Venstre vil forhandle mer. Frp sier nok er nok. Bompengestriden kan ende i regjeringskrise.

Bompengestriden mellom Frp og Venstre snur lokalvalgkampen på hodet og kan ende i regjeringskrise. – Vi går ikke inn i nye forhandlinger, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug.

– Et steg i riktig retning selv om vi ønsket at vi kom lenger, sier Frps leder Siv Jensen og nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes etter det ekstraordinære møtet i landsstyret søndag.

Venstres nestleder Ola Elvestuen sier derimot at partiet er klar for videre forhandlinger om bompengene med Høyre, Frp og KrF.

– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv. Vi er fire partier i regjering. Og regjeringen styrer på grunnlag av en avtale som ble vedtatt 17. januar 2019, nemlig regjeringserklæringen, sier Elvestuen.

– Vi finner gjerne en felles enighet. Men vi er ikke i mål med noen avtale før miljøprofilen er ivaretatt, understreker han.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark sier at han «ikke ser noen grunn til at Venstre skal gå ut av regjeringen».

– Vi er godt fornøyd med regjeringsplattformen, budsjettet og byvekstavtalene. Hvis ikke regjeringspartiene blir enige om endringer, står vi fint på dagens plattform, sier Hansmark.

Dermed virker frontene mellom Frp og Venstre fastlåst etter tre måneders forhandlinger. Hvis ikke ett eller begge partiene jenker seg, kan det ende med at Frp eller Venstre forlater regjeringen.

– Kan Venstre fortsette i regjeringen dersom skissen til løsning blir regjeringens politikk?

– Vi har et sterkt utgangspunkt i Granavold-erklæringen. Den ligger fast, og den er utgangspunktet i disse sakene som en lang rekke andre saker, sier Elvestuen.

Jensen: – Vi kan ikke holde på lenger

Bompenge-striden tilspisset seg gjennom hele forrige uke, og slo ut i full åpenhet søndag ettermiddag.

Først behandlet og godtok Frps landsstyre i et ekstraordinært møte skissen de fire partilederne er kommet frem til. Men før Frp fikk presentere løsningen og det som skulle være en gladsak etter mye bråk og motgang, kom signalene om at Venstre ikke godtar den samme avtalen.

– Vi har holdt på lenge nå, og alt som har vært av mulige løsninger har ligger på bordet. Vi har kommet dit vi kom. Vi kan ikke holde på lenger, sier Frps leder Siv Jensen.

Venstres ledelse presenterte skissen for sentralstyret fredag og ga uttrykk for at den ikke var god nok. Et samstemt styre var enig.

Høyre støtter skisse hvis de andre stiller seg bak

Statsminister Erna Solberg gjør det hun kan for å dempe inntrykket av kaos og manglende styring fra valgkampturné i Nord-Norge. Hun vil ikke spekulere i hva som kan skje hvis ikke Frp eller Venstre beveger seg fra den fastlåste situasjonen.

– Skissen er nå til behandling i alle de fire regjeringspartiene. Jeg avventer tilbakemeldingene før jeg sier noe mer om innholdet. Vi har klarert at Høyre kan gå for en slik skisse hvis alle partiene er enige om det, sier Solberg til Aftenposten.

Hun sier at regjeringspartiene har vært opptatt av «å finne balansen mellom reduksjon av bilistenes bompengebetalinger, og en økt satsing på kollektivtransport, og samtidig sørge for at nullvekstmålet opprettholdes.»

– Jeg vil ikke si noe om innhold eller saksbehandling nå. Men jeg kan si at regjeringen neste uke skal ha budsjettkonferanse. Og der skal det gjøres avklaringer i forhold til neste års statsbudsjett, sier Solberg.

Mer enn 20 milliarder over ti år

Jensen bekrefter at skissen innebærer at staten vil bidra med mer penger til byvekstpakkene og til lavere bompenger.

– Statens bidrag vil øke. Det blir mer penger på bordet fra statens side, bekrefter hun.

VG skriver at bompengeskissen har en samlet ramme på mer enn 20 milliarder kroner over ti år.

Aftenposten får bekreftet at denne summen stemmer:

  • Statens andel av finansiering av storbypakkene skal økes fra 50 til 70 prosent. Dette beløper seg til ti milliarder kroner.
  • Syv milliarder går til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt. Det vil særlig komme distriktene til gode.
  • Fire milliarder kroner går til økt satsing på kollektivtrafikken.

Dermed er både bompengestriden, regjeringens skjebne og kommunevalgkampen endt opp i et oppsiktsvekkende kaos skapt av dem selv.

Oslos byrådsleder: Regnestykket går ikke opp

Oslos byrådsleder Raymond Johansen sier at pakken ved første øyekast ser ut som om det blir litt mindre bompenger på bilistene og litt mer fra staten til kollektivtrafikk.

– Men regnestykket går ikke opp. Det som kuttes i inntekter fra bompengene er flere hundre millioner kroner mer hvert år enn det som gis tilbake i statlige tilskudd til kollektivtrafikk. Byene vil sitte igjen med en kjemperegning.

– Jeg frykter at bompengepakken kan sette en effektiv stopper for utbygging av den allerede hardt pressede kollektivtrafikken og føre til mer kø, kork og kaos for alle som er avhengig av bilen, sier Johansen.

Han sier at Frp vil gjøre det billigere å kjøre bil, men at de som reiser kollektivt må betale som før.

– I tillegg får de som kjører bil tre timers bompengepause, mens billetten på kollektivtransport fortsatt bare vil vare en time. Det er en dårlig idé for byluften og vil bare gjøre bilkøene enda lenger, mener Johansen.

Skissen klar før helgen

– Vi avsluttet samtalene i slutten av forrige uke med det utgangspunkt at vi skulle gå og forankre innholdet i hvert parti. Det har Frp nå gjort, og fått tilslutning, sier Jensen etter møtet.

Nestleder Terje Søviknes på vei inn til landsstyremøtet.

Professor: Kan bli Frps problem

Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap, ved NTNU, tror det «sannsynligvis ikke blir regjeringskrise».

– Men det kan jo selvfølgelig skje. Det er store spenninger mellom de fire partiene knyttet til flere spørsmål.

– Frp har behov for å fortelle landsstyret hva som er mulig å få til i denne saken, og skru ned forventningene. Og dermed sikre seg at de kan fortsette i regjering selv om de ikke får alt de ønsker seg. Det handler like mye om indre medisin som provokasjon fra Frps side, oppfatter jeg.

– Hva skjer hvis Venstre sier nei og Frp nekter å forhandle skissen?

– I aller verste fall, sett med Solbergs øyne, går Frp ut av regjering. De blir i så fall en passiv støtte i Stortinget. Sånn sett blir det en ommøblering, og en mer ustabil parlamentarisk situasjon. Venstre og KrF vil nok være svært fornøyde med en sånn situasjon.

– Venstre har veldig god tid, det er Frp som har det travelt, sier Todal Jenssen.