i høst blitt avslørt at flere stortingspolitikere har fått gratis pendlerbolig som følge av mangelfull eller feilaktig rapportering til Stortingets administrasjon. Politiet har åpnet etterforskning av sakene.

Men administrasjonen utleverer ikke flere sentrale dokumenter om politikernes pendlerbolig-saker.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fikk tildelt pendlerbolig fordi hun oppga til Stortinget at hun var folkeregistrert på hybel i Trondheim. Hun måtte torsdag fratre vervet etter avsløringen om at hun i tre år disponerte en bolig hun eide med ektemannen på Ski.

Også Kjell Ingolf Ropstad måtte gå av som statsråd og partileder i KrF etter avsløringer om sin pendlerbolig. Han opprettholdt en folkeregister-adresse hos foreldrene på Sørlandet og fikk dermed staten til å betale leilighet til ham og familien i Oslo.

Stortingets reglement sier at alle representanter skal rapportere om sine boligforhold én gang i året.

Administrasjonen har likevel problemer med å legge frem flere av disse dokumentene.

Får ikke svar

I skjemaene svarer politikerne blant annet på om de pendler til en annen bolig enn den på hjemstedet. Skjemaene fra stortingspresidenten skal dermed vise om hun har oppgitt at hun pendlet til tomannsboligen i Ski eller ikke.

I skjemaet står det også:

«Dersom det skjer endringer i bostedsforhold på hjemstedet eller i Oslo, plikter du å sende inn skjemaet på nytt.»

Aftenposten har flere ganger den siste uken etterlyst Eva Kristin Hansens pendlerskjemaer for 2015, 2016 og 2017, men ikke fått svar.

Det til tross for at Stortingets administrasjon har lett i arkivene etter alle relevante fakta om Hansens sak. Det gjorde de mandag i forrige uke, ifølge en redegjørelse Hansen nylig sendte til Stortinget:

– Da ble alle mulige bestrebelser satt i gang for å komme til bunns i realitetene i saken. De innebar særlig å lete gjennom arkivene for å finne frem til fakta i saken, skrev Hansen.

Dokumentene som kunne vist om hun pendlet til en annen adresse enn Trondeim, eksisterer ikke, ifølge Hanses avokat John Christian Elden.

Svarer ikke på spørsmål

Det er ikke bare innsynsforespørsler stortingsadministrasjonen ikke svarer på. Stortingets direktør unnlater også å svare på disse spørsmålene:

  • Fant dere frem til Hansens årlige rapporteringsskjemaer om pendlerbolig?
  • Finnes dokumentene?
  • Hvorfor gir dere ikke innsyn?

Aftenposten har bedt stortingspresident Eva Kristin Hansen om å legge frem dokumentene, men ikke fått svar.

Elden opplyser at han også har bedt om disse dokumentene. Han har fått noe, men ikke alt han har bedt om.

Slettet Ropstad-dokumenter

Kjell Ingolf Ropstad måtte tidligere i høst trekke seg som partileder og statsråd. Flere av dokumentene om hans pendlerbolig er forsvunnet.

  • «Søknaden er slettet», skriver Stortinget om to av Ropstads pendlerbolig-søknader. Dette skal ha skjedd i forbindelse med overgang til et nytt saksbehandlingssystem for flere år siden.
  • Også de årlige rapporteringsskjemaene der han rapporterer om sine boligforhold, er forsvunnet. «Vi finner ikke årlige rapporteringsskjema fra Ropstad 2009–2018 i vårt arkiv», opplyser Stortinget.

De er ikke underlagt arkivloven. Riksarkivet har derfor ikke hjemmel til å gå på tilsyn med Stortingets dokumentarkiv.

Aftenposten har spurt Stortingets administrasjon om hvordan de forklarer at flere sentrale dokumenter om pendlerboliger enten er slettet eller ikke kan utleveres på forespørsel fra pressen, men har ikke fått svar.

Jussprofessor: – Avgjørende dokumenter

– Disse skjemaene kan få noen dømt for forsettlig bedrageri. I ytterste konsekvens kan kan det føre til fengselsstraff. Det er derfor avgjørende at disse dokumentene blir funnet.

Det sier Hans Fredrik Marthinussen, jussproffesor ved Universitetet i Bergen.

Han sier et skjema som viser om politikerne pendler til en annen bolig enn den på hjemstedet, kan være avgjørende i en eventuell etterforskning av pendlersakene.

– Da er strafferetten plutselig veldig mye nærmere. Et slikt skjema kan vise at man har krysset av feil, som er en alvorlig handling, sier han.

Saken er endret 26.11. kl 12.53.