Sykepleierforbundet: Reagerer mot at svenske vikarer settes inn i pleie uten svar på test

– Beklagelig situasjon, sier statssekretær Inger Klippen i Helsedepartementet etter at smittet helsepersonell fra Sverige ikke ble testet.

Nyheten om at en covid-19-smittet svensk lege og svensk sykepleier fikk begynne i jobb i Norge uten testing og karantene, har provosert og overrasket mange.

Statsråd Bent Høie har ikke vært tilgjengelig for intervju i helgen. Søndag kveld fikk Aftenposten en kort kommentar per e-post fra statssekretær Inger Klippen:

– Dette er en beklagelig situasjon. Det er viktig at sykehuset umiddelbart satte inn tiltak, og at de nå får oversikt over både pasienter og ansatte som kan ha blitt eksponert for smitte.

– FHI har nylig oppdatert sine retningslinjer for unntak for karantene, og det er en rekke strenge kriterier som må oppfylles. Det er viktig at sykehusene gjør grundige risikovurderinger og følger de nasjonale retningslinjene for dette, skriver hun.

Ingen vet hvor mange svensker som jobber

Seks pasienter ved Helgelandssykehuset ble isolert etter at en svensk sykepleier testet positivt på koronaviruset. Ingen av de 16 ansatte som er testet for koronasmitte, har fått påvist smitte.

Ved Nordfjord sykehus ble 25 pasienter og ansatte i karantene etter kontakt med en smittet svensk lege.

Hverken Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen eller helseforetakene har oversikt over hvor mange utenlandske leger og sykepleiere som vikarierer i Norge i sommer.

Det er opp til det enkelte sykehus og kommune å rekruttere helsearbeidere til ferieavviklingen.

– Det er uakseptabelt og vi har tatt det opp med departementet flere ganger, sier sykepleiernes leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Bør testes minst én gang

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund reagerer mot at svenske vikarer settes rett inn i pleie og tjeneste uten å ha fått svar på test først.

– Samfunnet beskyttes med hjemmekarantene mens svært syke pasienter utsettes for smitte fra første dag. Det er uakseptabelt og vi har tatt det opp med departementet flere ganger.

– Dette blir likevel gjort fordi Norge ikke har gjort jobben sin med å ha oversikt over kompetansebehov, og har ikke utdannet eller beholdt nok fagfolk med livsnødvendig kompetanse. Dette er resultatet, sier hun.

Forbundet mener at helsepersonell fra andre land som minimum bør ha testet negativt én gang før de begynner i arbeid.

Folkehelseinstituttet skjerper reglene

Nyheten om de smittede helsearbeiderne fra Sverige har avdekket usikkerhet i helsesektoren om reglene for testing og karantene.

Hovedregelen har vært at alle svenske arbeidere skal gå i karantene i ti dager før de begynner å jobbe i Norge. Men det har vært adgang for helseforetakene til å gjøre unntak for kritiske funksjoner, og det er altså gjort overfor helsepersonell.

Inntil de siste dagene har det ikke vært krav om å teste utenlandske helsearbeidere. Det endret og skjerpet imidlertid Folkehelseinstituttet i forrige uke.

Nå kreves det testing før helsearbeidere fra utlandet får begynne i jobb.

Covid-19-forskriftens § 6, 8. ledd slår fast at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag kan unntas fra karanteneplikt ved negative tester på sars-cov-2.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas på dag fem.

Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt.

Bør kartlegges før oppstart

Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at «ved ansettelse av personer som skal ha pasientnært arbeid, inklusiv personell fra andre land, bør arbeidsgiveren før oppstart kartlegge om helsearbeideren har eller kan ha vært eksponert for sars-cov-2.»