Her griper læreren inn for å stanse Unge Venstre-kampanjen som kunnskapsministeren har godkjent

Alle ungdomspartiene i Troms droppet skoledebatt etter at Unge Venstre ble nektet å sette opp «legalize it»-plakat.

– Jeg ble rett og slett redd der jeg sto, men jeg sto på mitt, sier Unge Venstre-leder i Troms og Finnmark, Benedicte Bjørnås til Aftenposten.

Skoledebatten som skulle ha startet klokken 9 på Breivang videregående skole i Troms, ble avlyst etter at det brøt ut full krangel mellom skoleledelsen og ungdomspolitikere ved Unge Venstres stand, meldte avis iTromsø i dag morges.

Som følge av at Unge Venstre ble nektet å fremføre sitt politiske budskap om legalisering av cannabis, valgte alle de politiske ungdomspartiene i Troms – fra Rødt til Partiet De Kristne – å droppe debatten.

Her griper samfunnslærer Bård Altmann ved Breivang videregående skole i Troms inn for å hindre Unge Venstre å sette opp en «legalize it»-plakat.

Havnet i heftig krangel

Opptrinnet startet da Bjørnås forsøkte å sette opp en plakat med Unge Venstres mye omtalte «legalize it»-kampanje. Da havnet hun i krangel med Bård Altmann, samfunnsfaglærer og debattleder, som ville nekte Unge Venstre-politikeren å sette opp plakaten.

Altmann har ikke villet kommentere saken overfor Aftenposten, han viser til fylkets utdanningssjef.

Utdanningssjef Børre Knudtå i Troms sier til VG at det ikke er ytringsfrihet, men reklamemateriell som skal begrenses etter opplæringsloven. Han viser til paragraf 9.6 i opplæringsloven:

”Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke haldningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. Departementet kan gi nærmare forskrifter.”

Etter at VG snakket med Knudtå, har han beklaget hendelsen overfor Unge Venstre.

I avisen iTromsø er Altmann gjengitt på at ungdomspolitikerne gjerne kunne få ytre seg om legalisering i debatten, men at de ikke kunne få sette opp en slik plakat.

En video Aftenposten har fått av opptrinnet, viser at Altmann to ganger fysisk griper tak i plakaten.

Etter hvert kommer assisterende rektor Bente Killie til og forsøker å stanse krangelen.

Bjørnås forteller til Aftenposten at hun opplevde situasjonen som svært ubehagelig, og at hun brast i gråt like etter.

– Han var så aggressiv, og forsøkte å forhindre Unge Venstres å bruke vårt valgkampmateriell. Det var en veldig ubehagelig opplevelse.

– Det ble rett og slett for mye for en 18-åring. Men jeg er takknemlig og glad for at alle ungdomspartiene sto sammen for ytringsfriheten og sa ifra om at dette ikke er greit.

Hun får støtte fra Tonje Nilsen, som leder Unge Høyre i Finnmark og Troms.

– Det er ganske forkastelig bruke fysisk makt for å stanse en politisk kampanje. Jeg hadde forventet mer respekt og folkeskikk egentlig fra voksne.

– Handlet etter pålegg

Assisterende rektor Bente Killie forteller til Aftenposten at hun ikke opplevde opptrinnet som en krangel, men at hun forsøkte å være tydelig på at skoleledelsen måtte føye seg etter pålegg fra skoleier, altså Troms fylkeskommune.

Hun understreker også at fylkeskommunens jurister har sette på saken, og kommet til at Unge Venstres kampanje er i strid med opplæringsloven.

– Unge Venstre nekte å etterfølge pålegget om å fjerne plakaten. Vi var lojale til skoleeier, og opplevde det som umulig å få en kommunikasjon på et saklig grunnlag. Det ble ropt og situasjonen ble opphetet, sier Killie, som beklager at det ikke ble noe av den planlagte debatten.

Killie har også har sendt følgende uttalelse fra skolens rektor, Kristin Bjørnsdatter Halvorsen, til Aftenposten:

«Vi har fått tydelig beskjed fra Fylkesutdanningsjefen at roll-ups og plakater i forbindelse hasjrøyk er brudd på opplæringsloven. I forhold til reklame og markedsføring. Dette forholder vi oss til!

Vår ansatte handlet i forståelse av opplæringsloven og ba unge Venstre ta ned sin roll-ups. Dette nektet de. Men alle partier var selvsagt ønsket som frittalende debattanter i debatten for å fronte å fremme sine politiske budskap og fanesaker. Det er viktig for oss at alle partienes sine stemmer skulle bli hørt. Dette tydeliggjorde både ass.rektor og den ansatte som var til stede under rigging av valgtorget.

Den ansatte ga seg i å forhindre at roll-upsen kom opp og Unge Venstre satte roll-upsen opp. Ass.rektor kom til valgtorget og viste til fylkesutdanningssjefens beskjed omkring brudd på opplæringsloven i forhold til roll-ups».

Kunnskapsministeren har sagt ja

Rektorens uttalelse står i strid med et skriftlig svar til Stortinget fra kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), som VG omtalte i går.

I denne skriver kunnskapsministeren at opplæringsloven «ikke til hinder for at politiske partier fremmer sine synspunkter på skolens område i forbindelse med skolevalg. Tvert imot er politiske partier nå i anledning kommunevalget invitert til skolene for å gjennomføre skolevalg. I dette ligger en invitasjon til å gjøre rede for sine politiske synspunkter gjennom debatter, valgtorg og utdeling av valgmateriel».

– Kom pålegget fra fylkeskommunen før kunnskapsministeren gjorde dette klart?

– Ja, det kom før kunnskapsministeren var ute på stemmesanking. Det hadde vært interessant å møte kunnskapsministeren, egentlig, sier Killie, som mener han burde ha skjønt at svaret ville skape kaos på skoledebatter landet rundt.

Samtidig legger hun til at hun ikke hadde fått med seg svaret fra kunnskapsministeren før opptrinnet.

– Det er ikke alt man får med seg, sier hun.

– Dette henger vel sammen med at vi har en firepartiregjering, der alle de fire partiene har sine saker de skal ha gjennom og oppmerksomhet rundt. For Venstres del handler det vel om liberalisering.

– Så du tror støyen rundt Unge Venstres kampanje er skapt av regjeringen for å gi oppmerksomhet til Venstre?

– Ja, faktisk, så tror jeg det. Jeg vil selvfølgelig verne mine barn mot den liberaliseringen, men det er ikke det som ligger bak det som skjedde i dag. Det er pålegget fra fylkeskommunen om at vi ikke skal ha reklame for legalisering av cannabis på vår skole.

Les også: