Politikk

Miljøpartiet De Grønne mener dagens kyllingindustri må «reformeres drastisk» eller legges ned

Hulda Holtvedt, Grønn ungdoms talsperson, fikk gjennomslag for at partiet skal gå inn for en kraftig reform av kyllingindustrien - eller nedleggelse.

Grønn Ungdoms forslag om at industriell produksjon av slaktekylling bør legges ned fikk i stor grad støtte fra moderpartiet under søndagens votering på landsmøtet.

  • NTB
  • Veslemøy Østrem

Miljøpartiet De Grønne mener dagens kyllingindustri må «reformeres drastisk» eller legges ned.

Grønn Ungdoms forslag om at industriell produksjon av slaktekylling bør legges ned fikk i stor grad støtte fra moderpartiet under søndagens votering på landsmøtet.

Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt bedyrer at partiet ikke er ute etter å ta fra folk kyllingmiddagen.

– Men jeg tror nordmenn flest vil avskaffe en industri som altfor lenge har behandlet kyllingene som rullebåndsobjekter. Derfor stiller vi krav til næringen: Enten må dere gi kyllingene gode, verdige liv, eller så må dere produsere annen mat, sier hun.

I vedtaket heter det at «dagens kyllingproduksjon er kroneksempelet på intens, innendørs dyreproduksjon foret på importerte råvarer» og at MDG krever at kyllingindustrien må «reformeres drastisk» eller avvikle produksjonen.

Leksefri skole og bærekraftig måltid

Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for gratis skolemat og leksefri skole fra første til fjerde trinn. Det vedtok partiets landsmøte søndag.

Samtidig vil MDG gjøre overgangen fra barnehage til skole mykere for å unngå at læringsløp med for mye testing og vurdering skaper skoletapere.

Også flere tiltak for å ivareta de minste skolebarnas behov for lek og bevegelse i langt større grad enn i dag, fikk tilslutning.

– Skole er mer enn bare å lære bokstaver og tall, og det må frigjøres tid til spontanitet og lek, sier Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt.

MDG vedtok i helgen et valgløfte om må gi alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene.

  • Her kan du teste deg selv – er du en ekte MDG-velger?

Vil ha en kommisjon for oljestans

Partiets landsmøte vedtok også å gå inn for at det skal etableres en oljesluttkommisjon etter modell fra den tyske kullkommisjonen.

Det var Grønn Ungdom som fikk gjennomslag for sitt forslag om en kommisjon som skal planlegge og legge til rette for en avvikling av oljenæringen. MDG vil fase ut oljenæringen gradvis over 15 år.

– Det haster å gradvis erstatte utrygge oljejobber med fremtidsrettede grønne jobber. Derfor tar vi initiativ til en oljeutfasingskommisjon som skal forene myndigheter, organisasjoner, arbeidstagere og industri om en sluttdato og utfasingsplan for oljen, sier De Grønnes nasjonale talsperson, Arild Hermstad.

De Grønnes nasjonale talsperson, Arild Hermstad.

Innovasjons- og gründerpakke

Forslaget ble vedtatt som en del av MDGs plan for Norge etter oljen. Sentrale elementer er en innovasjons- og gründerpakke og en grønn omstillingspakke for norsk økonomi som skal skape 15.000 nye jobber hvert år de neste ti årene. 10 milliarder årlig skal brukes til omstilling og innovasjon.

Veteran gjorde comeback etter benkeforslag

Miljøpartiet De Grønnes veteran Rasmus Hansson gjorde søndag et slags comeback da han ble valgt til første vara i partiets programkomité.

Hansson var ikke innstilt til vervet, men ble valgt via et benkeforslag, noe han erkjente å ha «blandede følelser» for.

– Men når jeg er blitt bedt om å stille, er jeg beæret og inspirert, sa mannen som var MDGs eneste stortingsrepresentant i perioden 2013–2017.

Programkomiteen skal meisle ut MDGs politikk i forkant av neste stortingsvalg i 2021.

Rasmus Hansson (64) var MDGs nasjonale talsperson i årene 2014 til 2018 og ledet før den tid miljøorganisasjonen WWF Norge i en årrekke. I dag er han daglig leder i Handelens miljøfond.

Ny partisekretær

Torkil Vederhus (30) ble søndag enstemmig valgt til ny partisekretær i Miljøpartiet De Grønne på partiets landsmøte. Han har fungert i stillingen siden i fjor, men ble nå valgt for to år, og overtar etter Lars Gaupset, som har hatt vervet siden 2014.

Søndag valgte landsmøte også partiets sentralstyre. Det består nå av Daria Maria Johnsen (Stavanger, Rogaland, gjenvalg), Toine C. Sannes (Nordland, gjenvalg), Thor Haakon Bakke Bergen (Hordaland, ny), Lan Marie Nguyen Berg (Oslo, gjenvalg, ny posisjon), Ulf Lund Halvorsen (Vestfold, ny), Karina G. Reigstad (Oslo, gjenvalg).

Les mer om

  1. MDG
  2. Politikk