Stort flertall i Oslo for å beholde Ullevål sykehus

Syv av ti Osloboere ønsker å beholde Ullevål sykehus. Det er klart flertall i alle partier, viser en ny meningsmåling.

Tilhengerne av Ullevål sykehus har ofte tatt til gatene, senest onsdag i forrige uke. En ny måling bekrefter stor folkelig støtte.

Leder i Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, sier det er et meget gledelig resultat at 70 prosent av Oslo-borgerne vil beholde Ullevål sykehus.

– Det er i tråd med det vi merker når vi er ute og snakker med folk, men resultatet er nok tydeligere for Ullevål sykehus enn jeg hadde trodd, sier hun til Aftenposten.

Hun legger til at de som står bak Redd Ullevål over tid ser at Ullevål vinner oppslutning.

– Vi håper på en rask avklaring, slik at man kan starte planlegging av Ullevål-alternativet, legger hun til.

I undersøkelsen, som er finansiert av Pax forlag, er et representativt utvalg på 600 personer over 18 år spurt om hvilken av to påstander de er mest enige i:

A. Ullevål bør opprettholdes som selvstendig sykehus.
B. Ullevål sykehus bør legges ned og slås sammen med Rikshospitalet til ett stort sykehus på Gaustad.

Det har lenge vært sterkt engasjement rundt hvor Oslos nye sykehus skal bygges.

Helse Sør-Øst vedtok i juni å gå videre med planene om å legge ned Ullevål og å bygge et nytt sykehus på Gaustad og et på Aker.

Ap og Høyre hadde flertall i det forrige bystyret. Men etter høstens valg har partiene som ønsker bevaring av Ullevål, flertall med tilsammen 32 av 59 seter i Oslo bystyre.

I alle partier er det, ifølge målingen, klart flertall for å beholde Ullevål sykehus, størst i Rødt, Sp og SV:

Ap: Vil sikre Aker for Groruddalen

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier Ap er bekymret for kapasiteten i Oslo, og at det viktigste for partiet er å sikre et nytt sykehus for hele Groruddalen på Aker.

– Tallene overrasker meg ikke. Vår redsel er at du ikke får Aker sykehus ved å beholde Ullavål og Gaustad. Men det er Aps stortingsgruppe som skal avgjøre dette, sier han.

Les også: Ap vil utrede både Ullevål og Gaustad

Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt.

Allerede på overtid

Aftenposten har bedt helseminister Bent Høie kommentere målingen. I stedet svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) følgende i en e-post:

– Jeg forstår godt at folk i Oslo er glade i Ullevål sykehus. Men skal vi sikre et godt sykehustilbud til innbyggerne i hovedstaden og resten av landet, trenger vi nye, moderne bygg og økt kapasitet. Ullevål sykehus er i veldig dårlig forfatning.

Nye Oslo universitetssykehus handler om «å legge til rette for å utvikle tjenestene», skriver statssekretæren.

– Nytt utstyr, moderne lokaler og nye digitale løsninger vil komme både pasienter og ansatte til gode. Vi er allerede på overtid med tanke på befolkningsutviklingen i Oslo og med tanke på standarden på en del av sykehusbyggene i Oslo. Vi har ikke tid til nye, langvarige runder om plassering av det nye sykehuset.

Les også: Hundrevis i fakkeltog for Ullevål

Ment som partsinnlegg

Oppdragsgiver for målingen er Pax forlag, som nylig har utgitt professor Rune Slagstads bok Spillet om Ullevål sykehus. Slagstad har vært en svært tydelig motstander av å legge ned Ullevål. Det samme er forlegger og hovedaksjonær i Pax, Bjørn Smith-Simonsen, som har betalt målingen. Han legger ikke skjul på at den er å regne som et partsinnlegg.

– Noen hadde en idé om at vi burde lage denne målingen som en støtte for budskapet i boken, sier Smith-Simonsen, som håper og tror den folkelige motstanden vil skape usikkerhet i en del partier.

– Hva hvis resultatet hadde blitt et annet enn dere ønsket?

– Det var vi egentlig aldri i tvil om, sier han.

I undersøkelsen ble respondentene spurt i hvilken grad de har fulgt med i den langvarige debatten om Ullevåls fremtid. Svarene viser at de som har fulgt debatten best, i størst grad er enige i at sykehuset bør beholdes.

Oppslutningen om å beholde sykehuset er jevnt høy i alle bydeler, aller høyest i Groruddalen og Oslo sør.