Senterungdommen og tidligere Sp-minister ber partiet gå inn for høyere bensinpriser

Senterungdommens leder Torleik Svelle ønsker et betydelig grønnere Sp. Han vil øke C02-avgiften for fossilt drivstoff, og han får full støtte av en av partiets tidligere oljeministere.

Senterungdom-leder Torleik Svelle mener Senterpartiet må bli grønnere før det kommende stortingsvalget.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har de siste årene argumentert mot regjeringens forslag til økte klimaavgifter. Nå vil flere av hans egne ha en annen kurs.

Torleik Svelle leder Senterpartiets ungdomsorganisasjon Senterungdommen. Han mener moderpartiet må bli grønnere, basert på tradisjonene partiet har for å være «det jordnære grønne alternativet som vil jobbe for å fremme de grønne, fornybare naturressursene».

– Skal Senterpartiet inn i regjering i 2021, er vi nødt til å legge oljealderen bak oss og satse på de nye næringene, sier Svelle til Aftenposten.

Skuffet over eget parti

Senterungdommen ønsket blant annet å definere den vernede iskantsonen i Barentshavet mye lenger sør enn det moderpartiet gikk inn for på Stortinget. At det ikke gikk, omtaler Svelle som «svært skuffende».

Nå er Sp i gang med å lage politikken partiet skal gå til valg på i 2021. Programkomiteens leder, Marit Arnstad, har i den forbindelse sendt to konkurrerende forslag på høring i partiet:

  • Alternativ A: «Klimaomstilling i transportsektoren må gjennomføres slik at vi prioriterer tiltak som gir store, effektive klimakutt og hindrer økte sosiale og geografiske forskjeller. Senterpartiet avviser derfor de avgiftsøkningene på bensin og diesel som er innført av sittende regjering. Disse har gitt minimalt med klimakutt, men svekker den folkelige oppslutningen om norsk klimaomstilling.»
  • Alternativ B: «Klimaomstilling i transportsektoren må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale. Senterpartiet går derfor inn for å øke CO2-avgiften som et virkemiddel til å bidra til grønn omlegging.»

– Det er et klart valg. Enten vil du si at du vil bruke andre virkemidler enn avgifter for å oppnå klimakutt. Eller du er villig til å akseptere økte avgifter som et virkemiddel til grønn omlegging, sa Arnstad til NTB.

Senterungdommen ber partiet gå inn for alternativ B. Svelle sier til Aftenposten at det må bli dyrere å forurense, og at avgiftssystemet må brukes for å oppnå grønn omstilling i Norge.

– Det betyr dyrere bensin til folk flest?

– Ja. Vi er for å øke C02-avgiften på fossilt drivstoff, men det staten får inn på det, skal øremerkes biodrivstoff basert på norske ressurser. Det skaper næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

– En håndsrekning til den norske skognæringen der, altså.

– Det er riktig.

Senterungdom-leder Torleik Svelle mener en økt CO2-avgift må øremerkes biodrivstoff.

Vil unngå plutselige avgiftshopp

«De som får avgiftslettelser med denne regjeringen, har millioninntekt og kjører Tesla. De som rammes, har ikke råd til ny bil og kjører en gammel Toyota», lyder et av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums mange utfall mot regjeringens avgiftspolitikk.

Da Aftenposten spør Svelle hvordan utspillet rimer med all den kritikken Sps ledelse har fremmet av regjeringens avgiftsøkninger, svarer han at det handler om forutsigbarhet. Det mest kritikkverdige ved regjeringens avgiftsøkninger, mener han, er at de har kommet overraskende etter krevende forhandlinger.

Terje Riis Johansen var olje- og energiminister for Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen og er nå fylkesordfører i Vestfold og Telemark. Han støtter Senterungdommen fullt ut.

Får full støtte fra Riis-Johansen

– Jeg har den samme vurderingen som Torleik Svelle. Jeg støtter Senterungdommen der, sier Terje Riis-Johansen.

Han var olje- og energiminister for Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen og er nå fylkesordfører i Vestfold og Telemark.

– Jeg mener generelt at forurenser må betale, og vi har dårlig tid i klimapolitikken. Vi må gjøre mer, og da mener jeg alle norske partier, inkludert Sp. Det å forsere omleggingen til grønnere energiformer er kjempeviktig, sier han.

– Og det medfører at du mener det bør bli dyrere å kjøre forurensende bil?

– Ja, jeg mener bilparken må elektrifiseres raskt, og et virkemiddel for å få til det er at bensin og diesel koster, sier han og påpeker at man allerede bruker CO2-avgiften her.

– Det er altså ikke noe brudd med norsk politikk.

– Men det vil kanskje føre til at Sp må endre sin retorikk om avgifter?

– Nå jobber vi med arbeidsprogrammet for neste periode. Det bør være tydeligere på dette området enn dagens. Det som det kommende landsmøtet i Sp vedtar, blir partiets politikk, sier han.

– Jeg mener det jeg mener om fremtiden, legger han til og unnlater å kommentere dagens avgiftsretorikk fra Sp-ledelsen.

Nestleder glad for «skikkelig klimadebatt»

– Jeg er glad for at programkomiteen sparker i gang en skikkelig klimadebatt, sier Sps nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Hun ønsker ikke å la seg intervjue om programkomiteens konkrete forslag nå, men understreker at Sp er opptatt av å nå målene i Parisavtalen.

– Vi trenger å tenke helt nytt om hvordan vi skal nå dem, sier Tvinnereim.

Senterungdom-leder Torleik Svelle mener Senterpartiet må legge om avgiftspolitikken sin og gå inn for økt C02-avgift.

Det er ikke bare avgifter som opptar Senterungdommen. Svelle ivrer for at staten skal satse mer og akseptere større risiko i utbyggingen av nye grønne næringer, f.eks. i form av et statlig havvindselskap eller mer aktiv statlig styring av Equinor.

Svelle mener regjeringen i for stor grad overlater til markedet å finne nye grønne næringer.

– Vi kan f.eks. si at Norge skal bli størst på havvind, og selge teknologi og kunnskap over hele verden for flere bæreposer med kontanter i måneden.

– Ikke strøm?

– Strømmen skal brukes til å skape nye næringer. Hydrogenproduksjon som et eksempel vil kreve mye strøm, da kan vi ikke sende alt ut.

Senterungdommen vil også «trappe ned oljeproduksjonen i løpet av de neste tiårene», uten sluttdato.