Kristin Skogen Lund leder utvalg som skal se på pensjonsordningen

Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund skal lede det regjeringsnedsatte utvalget som skal evaluere pensjonsreformen.

Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen orienterte om pensjonsutvalget fredag.
  • NTB-Alexander Vestrum
– Pensjonsreformen er kanskje den viktigste velferdsreformen i nyere tid, sier Erna Solberg.
– Et pensjonssystem skal være forutsigbart og langsiktig, og det kan ta flere tiår før endringer får full effekt, sier Torbjørn Røe Isaksen.
Kristin Skogen Lund skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på pensjonsreformen.

Det ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag.

– Pensjonsreformen er kanskje den viktigste velferdsreformen i nyere tid. Derfor er det avgjørende at vi evaluerer om reformen virker etter hensikten og vurderer om det er behov for eventuelle justeringer, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun ønsker et pensjonssystem som er «økonomisk og sosialt bærekraftig og som legger vekt på verdien av å kunne stå i arbeid».

Utvalget er oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet.

Tverrpolitisk oppslutning

– Et pensjonssystem skal være forutsigbart og langsiktig, og det kan ta flere tiår før endringer får full effekt. Nettopp derfor er det viktig å legge til rette for brede politiske forlik i pensjonspolitikken. Vi har som mål at evalueringen som utvalget nå starter på, skal bidra til å befeste den tverrpolitiske oppslutningen om pensjonsreformen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utvalgets oppgaver betegnes som omfattende. Blant annet skal det evaluere om de langsiktige målene for reformen vil kunne nås, men også vurdere behovet for justeringer som kan sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.

«Pensjonssystemet skal gi gode pensjonsnivåer, samtidig som det sikrer en rimelig byrdefordeling både innad i hver generasjon og mellom generasjonene. Det er derfor viktig å holde fast ved hovedprinsippene i pensjonsreformen», heter det i en pressemelding.

Pensjonsreformen trådte i kraft i 2011.

Medlemmene

Utvalgsleder Kristin Skogen Lund har tidligere vært administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og er nå konsernsjef i Schibsted.

Øvrige medlemmer i utvalget er spesialrådgiver Steinar Fuglevaag (Oslo), professor Ola H. Grytten (Bergen), kommunedirektør Christl Kvam (Gjøvik), stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Oslo), nasjonal ekspert Hilde Olsen (Oslo), professor Axel West Pedersen (Bærum), administrerende direktør Jon Håvard Solum (Grong), Frp-nestleder Terje Søviknes (Bjørnafjorden), professor Ragnar Torvik (Trondheim), administrasjonssekretær May Britt Vihovde (Haugesund) og professor Kjell Vaage (Bergen).

Partene i arbeidslivet vil involveres ved at det etableres et råd som skal følge og komme med innspill til arbeidet. Også ungdomspartinene blir invitert til å komme med innspill, for å sikre at yngre generasjoner er med på å utforme framtidens pensjonssystem, heter det.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. mars 2022.